תושבים חוששים ממוקד שידור של סלקום הסמוך לגני ילדים

אנטנה סלולרית מעל בית יולס בחיפה

האנטנות ממוקמות על גג בית האבות בית יולס בדרך הים.
תושבת השכונה: “אנחנו רואים בזה אסון”.
המשרד להגנת הסביבה: “מוקד השידור בלתי מזיק לכלל האוכלוסייה”.


תושבים המתגוררים בסמוך לבית האבות בית יולס חוששים כי מוקד השידור הסלולרי של חברת סלקום על גג בית האבות עלול לפגוע בהם, בקשישים בבית האבות ובפעוטות בגני הילדים הסמוכים. בית האבות “בית יולס” ממוקם ברחוב דרך הים 85. המשרד להגנת הסביבה דוחה את הטענות וטוען שמוקד השידור הוא בלתי מזיק לכלל האוכלוסייה.

בית האבות "בית יולס" בחיפה ומעליו האנטנות הסלולריות
בית האבות “בית יולס” בחיפה ומעליו האנטנות הסלולריות

תושבת המתגוררת בסמוך לבית יולס סיפרה לחי פה – חדשות חיפה:

רק אתמול הכינו את התשתית לחוות האנטנות. אנחנו יודעים די הרבה זמן, שהולך לקרות משהו, אבל לא ידענו מה. זה התחיל לתפוס תאוצה. הפגנו כמה פעמים בכניסה לבית האבות. מדובר בחוות אנטנות עם 12 אנטנות של סלקום. ניסינו לדבר עם העירייה. הנושא עלה באחת מישיבות המועצה. לא הצלחנו למנוע את הצבת האנטנות. אנחנו ננסה לפנות למשפחות של הקשישים בבית האבות. אנחנו מתכוונים להפגין ולעשות משמרות בפתח של בית האבות. ברדיוס של קילומטר יש פה 7 גנים, גני עירייה, פעוטונים וגנים פרטיים. אנחנו רואים בזה אסון. יש כאן גם גן שעשועים עירוני. יש בשכונה הרבה מאוד משפחות צעירות עם ילדים קטנים, שאני מקווה שנרתום למאבק.

איריס בנדר, ראש הפורום לקידום סלולריות שפויה אמרה בתגובה:

בית יוליס נמצא במרכז שכונה צפופה. בסמיכות לבית האבות מתגוררים תושבים רבים, בנוסף ליד בית יוליס יש גן משחקים, שאליו מתנקזים כל ילדי השכונה ו-6 גני ילדים המכילים כ-180 ילדים. אני לא מבינה כיצד אישרו את חוות האנטנות הענקית הזאת מעל בית האבות ובסמוך לגני ילדים כאשר ברור מעל כל ספק שהאוכלוסיות הרגישות ביותר להשפעות הקרינה ונפגעות ממנה הם המבוגרים והילדים. אני לא מצליחה להבין את מי שחתם על ההיתר והתעלם מכל נורות האזהרה!
איריס בנדר מובילת מאבק האנטנות (צילום: מערכת חדשות חי פה)
איריס בנדר מובילת מאבק האנטנות (צילום: מערכת חדשות חי פה)

מהמשרד להגנת הסביבה נמסר לחי פה בתגובה: 

מיקומי מוקדי השידור בישראל נקבעים על-ידי החברות הסלולריות והרשויות המקומיות, בהתאם לדרישות הכיסוי והקיבולת שנקבעו על ידי משרד התקשורת. לצורך הקמה והפעלת מוקדי שידור נדרשים, פרט להיתרי בנייה מן הרשות המקומית, גם היתרי הקמה והפעלה מהמשרד להגנת הסביבה.
חברת סלקום קיבלה היתר להקמת מוקד שידור סלולרי על גג הבניין ברחוב דרך הים 85, חיפה. היתר ההקמה ניתן על בסיס דוח הערכת רמות חשיפה שבו מחושבות רמות החשיפה לקרינה באופן המחמיר ביותר, ולאחר שנבדק ונמצא כי מוקד השידור אינו יכול לגרום באזורים המאוכלסים בסביבתו לחשיפה העולה על עשירית מסף החשיפה אשר נקבע על-ידי ארגון הבריאות העולמי (World Health Organization) כבלתי מזיק לכלל האוכלוסייה. בנוסף, החברה תידרש גם בקבלת היתר הפעלה שניתן על בסיס דוח מדידות שיבצעו בסביבת מוקד השידור על-ידי מודד מוסמך. ההיתר מותנה בעמידה בספי הקרינה שנקבעו בהיתר ההקמה.
המשרד להגנת הסביבה מפעיל מערכת לפיקוח רציף על מוקדי השידור הסלולריים ונוסף מחייב את החברות לבצע בדיקה תקופתית לכל מוקד שידור ולהעבירה לצורך פיקוח ובקרה.

תגובת העירייה תצורף לכתבה, כשתתקבל.

הגיבו כאן לכתבה