שניות מאסון הכרמל • פרק שני – שלומי רוחם מספר על חילוץ בעלי החיים מכלא דמון • סדרת כתבות במלאת 10 שנים לאסון הכרמל

פרק שני בסדרה “שניות מאסון הכרמל” – חילוץ בעלי החיים מכלא דמון

סדרה חיפאית מקורית

שלומי רוחם ממונה על בעלי החיים בשירות בתי הסוהר. באותם ימים הוא היה מופקד על כלבים וסוסים במספר בתי כלא וביניהם בכלא דמון. כאשר התקרבה האש לבית הכלא, הסלינו הכבאים מים סביב הכלא. הסוהרים פינו את האסירים ורק לאחר הפינוי המלא של בני האדם, החל פינוי בעלי החיים.שלומי רוחם מספר:

בבתי הכלא נמצאים כלבים מסוכנים, אשר משמשים לשמירה. אלה הם כלבים אשר הגישה אליהם מסוכנת, גם עבור המטפלים שלהם. לאחר שנגמר פינוי האסירים, היה צורך לפנות במהירות את הכלבים ולאחריהם את הסוסים. בית הכלא כבר היה אפוף עשן וסביבו נלחמו הכבאים באש והסלינו מים, על מנת למנוע מהאש לאחוז בכלא עצמו.

הכלבים המסוכנים הסתכלו על המטפלים בעיניים וסימנו להם כי הפעם לא נשקפת להם כל סכנה. שלומי ואנשיו לקחו סיכון ופתחו את דלתות הכלובים במהירות. הכלבים המסוכנים הבינו את הסכנה ולכן, לראשונה, הם התנהגו כחיות מחמד של ממש. הם לא תקפו את המפעילים וגם לא תקפו כלבים אחרים. הם פשוט נכנסו בשקט ובמהירות למכוניות ואפשרו את הפינוי.

לאחר הפינוי המשיכו המטפלים לפנות את הסוסים וכך פוזרו בעלי החיים בין בתי הכלא באזור.

הגיבו כאן לכתבה