זריחה מעל הקישון / מספנות ישראל | תמונת היום בחיפה

הגיבו כאן לכתבה