דיווח מהדיון בולחו”ף בתכנית נמל המפרץ – כריית החול

רוב תושבי חיפה והקריות אינם יודעים עדיין על התכנית להקמת “נמל המפרץ” ליד חוף קריית חיים. זהו נמל ענק שמטרתו להקים מסוף דלקים חדש ולקלוט אניות באורך יותר מ-400 מטר.
כיצד ייתכן שכה מעט אנשים יודעים על הקמת פרויקט ענק זה שעומד להשפיע על איכות החיים של מאות אלפי תושבי האזור?
[topic:3mkc8k5y]https://haipo.co.il/forum/viewtopic.php?f=17&t=10434[/topic:3mkc8k5y]

התשובה: תכנית הנמל חולקה לארבעה חלקים ולכן, כאשר פורסמו ידיעות על התכנית, אי אפשר היה להבין את התמונה הכללית המדברת על
הקמת נמל שעומד להשפיע על תושבי האזור באופן נרחב.

פיצול התכנית ואישור כל חלק בנפרד מאפשר ליזמים להסתיר את הפרויקט ועוזר למנוע התנגדויות וגם מאפשר את הגברת קצב ההתקדמות כך שאם וכאשר התושבים יגלו בעתיד את האמת לגבי סדרי הגודל העצומים של הפגיעה הפוטנציאלית באיכות חייהם – הדבר יקשה מאוד על היכולת להתנגד כי העגלה כבר מתגלגלת…
החלק הראשון של תכנית נמל המפרץ: הקמת המבנים הימיים – תמ”א/13/ב/1/1 כבר אושר בולחו”ף בנוכחות שלושה מתנגדים בלבד.

הדיון בתכנית כריית החול – תמ”א 13/ב/2/1

ביום שני השבוע, היה דיון בחלק השני של התכנית – תמ”א 13/ב/2/1 – תכנית כריית החול.

זמן קצר לפני הדיון הופץ המידע על הפרויקט ברשתות החברתיות ועבר מפה לאוזן וכך, ברגע האחרון, הוגשו כמאתיים התנגדויות, מתוכן הוזמנו לדיון 15 תושבים.
מימין-חנה_קופרמן_במרכז_דר_יעקב_-גאולוג_ואיש_אשכולות-_משמאל_גיל_הורביץ.JPG

מימין-חנה קופרמן במרכז דר יעקב -גאולוג ואיש אשכולות- משמאל גיל הורביץ
הדיון התקיים באכסניית בית וגן בירושלים בפני הועדה לשמירה על הסביבה החופית (ולחו”ף), בהשתתפות נציגי היזמים מחברת נמלי ישראל, חברי הולחו”ף, מהנדס עיריית חיפה ונציגי המתנגדים.

הדיון היה דרמטי. המתנגדים הפגינו בקיאות רבה בחומר וגרמו לחברי הוועדה וליזמים להזיע.

ציטוטים נבחרים מתוך הדיון בנושא כריית החול:

חנה קופרמן, יו”ר ורכזת הפורום הישראלי לשמירה על החופים:
“באתי לכאן כדי לומר שלא היה שיתוף ציבור!!! מאות אלפי תושבי האזור אינם יודעים דבר על בניית הנמל. יש כאן הסתרה של האמת !!!

גיל הורביץ’, נציג עמותת “מעופפי הים” מנהל המרכז הימי בקריית ים ואיש חינוך:
הנמל החדש יגרום לירידת ערך הדירות בקריות: בנמל מתוכנן נמל דלק בו יאוחסנו חומרים מסוכנים שיזהמו את האוויר. האניות ירעישו ויזהמו את החופים. בנוסף לכך, הנמל יעצור את תנועת החולות, דבר שעלול לגרום לצמצום החופים והיעלמותם. כדי למנוע זאת, היזמים מתחייבים לעשות הזנת חול מלאכותית פעם בשנה אבל הבעיה היא שההחלטה היא שההזנה תיעשה ע”י חול שיילקח מתוך המפרץ – דבר שעלול לזהם את החופים כפי שכבר קרה לפני כשנתיים כאשר נעשתה הזנה עם חול שחור שנלקח מתוך המפרץ וגרם להופעת אצות רעילות שהופיעו במים, העלמות בעלי חיים והשחרת את החולות הלבנים. למרות דרישות חוזרות ונשנות- לא נעשה מחקר בנושא.
התרשמתי שהועדה לשמירה על הסביבה החופית ולחו”ף, מתרשלת בתפקידה ובמקום לשמור על הסביבה החופית, חברי הועדה מחפשים דרכים להצדיק פעולות שאמורות לחסוך כסף ליזם.
גיל_הורביץ.JPG

גיל הורביץ בעת הדיון בולחו”ף
רוני קולד, תושב קריית חיים:
“בדיון בי-ם העליתי שראש העיר חיפה מר יהב ומהנדס העיר מר ווטרמן הצהירו בעבר שבכוונתם לפעול לפינוי חוות מיכלי הדלק הדולפת, הצמודה לבתי תושבי קרית חיים. זאת לטובת הקמת שכונת מגורים איכותית וגדולה שתביא לקריה אוכלוסיה חזקה ותכפיל את אוכלוסייתה, ושתגרום גם לפעולת שרשרת של בניית שכונה גדולה נוספת (שכ׳ ״האצטדיון״) וגם לשיקום שכונות בקריה.
[topic:3mkc8k5y]https://haipo.co.il/forum/viewtopic.php?f=17&t=12034[/topic:3mkc8k5y]
מהנדס העיר הגדיר זאת כבשורה הגדולה שתביא להמראתה של ק.חיים, לאחר שנים רבות שהייתה החצר האחורית של חיפה.
ההצהרות הללו אף עוגנו בפועל בתוכנית המתאר המחוזית (תמ״מ 6) שאושרה באופן מלא,ובתכנית המתאר החדשה של חיפה (ח״פ 2000) הנמצאת כיום בהפקדה.
בניגוד לאותן הבטחות ותוכניות,התברר לאחרונה במפתיע,שבתוכנית הקמת נמל המפרץ שהעירייה שותפה לה,אכן מתוכנן פינוי חוות מיכלי הדלק,אך לא לטובת שכונת מגורים,אלא למחסני הנמל,שיתכן ויאחסנו גם חומרים כימיים מסוכנים.

יוצא שבמקום להביא בשורה והמראה, גורמים לחנק וניוון הקריה.

בפגישה עם מהנדס העיר שהתקיימה למחרת,הבהיר מר ווטרמן,שמאחר ומחירי הקרקעות למגורים באזור זה מאד נמוכים,ההכנסה ממכירתם ליעוד מגורים, לא תכסה את הוצאות העתקת המיכלים והקמתם באתר החדש,וכן את טיהור האדמה,כך שבפועל הייעוד למגורים יישאר רק על הנייר והמיכלים לא יועתקו.
אריאל_וטרמן_-_מהנדס_העיר_חיפה.JPG

אריאל וטרמן – מהנדס העיר חיפה
מכאן מסקנתו של וטרמן שעדיף לשנות את ייעוד הקרקע ממגורים למחסני הנמל.
עניתי שראייתי שונה והפוכה, והנה – שמרגע שחברת נמלי ישראל תשתלט על הקרקע לשימוש לעורף לנמל, מצב זה יונצח לעד וגם כמעט ולא תהיה שליטה על שימושי הקרקע שיהיו שם בפועל.
גם אם נניח שהשימוש למחסני הנמל,פחות גרוע ממיכלי הדלק הדולפים (לא בטוח,כי אין שליטה אילו חומרים יאוחסנו בהם),אותם מחסני נמל גם הם יחנקו את הקריה וימנעו את הבנייה החדשה ואת שיקום השכונות ויבריחו את התושבים.
הוספתי שביצוע ״פס צמחייה ירוק״ צר לאורך הצלע הצפונית,כחייץ צר בין המחסנים לבין המגורים הקיימים,לא יועיל ולא ימנע את תהליך החנק והניוון שייגרם לקרית חיים.
בסיכום השיחה,הודיע מהנדס העיר,שיש הגיון גם בטענות שלנו וכי הוא ישקול שנית את עמדתו בנוגע לשטח חוות המיכלים”.
בפתח_בניין_ישיבות_המועצה_הארצית_בבית_וגן-_במרכז-הגאולוג_דר_יעקב_ניר._משמאל-_רוני_קולב._מימין-_גיל_הורביץ.JPG
בפתח בניין ישיבות המועצה הארצית בבית וגן- במרכז-הגאולוג דר יעקב ניר. משמאל- רוני קולב. מימין- גיל הורביץ
נעמה שריג, תושבת קריית מוצקין, סטודנטית בבית הספר הימי במכמורת:
נעמה הביאה מסמכים של המועצה הארצית עצמה אשר פסלה באותו המקום המיועד לנמל המפרץ תכנית של הקמת מתקן לקליטת גז בשל נימוקים כבדי משקל.
מרות זאת, באופן בלתי נתפס – מאשרת אותה מועצה ארצית בדיוק תכנית אחרת בדיוק באותו המקום:
“מומחים בדקו בעבר אפשרות לבניה באזור מפרץ חיפה ופסלו את הרעיון בגלל אזור מחייה ייחודי שיש רק במפרץ, קרקע ייחודית, סיכוי גבוה לרעידות אדמה (בגלל שבר לוחות טקטוניים שהתרחשו בעבר).
בניגוד לגישה המזלזלת של נציגי חברת נמלי ישראל (חנ”י), לא צריך להיות מומחה גדול וללמוד שנים כדי להבין את הסכנות, מספיק לקרוא מה שחכמים מאתנו בדקו וכתבו.
מספיק לראות את השינויים בחוף שלנו אחרי ש”הזינו” חולות לפני שנתיים ומאז החול כהה וגס וכבר אין צדפים, קונכיות וסרטנים שהיו עד לאותו הרגע”
נעמה_שריג.JPG
נעמה שריג בעת הדיון בולחו”ף
י.א., תושבת הקריות:
י. הדגישה את כריית החול בפתח נמל הקישון.
” במפרץ באזור הנמל, ובשטח הקישון שקעו מתכות רעילות, יש בקטריות, יש כל מיני דברים שיש סיכוי שיש פה הרחפה, וכל הזמן העניין של ההעמקה החוזרת שלא תסתיים, תהיה לעד, כי כל הזמן יצטרכו להעמיק את קרקעית המפרץ… אתם בעצמכם אומרים “אנחנו לא יודעים כמה יהיה נזק סביבתי”, אתם מודעים לזה, בגלל זה שילמתם 80 מיליון שקל על תסקירי השפעה
על הסביבה… כי אתם יודעים שיש פה בעיה.”

את דברי התושבים חיזקו נציגי אדם טבע ודין ומומחים נוספים:
יעל דורי, מנהלת תחום תכנון באט”ד טענה שהפיצול של התכניות גרם לכך שעל כל תכנית נעשה תסקיר בנפרד אבל לא נעשתה תסקיר שבודק את ההשפעה המצטברת הכוללת של התכנית על מפרץ חיפה.
לא נבדקו חלופות להבאת החול המיועד לבניית הנמל ממקורות נוספים.
יש עוד אפשרויות שיכולות למנוע את הנזק של כרייה במפרץ עצמו הדבר לא נבדק.

ד”ר יעקב ניר, גיאולוג בעל שם:
ד”ר ניר התריע שכריית כ- 20 מיליון קוב חול המתוכננת במפרץ תגרום לנסיגת קו החוף או במילים אחרות – לסכנה של צמצום והעלמות החופים שמצפון למפרץ: הכרייה תיצור בור ויש סכנה שהחולות מהקריות יישאבו לתוך הבור הענק:
“לפעמים כורים בתקופות של חורפים שקטים אז אין השפעה ניכרת על החופים הסמוכים, אבל תבוא סערה כמו שאנחנו מכירים אותה, אחת לעשר או אחת לעשרים שנה- כל חופי המפרץ ילכו למלא את הבורות, מה נעשה אז? ”

ד”ר עוז גופמן, נציג עמותת מחמל”י- מרכז חקר וסיוע ליונקים ימיים בישראל:
ד”ר גופמן הדגיש בדבריו את נושא הפגיעה ביונקים הימיים במפרץ.
הדולפינים- אוכלוסיה שחיה באזור אלפי שנים.
לא נעשה בתסקיר מחקר על הנושא. אנחנו לא יודעים איך תשפיע עבודת הכרייה על היונקים במפרץ חיפה. כדי לדעת מה יש מתחת למים ומעל המים צריך מחקר!!!
“חשוב לעשות עבודה רצינית ולא חובבנית. ולא רק למלא דפים ולעשות v.”
הטענה של ד”ר קופמן על כך שנעשתה בתסקיר עבודה חובבנית, הוציאה את נציגי חנ”י והמשרד להגנת הסביבה משלוותם….

בתגובה לכל הטענות שהועלו השיבו נציגי היזמים:
“השתמשנו בכל המודלים… החפירה לא תגרום לזיהום… אין שום סכנה
לבריאות הציבור. לא ייגרם שום נזק לחופים” בקיצור- הכל בסדר. סמכו עלינו….

לסיכום:

אין ספק שבסיום הדיון היה ברור שאין על מי לסמוך….
שני החלקים הנוספים של התכנית- הם הקמת עורף הנמל- באזור חוות המכלים
ליד קריית חיים ותכנית מפורטת נוספת בשימושים בנמל הדלק.
אין ספק שעד שחלקים אלו יובאו לאישור – יותר ויותר תושבים כבר ידעו מה
מתכננים להם במסתרים…

[url=https://haipo.co.il/forum/tag.php?mode=search&tag=%22%D7%A0%D7%9E%D7%9C+%D7%94%D7%9E%D7%A4%D7%A8%D7%A5%22:3mkc8k5y]

קישור לכל הידיעות בנושא נמל המפרץ >

[/url:3mkc8k5y]

בברכה,

חנה

הדמיות נמל המפרץ:


לפני
חוף_קריית_חיים-לפני.jpg

חוף קריית חיים לפני נמל המפרץ – הדמיה
אחרי
חוף_קריית_חיים-אחרי.jpg
חוף קריית חיים אחרי נמל המפרץ – הדמיה

נמל המפרץ

הגב לכתבה

אורח: כתובת האימייל שלך לא תפורסם • ניתן להירשם לאתר כאן למעלה ואז התגובה מאושרת באופן מיידי.

תגובה
  1. טלי חזן אמר/ה

    אני לא מבינה מה קורה במדינה הזו מי נותן לכם את הריבונות על החופים על האדמה על כל הטבע המדהים הזה ועד כדי לנפח כחסים חוצפה!! נראה אתכם! יש הרי בית דין עליון שעושה שפטים בכל אלו שחושבים שהם אלהים! יש נמל זה מספיק ! אל תפגעו בים יש לו רצונות משלו! תשאירו קצת יופי טבעי במדינה שלא נהפוך להיות כמו סין שאי אפשר לנשום כי רוצים לעשות כסף!
    תעצרו ! אנחנו אנשי ים מדינה של שמש תעשו כסף מתיירות תשקיעו בחופים באוצר המדהים הזה שקיבלנו! בחיי פשוט בא לי לבכות זה לא אמיתי ואני מקוה שיקומו כל שבט זבולון וישימו אותכם במקום שלכם מאחורי שולחנות עם כרס וכיס תפוח בלי לפגוע בנו!!!!