דו”ח מבקר העירייה: ליקויים חמורים ברשות לקליטת עלייה, אתו”ס וחריגות בשעות נוספות ברוב יחידות העירייה

חריגות בשעות נוספות ברוב יחידות העירייה, אין קשר בין התכנון לביצוע עבודות אינסטלציה במגרשי אתו"ס והעבודות בוצעו בניגוד להוראות ההסכם, חשד לניגוד עניינים בחברת אתו"ס, רשות ללא מנכ"ל והוצאות נסיעות לירידים בחו"ל ללא קבלות. אלה הם רק חלק מהליקויים שנמצאו.

מועצת העיר אישרה בישיבתה האחרונה לקדנציה ה-14 שהתקיימה השבוע את סיכומיה והצעותיה של הוועדה לענייני ביקורת בנושא דו”ח מבקר עיריית חיפה לשנת 2017.

הדו”ח שאושר ברוב קולות במועצת העיר וללא אף התנגדות עוסק ב-15 נושאים: ביצוע שעות נוספות, ביצוע עבודות אינסטלציה במגרשי אתו”ס, הפקת אירועי יום העצמאות, המחלקה לנוער צעירים ושירותי תיקון באגף הרווחה, המחלקה לרישוי עסקים, בית יד לבנים חיפה, תלמידי חוץ, המחלקה לתקשוב בחינוך ומק”מ, משכן לתרבויות ואמנויות ע”ש נגלר, מרכז תעסוקה עירוני, בית ספר תיכון כל ישראל חברים (אליאנס), ארכיון מינהל ההנדסה ויחידת המידע, ועד נווה שאנן, ניהול כספי בבתי ספר יסודיים והרשות לקליטת עליה.

עופר טל - מבקר עיריית חיפה (צילום: ירון כרמי)
עופר טל – מבקר עיריית חיפה (צילום: ירון כרמי)

חריגות בשעות נוספות ברוב יחידות העירייה

בנושא ביצוע שעות נוספות, נמצאו ליקויים רבים ביניהם דיווחים ידניים רבים של שעות נוספות, ביצועים תכופים במגבלת השעות במערכת הממוחשבת, חריגה בכמות השעות הנוספות המבוצעות ברוב יחידות העירייה ודיווח של עובדים רבים על מספר שעות מעבר לתקרה שנקבעה להם, בגינן לא משולם להם וזאת בניגוד לחוק.

 

אין קשר בין התכנון לביצוע עבודות אינסטלציה במגרשי אתו”ס והעבודות בוצעו בניגוד להוראות ההסכם

בנושא ביצוע עבודות אינסטלציה במגרשי אתו”ס, נמצא כי אין כל תיעוד שבוצע פיקוח ע”י המפקח על הפרויקט (שעבודתו הופסקה) או ע”י מנהל אגף הספורט באתו”ס למרות שהם חתומים על חשבוניות התשלום לקבלן הזוכה. אין תעודת גמר עבודה ומסירה. עבודות האינסטלציה בוצעו בניגוד להוראות ההסכם ולא בהתאם לתכניות האינסטלציה, הצנרת הונחה במקום שונה מהתוכנית ולא הוכנה תוכנית “AS MADE”.

בנוסף, התגלה פיצוץ בצנרת המים שלא אותר, למרות ניסיונות שנעשו ע”י שתי חברות לאתר את מקור הפיצוץ. בחוות דעת מקצועיות של מומחה נמצא כי אין קשר בין התכנון לביצוע, אין הפרדה מוחלטת בין מי השתייה למים להשקייה ואין תוכנית “AS MADE” כך שלא ניתן לזהות את התוואי, הותקן קו מים חדש על חשבון הקבלן שביצע את העבודות.

עוד עולה בנושא ביצוע עבודות אינסטלציה במגרשי אתו”ס, כי נמצאו ליקויים בתחזוקת המדשאות ע”י הקבלן לא לפי ההסכם וכי הוועדה עדכנה כי ההתקשרות עם הקבלן הופסקה וחברת אתו”ס נמצאת בהליך משפטי מולו. כמו כן מנהל אגף הספורט של אתו”ס יצא לחופשת מחלה ואין כוונה להחזירו לתפקיד.


דו”ח הביקורת המלא בנוגע לאתו”ס – מתוך אתר עיריית חיפה


חשד לניגוד עניינים בחברת אתו”ס 

בנושא אירועי יום העצמאות נמצא, כי חסר נוהל הפקת אירועים, תיעוד החלטות לא מספק. עוד נמצא, כי עובד בחברת אתו”ס המועסק בחצי משרה והינו בעל חברה פרטית בתחום האירועים וקיים חשש לניגוד עניינים בין עבודתו בחברה לעבודתו כעצמאי. וכן נמצאו ליקויים בנושא כרטיס הנוכחות ודיווח שעות נוספות של אותו עובד.

רשות ללא מנכ”ל והוצאות נסיעות לירידים בחו”ל ללא קבלות

בנושא הרשות לקליטת עלייה נמצא, כי הוועד המנהל מתכנס בתדירות נמוכה, אין וועדות משנה והניהול בפועל מבוצע ע”י יו”ר ומנכ”ל. אין נהלים והמנכ”ל לא מונה רשמית לכאורה הוא עדיין מ”מ . עוד נמצא ניהול לא תקין של חופשה, נוכחות, הענקת בונוסים והסכמי התקשרות עם עובדים לא תקינים. הימנעות מיציאה למרכז עבור שירותי הגברה תאורה ובינוי, לא תמיד יש הליכים מסודרים של הצעות מחיר והחזרת הוצאות בגין נסיעות לירידים בחו”ל לעתים מבוצע שלא כנגד קבלות.

מנכ״ל אתו״ס יגאל זאבי מסר בתגובה לחי פה:

“כל האירועים עליהם מדובר בדו״ח התרחשו לפני כניסתי לתפקיד מנכ”ל אתוס. בדיקת מבקר העירייה נתבקשה מיוזמתו של יעקב פינגולד, יו”ר אתו”ס, למרות שמרבית האירועים התרחשו גם בטרם תקופתו. כנגד חברת דשא נוי הוגשה תביעה משפטית ומונה מנהל חדש לאגף הספורט. גם כל יתר ההמלצות של המבקר יושמו במלואן”.

הגיבו כאן לכתבה