הקלות ברשות המסים • דו"חות שנתיים ובקשות להחזר מס באופן מקוון

החל מהיום 10/5/20 ועד לסוף חודש יוני 2020 ניתן יהיה להגיש דו"חות שנתיים ובקשות להחזר מס באופן מקוון.

רשות המסים מפרסמת היום ראשון 10/5/20 הקלות בהליך הגשת דו"חות שנתיים ובקשות להחזר מס, כך שלא יידרשו המגישים למסור אותן באופן פיזי למשרדי השומה.

החל מהיום 10/5/20 ועד לסוף חודש יוני 2020, ניתן יהיה להגיש דו"חות שנתיים ובקשות להחזר מס באופן מקוון באמצעות מערכת "מייצגים" ומערכת פניות הציבור באתר רשות המסים. זאת לאור המצב המיוחד בעקבות התפשטות נגיף הקורונה ובמטרה להקל על הציבור ועל המייצגים בתקופה זו.

הנושא מקבל משנה תוקף לנוכח העובדה, שחלק משמעותי מהקריטריונים לבחינת הזכאות לקבלת מענק לעצמאים ובעלי שליטה, מבוסס על נתוני הדוחות השנתיים שהגישו העצמאים ובעלי השליטה (לרבות דוחות החברות שבשליטת בעלי השליטה) לשנות המס 2018 ו/או 2019.
אלה ניתנות במסגרת שורת הקלות שנתנה הרשות במטרה לסייע ולהקל על הציבור, בכל הקשור להשלכות התפשטות נגיף הקורונה.

ניתן יהיה להגיש את הדו"חות והבקשות להחזרי מס בשני המסלולים הבאים, ובכך למנוע את הצורך בהגעה פיזית לפקיד השומה:
• מערכת פניות למשרדים ("מערכת מייצגים") – מסלול זה רלוונטי למייצגים המקושרים לשע"מ בלבד.
• מערכת פניות הציבור באתר האינטרנט של רשות המסים ("מפ"ל") – מסלול זה רלוונטי למייצגים שאינם מקושרים לשע"מ ולנישומים בלתי מיוצגים.

נישום בלתי מיוצג המגיש את הדוח באמצעות מערכת פנית הציבור צריך יהיה לחתום על הדו"ח ולצרף צילום של אחד מהמסמכים הבאים: תעודת זהות, דרכון או רישיון נהיגה.

בנוסף, ככל ולמייצג קיים קושי של החתמת הנישום על הדוח והצרופות הרלוונטיות, ניתנה למייצגים האפשרות להחתים את הלקוח על המסמכים הנ"ל בתקשורת מרחוק באמצעי אלקטרוני כגון: מייל או תוכנה להחתמת לקוח מרחוק.

לא ניתן להגיש במסלול זה דוחות בהן נדרש זיכוי במס בגין תרומות לגביהן נדרשת קבלה מקורית.

תגובה
  1. רפי+חסון+ומשפחתו. אמר/ה

    מעניין מצד רשות המסים אשר הולכים לקראת הציבור בישראל.אין מילים.

לא ניתן להגיב