יו"ר הפורום הישראלי לשמירה על החופים
כתבות מאת:

חנה קופרמן