תלושי תשלום הארנונה ישלחו לחיפאים – ללא ההפחתה שאושרה

בניין עיריית חיפה (צילום: ירון כרמי)

טרם התקבל אישור לכלל הפחתות הארנונה שאושרו במועצת העיר חיפה

תלושי הארנונה לשנת 2021 טרם נשלחו לתושבי חיפה, וצפויים להישלח במהלך הימים הקרובים.
התלושים שישלחו אינם מעודכנים עדיין בהפחתה שאושרה במועצת העיר, זאת עקב תקלה בירוקרטית במשרדי הממשלה.

בינתיים, תושבים שיקבלו את התלושים, יוכלו לשלמם כרגיל ולאחר הטיפול בתקלה תתאפשר קבלת החזר ההפרשים.

מעיריית חיפה נמסר לחי פה בתגובה:

עקב תקלה בירוקרטית במשרדי הממשלה טרם התקבל אישור לכלל הפחתות הארנונה שאושרו במועצה. אנו בוחנים את חלופות הפעולה ובשלב זה יישלחו שומות על פי חוק הכוללות את העלאת הארנונה.

לא ניתן להגיב