פעימה שנייה | מועד הגשת הבקשות למענקי סיוע – הוארך

ארכה להגשת בקשות למענקי סיוע לעצמאים ולשכירים בעלי שליטה עד 17/8/20 במקום 7/8/20

פעימה שנייה | הוארך מועד הגשת הבקשות למענקי סיוע לעצמאים ולשכירים

רשות המסים מודיעה על מתן ארכה להגשת בקשות למענקי סיוע לעצמאים ולשכירים בעלי שליטה (פעימה שנייה) עד 17/8/20 במקום 7/8/20.
 
ארכה זו מתייחסת גם לעצמאים שמחזור פעילותם בשנת 2019 היה עד 300 אלף ₪, שיכולים להגיש בקשה לתוספת מענק (פעימה שלישית) כבר בעת הגשת הבקשה לפעימה השנייה. 

לא ניתן להגיב