הנחיות קורונה לציבור למוצ”ש 18/4/20 – הקלות בסגר | צפו בשידור וברשימת ההקלות

בנימין נתניהו (צילום: משרד ראש הממשלה)

עדכון לבוקר יום א’, 19/4/20 – ההודעה הרישמית על ההקלות

הודעה משותפת – משרד ראש הממשלה, משרד הבריאות ומשרד האוצר
להלן עיקרי התיקונים לתקנות שעת החירום אותם אישרה הלילה הממשלה וייכנסו לתוקף עם הפרסום ברשומות:


תקנות שעת חירום (הגבלת מספר העובדים במקום העבודה לשם צמצום התפשטות נגיף הקורונה) (תיקון):

 • ענפי התעשייה, הייצור והשירותים יוכלו לשוב למתכונת עבודה של 30% ממצבת כוח האדם או עד 10 עובדים בו זמנית במקום העבודה, לפי הגבוה מבינהם.
 • עם זאת, מגבלה זו לא תחול על מקומות עבודה ועסקים שיעמדו בכללי ה״תו הסגול״ ואלו יוכלו להעסיק היקפי כוח אדם גבוהים יותר.
 • להלן הכללים המרכזיים של “התו הסגול” למעסיקים: כל עסק ימנה ממונה קורונה מטעמו; שמירה על כללי היגיינה; איסור התקהלות בפינת הקפה ובמטבחונים; אכילה בחדרו של העובד ככל האפשר; שמירה על מרחק 2 מטר בין אדם לאדם; בדיקת חום בכניסה; שיבוץ באותה קבוצת הסעה ואותה משמרת, ככל האפשר; בחדר שגודלו עד 20 מ״ר – יוכלו לשהות שני עובדים, או מספר גדול יותר של עובדים אם בין עובד לעובד ישנה מחיצה שתמנע העברת רסס; בחדר שגודלו מעל 20 מ”ר- עד 5 עובדים או מספר גדול יותר של עובדים אם בין עובד לעובד ישנה מחיצה; קיום פגישות ודיונים יתאפשר עד 8 עובדים בחדר.
 • במידה ואחד מן העובדים נדבק בנגיף הקורונה במקום העבודה, יסגר מקום העבודה כולו או חלקו לתקופה שתסתיים לכל המאוחר עם סיום החקירה האפידמיולוגית על ידי משרד הבריאות.
 • נוסף על האמור מומלץ כי אדם עם מחלות רקע ימנע מהגעה פיסית למקום העבודה.
 • עמידת העסק בכללי ה״תו הסגול״ תהיה באמצעות רגולציה עצמית. ככל שהעסק עומד בכללים שנקבעו הוא יוכל לחזור לפעילות באופן מיידי ללא צורך בקבלת אישור. הפרה של הכללים כרוכה בעבירה פלילית וחזרה למגבלות הקודמות.

תוקפן של תקנות שעת חירום (הגבלת מספר העובדים במקום העבודה לשם צמצום התפשטות נגיף הקורונה) יוארך עד ליום ו׳ ה-30 באפריל 2020.

תקנות שעת חירום (הגבלת פעילות) (תיקון):

 • אושרה פתיחה של מספר ענפי מסחר ושירותים בכפוף להתחייבות לעמידה בתנאים הבאים (״התו הסגול״ למסחר): הצהרת בריאות ומדידת חום לנכנסים, סימון מרחק של 2 מטרים בין הלקוחות בקופה, מחיצה פיסית בין המוכר לקונה, עבודה במשמרות קבועות, שמירה על הגיינה וחיטוי באופן תדיר, הגבלה של מספר הנכנסים לחנות כך שלא יהיו יותר מ-2 לקוחות בו זמנית בחנות או 2 לקוחות לכל קופה רושמת פעילה, בחנות שגודלה מעל 100 מ״ר יוכלו לשהות 4 אנשים לכל קופה רושמת פעילה.

להלן הענפים שאושרה פתיחתם בכפוף לתנאים המופיעים מעלה (ה״תו הסגול״ למסחר):

ציוד מידע ותקשורת, ציוד אודיו ווידאו, מחשבים, ציוד היקפי ,תוכנה וציוד תקשורת, טקסטיל, כלים ממתכת, צבעים וזכוכית, שטיחים, מרבדים וחיפויי קיר ורצפה, רהיטים, מוצרי חשמל וגז ביתיים, כלי בית וכן מוצרים אחרים לבית (למעט צעצועים ומשחקים), חפצי תרבות ופנאי, ספרים, עיתונים, ציוד משרדי וצורכי כתיבה, ציוד ספורט ואופניים, כלי נגינה, מוזיקה וסרטים על גבי מדיה, אביזרים רפואיים, מכבסה, מתפרה וסנדלריה.

 • נקבע כי הפעלה של עסק בניגוד לאמור בתקנות תחשב כעבירה פלילית וכן כעבירה מנהלית שניתן להטיל בגינה קנס.
 • ניתן יהיה לבצע משלוחים מכל החנויות, ואיסוף עצמי מכל החנויות הפתוחות על פי התקנות.
 • תותר פעילות ספורט של יחיד, של יחיד עם אדם קבוע אחד בלבד, או של אנשים הגרים באותו מקום, ולמרחק של עד 500 מטרים ממקום המגורים. לא תותר כניסה לחופי ים, פארקים, גני משחקים ומתקני ספורט עירוניים. לא תתאפשר הליכה ושהות בבתים של אחרים (מעבר ל- 3 המשפחות הנמצאות בקשר קבוע לשם שמירה על הילדים).
 • תתאפשר יציאה לברית או לחתונה בשטח פתוח בלבד, בהשתתפות של 10 אנשים לכל היותר ותוך שמירה מרחק של 2 מטרים בין אדם לאדם. עוד תותר יציאה למקווה גברים ובלבד שבכל עת לא ישהו במתחם מעל ל- 3 אנשים.
 • תותר התפילה בהשתתפות של עד 19 אנשים במרחק של עד 500 מטרים ממקום המגורים או ממקום העבודה בשטח פתוח תוך שמירה על מרחק של 2 מטרים לפחות בין אדם לאדם.
 • ניתן יהיה להפעיל גן חיות, ספארי או גן לאומי לשם קיום פעילות במקום פתוח המיועדת לאדם עם מוגבלות בהתאם להנחיות שנקבעו בתקנות.
 • לא יפעיל רופא מרפאה או חדר ניתוח לשם מתן טיפול המיועד לצורך אסתטי, אלא אם הטיפול נדרש לצורך בריאותי חיוני.
 • מוקדם יותר אמש חתם מנכ”ל משרד הבריאות על צו בריאות העם המאפשר את פתיחת החינוך המיוחד במגבלות של עד 3 ילדים בקבוצה, בכפוף להפרדה של רבע שעה בין קבוצה לקבוצה והקפדה על היגיינה.
 • נוסף לכך, יתאפשר חיבור של 3 משפחות עם מטפל קבוע לצורך שמירה על הילדים תוך הקפדה על הכללים המחייבים.

תוקפן של תקנות שעת חירום (הגבלת פעילות) עד ליום א׳ ה-3 במאי 2020.

תקנות שעת חירום (אכיפת צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש)(בידוד בית והוראות שונות)(הוראת שעה)) (תיקון):

אי חבישת מסיכת פנים ואי נשיאתה עלול לגרור קנס בסך 200 ₪ בפעם השנייה לביצוע העבירה ולאחר מתן התראה בעת ביצוע העבירה הראשונה.

תקנות שעת חירום (הרחבת הסכם יציאה לחופשה על המגזר הציבורי הרחב בשל נגיף הקורונה החדש)(תיקון):

בשלב זה, ועד סוף חודש אפריל, ימשיך המגזר הציבורי במתכונת העבודה כפי שהיתה עד ערב הפסח: עובדים שהוגדרו חיוניים ימשיכו במתכונת עבודתם כפי שהתבצעה עד כה, חלקם בעבודה מרחוק וחלקם במקום העבודה. עובדים שלא הוגדרו כעובדים חיוניים ימשיכו לשהות בחופשה, כמחציתה על חשבונם וכמחציתה על חשבון המעסיק.

במקביל, יוקם צוות משותף שיכלול את ממונה על השכר במשרד האוצר, הממונה על התקציבים במשרד האוצר ומנכ”ל משרד ראש הממשלה, שיבחן את אופן יישום ההקלות והוצאתן לפועל במגזר הציבורי כך שתתאפשר חזרה לשגרת עבודה תחת המגבלות שיקבעו, תוך שמירה על בריאותם ובטיחותם של העובדים.

היערכות המגזר הציבורי לעבודה במתכונת חירום בתקופת משבר נגיף הקורונה – תיקון:

בשל התמשכות פרק הזמן לגביו חלות ההגבלות האמורות על המגזר הציבורי, ועל מנת לאפשר לו להיערך בצורה טובה יותר להמשך התקופה, ניתנה בהחלטה אפשרות להחליף, באופן חד-פעמי, עובדים מתוך רשימת העובדים החיוניים בעובדים שאינם כלולים ברשימת העובדים החיוניים, בשיעור שלא יעלה על 25% ממספר העובדים ברשימת העובדים החיוניים, והכל בכפוף לתנאים האמורים בהחלטה.

כמו כן, עלה כי נוכח הצורך שעלה במהלך ישיבת הממשלה למציאת מנגנון משפטי שיגן על עובדים מפני פיטורים על רקע העדרות מהעבודה בימים אלו בהם עדיין אין מסגרות חינוכיות לילדים, הוטל על המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, יחד עם מנכ”ל משרד האוצר, להביא בהקדם לאישור הממשלה הסדר משפטי בעניין זה.

ההתמודדות עם נגיף הקורונה עודנה נמשכת ולכן לצד ההקלות יש להמשיך ולהקפיד על לבישת מסיכות בשהייה מחוץ לבית מעל גיל 6, שמירת מרחק של 2 מטרים בין אדם לאדם, רחיצת ידיים מספר פעמים ביום, וכן על יציאה מהבית למרחק של עד 100 מטרים למעט בכדי לקיים את הפעולות המותרות.

שמירה על ההנחיות ושותפות הציבור תאפשר לכולנו להמשיך ולבלום את נגיף הקורונה בישראל ובכך לקדם הקלות נוספות בעתיד הקרוב בהתאם לירידה בהיקף התחלואה.


צפו בהנחיות לשעת חירום

תקציר דברי רה”מ – נאמרו במהלך השידור:

 • הקלה בסגר – שחרור הדרגתי של המרחב האישי והכלכלי
 • העלאת שיעור העובדים מ-15% ל-30%
 • העלאת שיעור המועסקים בהייטק על פי תקל “הנוהל הסגול”
 • פתיחה של חנויום לפי סיווגים – חנויות במרחב הציבורי, אך לא בקניונים.
 • החזרה לפעילות של החינוך המיוחד ומשפחתונים – עד 3 ילדים.
 • החזרת תחבורה ציבורית, תוך הקפדה על ריחוק
 • אפשר לבצע ספורט בזוגות קבועים.
 • החזרת התפילות בבתי הכנסת, במסגדים ובכנסיות, תוך הקפדה על נוהל הריחוק ובכמויות שיפורטו בהמשך.
 • התכנית תובא הלילה לאישור הממשלה.
 • במידה שתהיה התפרצות חוזרת, אנחנו נהדק בחזרה את הסגר.
 • מדדי ההצלחה להמשך ההקלות הם בעיקר המשך מגמת עצירת ההתפרצות. זה תלוי במידה רבה בהתנהגותם של אזרחי ישראל.
 • הממשלה נערכת להמשך קיום ותפקוד המדינה תחת מגבלות הקורונה.
 • נמשיך לפעול לכינונה של ממשלת אחדות לאומית, רחבה ויציבה, על מנת להילחם בקורונה ולייצב את המשק. ממשלם אחדות היא הכרחית למלחמה בקורונה.
 • סעודות הרמאדאן יתאפשרו רק עם המשפחה הגרעינית.
 • אירועי יום הזיכרון ויום העצמאות יתקיימו השנה ללא קהל.

תקציר דברי מנכ”ל משרד הבריאות – משה בר סימן טוב

 • יש ללכת עם מסיכה בכל מקום במרחב הציבורי
 • לשמור על מאה מטרים מהבית, למעט מספר פעילויות מותרות, שיפורטו בהמשך.
 • כל מעסיק יפעל לפי התקן הסגול.
 • אין לבצע ישיבות מעל 8 אנשים בחדר ויש לשמור על ריחוק של 2 מטרים מאדם לאדם.
 • אנשים מעל גיל 60 ואנשים עם מחלות רקע – יישארו בבית.
 • אם יתגלה חולה במקום העבודה – המקום ייסגר על שיהיה בטוח.
 • לימודי חינוך מיוחד ומשפחתונים – עד 3 ילדים.
 • 2 אנשים קבועים יוכלו לבצע פעילות ספורטיבית מחוץ לבית, במרחק של עד 500 מטרים.
 • תפילות משותפות – עד 10 אנשים בהיכל תפילה ותוך שמירת ריחוק של 2 מטרים.

תקציר דברי שי באב”ד – מנכ”ל משרד האוצר

 • מומלץ להמשיך לעבוד מהבית ככל שניתן
 • תו סגול: מדידת חום, מחיצות בין אנשים, מדידת מספר אנשים לפי גודל חדר, עבודה במשמרות כאשר בכל משמרת אותם אנשים.
 • רישום ותיעוד של השוהים בכל משרד, לפי שעות.
 • חנויות שייפתחו: מחשבים, חשמל, ריהוט, גננות, מכבסות ומתפרות.
 • חנויות בהן מקדם ההדבקה גבוה יישארו סגורות.
 • בחנויות: עד 4 לקוחות בכל קופה. תישמר הפרדה בין המוכר ללקוחות. יש לנה את רישום הלקוחות שנכנסו לכל בית עסק.
 • רשת ביטחון סוציאלית: אנחנו ערים למצוקות של העצמאים. אנחנו נבצע שינויים משמעותיים לעצמאים בפעימה השנייה.
 • מענק לעסקים: נמצא בשלבי הכנה בין שר האוצר לרה”מ והיה בדיונים מחר.
 • אנחנו ננסה להניע את גלגלי המשק כמה שיותר מהר. ככל שהציבור ישמור על הכללים, נוכל להמשיך ולהניע את המשק.

קורונה – תקנות שעת חירום

הגב לכתבה

אורח: כתובת האימייל שלך לא תפורסם • ניתן להירשם לאתר כאן למעלה ואז התגובה מאושרת באופן מיידי.

9 תגובות
 1. שרון אמר/ה

  ליבי ליבי עם האוכלוסיה החלשה. בחלק מהמקרים פוטרו כמה בני משפחה יחד. אין להם רזרבות לשעת חירום.. . אין מי שילחם את מלחמתם. הם במצוקה קשה של חוסר באמצעי מחיה מינימלים. האם יש מי שיכול להלחם עבורם כמי שדואגים למצוקת אוכלוסיית העצמאים שחלקם עם הכנסות גבוהות …

 2. אלעד כהן אמר/ה

  יפתחו את המספרות

 3. אלעד כהן אמר/ה

  יפתחו את המספרות??

 4. אייל אמר/ה

  מהמרים על בריאות הציבור כדי שהתקציב יילך הלאה לפנסיות התקציביות (איפה קיצוץ רוחבי בהן?) ומשכורות צמרת המגזר הציבורי המדושן, שההסתדרות סידרה לו הסכם נפרד לא לעבוד עד תחילת מאי.. אתם תחלו, הם לא.
  בואו נאמר את האמת… בכל העולם חודשיים הסגר. אנחנו נקבל עוד גלי הדבקה.
  כל עסק צריך מדידת חום עם מודד לא פולשני מאיפה העסקים יצטיידו בזה, כשיש מחסור בהם.
  המדינה הופכת למביכה.

 5. דן אמר/ה

  לאכף בצורה אינטנסיבית חבישת מסכות ולבישת כפפות עד שהציבור ילמד שככה נמנע הדבקה והשאר יעשו אנשי הרפואה והמקצועות האחרים – בדיקות, סטטיסטיקה ,וכו

 6. בתיה אמר/ה

  מה ההנחיות לגבי קוסמטיקאיות וספרים/ ספריות?

 7. מעיין אמר/ה

  לא עודכן מה קורה עם בתי הספר, מתי מתכננים להחזיר חלקית את הלמידה

 8. דניאל אמר/ה

  אפשר לסוע מי עיר לעיר?

 9. יגאל אמר/ה

  מדוע אסור להשתמש בחדר כושר פרטי , יש בו מכשיר אחד אופניים .
  אני גר בצמרות הרצליה .כחולה ב פרקינסון האימון של חצי שעה חשוב לבריאותי ביותר.
  igalevts.new@gmail/com