משכירי דירות דיווחו דיווחים כוזבים בדבר הכנסותיהם מהשכרת הדירות שבבעלותם

במבצע מס הכנסה ארצי רחב היקף שהתמקד בענף משכירי הדירות בישראל, נבדקו 271 בעלי דירות, מתוכם 38 לא דיווחו על הכנסות משכר דירה למרות חובת הדיווח.

בחיפה, נמצא כי בעל דירות מגורים, אשר לו הכנסות מהשכרות דירות בסך 6,300 ₪ לחודש, (החייבת בדיווח), לא דיווח ולא הצהיר על הכנסותיו מהשכרת הנכסים במשך 3 שנים. לדבריו, רצה להעלים את ההכנסה, מאחר והוא חבר קיבוץ ולטענתו, אם הקיבוץ היה יודע מהכנסות אלה היו מסלקים אותו מחברות בקיבוץ. מקרים נוספים התגלו באזורים שונים בארץ. בעל דירות מנתניה אשר לו הכנסה מהשכרת 6 דירות מגורים בסך כולל של  15,900 ₪ לחודש, הצהיר על הכנסה פטורה משתי דירות בשיעור הפטור. מבדיקה מעמיקה התברר כי בעל הדירות לא דיווח על הכנסות מיתר הדירות אותן הוא משכיר במשך שבע שנים. לפי דבריו חשב שמגיע לו פטור על הכנסה מהשכרת דירת מגורים.

בת”א נמצא כי בעל דירות אשר לו הכנסה מהשכרת 3 דירות מגורים, בסך כולל של 19,100 ₪ לחודש, לא הצהיר על הכנסותיו מהשכרת הדירות בשנים 2016, 2017 ו-2018 כלל. במקרה נוסף בירושלים עלה כי בעל דירות אשר לו הכנסה מהשכרת 3 דירות מגורים בסך כולל של  199,800 ₪ לשנה, לא הצהיר על הכנסותיו מהשכרת הדירות בשנים 2016, 2017 ו- 2018  כלל. לאחר הבירור, שילם בעל הדירות מס הכנסה בשווי 80,000 ₪ על הכנסה מדירות מגורים.

יש לציין כי, יחיד המשכיר דירות למגורים בישראל, זכאי לפטור מלא מתשלום מס במידה והכנסתו מהשכרת הדירות לא עוברת את תקרת הפטור, שעומדת נכון לשנת 2019 על 5,090 ₪. היה והכנסותיו עוברות את תקרת הפטור, עליו לשלם מס על הכנסתו זו, אך הוא זכאי לבחור בין שני מסלולי הקלות במס הכנסה – מסלול חיוב במס מופחת בשיעור של 10% או חיוב לפי מדרגות מס.

הגיבו כאן לכתבה

תודה על המשוב. לאן תרצו להמשיך מכאן?

  1. להגיב לכתבה
  2. לדף הבית של חי פה
  3. למדור כלכלה ועסקים בחיפה
  4. סגור והמשך בכתבה זו