עיריית חיפה דורשת מחברת נמלי ישראל להציג את החוזה עם SIPG הסינית להפעלת נמל המפרץ

נמל_המפרץ - הדמיה

בעתירה שהוגשה אתמול (ראשון 16/06/19) לבית המשפט המחוזי בחיפה, בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים מבקשת העירייה מבית המשפט להורות ל"חברת נמלי ישראל", להעביר לידיה את מסמכי המכרז  וחוזה ההתקשרות, עליו חתמה  "חברת נמלי ישראל" להפעלת "נמל המפרץ" עם חברת – SIPG Shanghai International Port Group  הסינית.

בעתירה שהוגשה על פי חוק חופש המידע, טוענת העירייה, כי "לגילוי המידע, אותו היא מבקשת, חשיבות עליונה הנוגעת לכלל הציבור. "חברת נמלי ישראל" הינה חברת ממשלתית, הפועלת כשליחה של הציבור, אשר זכאי לדעת מה הם תנאי ההתקשרות המסחרית, עליו חותמת החברה הממשלתית וכיצד הללו מבוצעים. לא ייתכן כי התקשרות בהיקפים של מאות מיליוני שקלים, שלה השפעות והשלכות רוחב על ציבור רב בתחום גאוגרפיי נרחב, תתנהל בחוסר שקיפות מינימלית ובאפלה מוחלטת".

עיריית טירת כרמל – רחב

מחברת נמלי ישראל: "תמוה הוא הדבר שגוף ציבורי כעיריית חיפה מצא לנכון למסור עותק מעתירתו לעיתונות, בטרם המצאתה לחברת נמלי ישראל, בהתאם להוראות הדין. בניגוד לעירייה, אין בכוונת חברת נמלי ישראל לנהל את ההליך המשפטי מעל דפי העיתון, והיא תסתפק בכך שתציין כי היא מסרה לעיריית חיפה מידע ומסמכים, אודות ההתקשרות שבינה לבין חברת SIPG, שחוק חופש המידע מתיר ושהיה ניתן למסור בנסיבות העניין. יצוין כי עתירה דומה שהגישה חברת נמל חיפה בע"מ כנגד החלטת חנ"י שלא להעמיד לעיונה את הסכמי ההקמה וההפעלה של הנמלים החדשים, מכוח חוק חופש המידע, נדחתה על ידי בית המשפט לעניינים מינהליים בתל אביב-יפו ובדומה, בית הדין לתחרות מנע בעבר חשיפת מידע".

3 תגובות
  1. נובי אמר/ה

    חנ״י גוף ממשלתי הזוי

  2. גדי אמר/ה

    לא ברור איך עד היום במשך השנים של יהב כראש עיר לא עלתה הדרישה המינימלית הזאת.

  3. אלה נווה אמר/ה

    אכן תמוה כיצד הביאו לחיפה חברה סינית מבלי שהחוזה נחשף לתושבים ואפילו לא לחלק מהרשויות. מה יש להסתיר בו? האם יש שם חומרים מסוכנים ודלקים בכמויות שלא כדאי שהציבור ישמע אודותיהן? מדוע יונה יהב קידם תכנית כזו, תוך ידיעה שחוזה סיני עם הסינים הידועים בהתנהלותם כלפי מדינות – הוא גזר דין מוות לחיפה?

לא ניתן להגיב