מליאת הועדה המקומית לתכנון ובניה תתכנס היום לדיון בשתי תכניות אסטרטגיות להתחדשות עירונית בחיפה • שידור חי

ועדה מקומית לתכנון ובניה 25/02/020 • צילום עיריית חיפה

שידור חי – מליאת ועדה מקומית I 25.02.2020

שידור חי – מליאת ועדה מקומית 25.02.2020על סדר היום:תכנית אסטרטגית להתחדשות נווה שאנן רבתי, יזרעאליה ורמות רמז.תכנית אסטרטגית ותכנית אב להתחדשות עירונית במתחם סירקין שבהדר הכרמלתכנית לשיפוץ מבנה שוק תלפיות.גגונים קבועים לדוכנים במרחב שוק תלפיות

פורסם על ידי ‏עיריית חיפה‏ ב- יום שלישי, 25 בפברואר 2020

הועדה המקומית לתכנון ובניה תדון היום, יום ג' בשעה 18:30, בשתי תכניות אסטרטגיות מקיפות להתחדשות עירונית

ממתינים לתנופה של התחדשות עירונית חיפה

תכנית (חפ/2550) תכנית אסטרטגית להתחדשות נווה שאנן רבתי, יזרעאליה ורמות רמז:

התכנית נועדה לגבש ראיה כוללת להתפתחות עתידית ולהתחדשות עירונית של השכונה: מגדירה את היקפי הבנייה למגורים וגובה הבנייה, הנחיות תחבורתיות, מתחמים לשימור, שטחים למבני ציבור, מסחר ותעסוקה, תוך שמירה על מאפייני השכונה, נופיה והמורשת האדריכלית שבה.

תכנית (חפ/1/25609) להתחדשות עירונית במתחם סירקין ושוק תלפיות שבהדר הכרמל:

התכנית נועדה למצות את הפוטנציאל הגלום במתחם המהווה מוקד עירוני מרכזי המשלב מסחר ייחודי, פעילות פנאי ומגורים. כמו כן קובעת התכנית כללים לפיתוח המתחם כמרכז שוקק חיים ואטרקטיבי למגוון אוכלוסיות. התכנית מטפלת בכל היבטי החיים החל ממגורים ועידוד המסחר, דרך מוסדות ציבור מותאמים למתחם, עיבוי והנגשת התחבורה הציבורית, הסדרת חניונים, חידוש המרחב הציבורי ושיקום מבנה השוק עצמו.

לא ניתן להגיב