השביתה הכללית במשק בוטלה – המשק יפעל היום כרגיל – ההסתדרות והאוצר הגיעו להסכמות בנוגע לבטיחות בעבודה

שביתה בחיפה (צילום: ירון כרמי)

המשק יפעל היום כרגיל – השביתה בוטלה במהלך הלילה


בין ההסכמות אליהן הגיעו ראשי האוצר וההסתדרות: הפיכת התקן האירופאי לפיגומים למחייב, הטמעת החובה לשימוש ברשתות מגן בעת עבודה בגובה, הגדלה משמעותית של תקני המפקחים במינהל הבטיחות בעבודה, הסדרת תחום המנופים, תיקון חקיקה שיאפשר לרשם הקבלנים במשרד השיכון לשלול רישיונות קבלן עקב הפרות בטיחות, הכנסת מפרט בטיחות למכרזי החשב הכללי, הכנסת עוזרי בטיחות לאתרי הבנייה ועוד.

 

יו”ר ההסתדרות אבי ניסנקורן:

“זהו מהלך היסטורי שיחסוך תאונות קטלניות רבות בעבודה וימנע היפגעות ומוות של עשרות עובדים מדי שנה”

 

שר העבודה והרווחה חיים כץ:

“המחויבות המשותפת  תיצור שינוי משמעותי בתחום הבטיחות בענף הבנייה”

 

שר האוצר משה כחלון:

“המאבק על בטיחות העובדים הוא צודק וכולנו מגויסים”
לאחר משא ומתן אינטנסיבי בין הצדדים, ובניסיון אחרון למנוע שביתה כללית במשק, שר האוצר משה כחלון, שר העבודה והרווחה חיים כץ, שר הבינוי והשיכון יואב גלנט ויו”ר ההסתדרות אבי ניסנקורן, הגיעו הערב (ג’) להסכמות המסדירות את נושא הבטיחות במקומות העבודה ובענף הבנייה בפרט.

בין עיקרי ההסכמות שהושגו:

| פיגומים ועבודה בגובה:

פיגומים – התקן האירופאי לפיגומים יהפוך למחייב לגבי קבלנים באתרי הבנייה, תוך הגדרת לוח זמנים להשלמת ההטמעה. תוך שישה חודשים ייושם התקן האירופאי על כל הפיגומים בגובה של 6 מטר ומעלה, ותוך 18 חודשים ייושם התקן על פיגומים בגובה שנמוך מ-6 מטר. פיגומים בגובה 20 מטר ומעלה יחייבו אישור מתכנן.
רשתות מגן לעבודה בגובה – יוקם צוות מקצועי בהובלת מנהל הבטיחות במשרד העבודה והרווחה ובהשתתפות נציגי ההסתדרות ומשרד הבינוי והשיכון. המלצות הצוות לגבי התקנת רשתות מגן מתאימות באתרי בנייה,  תוגשנה תוך 3 חודשים.
הגברת האכיפה:

| הגדלת מספר המפקחים – יוגדל במאות אחוזים מספר תקני המפקחים במינהל הבטיחות בעבודה.

אכיפה מוגברת על תקרת שעות העבודה – במטרה לצמצם את מקרי התאונה המתרחשים עקב עייפות עובדים, משרד העבודה יקיים מבצע אכיפה מוגברת להבטחת ההקפדה על תקרת שעות העבודה המותרות לפי דין באתרי הבנייה, לרבות של מנופאים.

| מנופים:

קידום הצעת חוק להעסקת מנופאים על ידי חברות ייעודיות על מנת לתרום להסדרת השוק ולמנוע שימוש ברישיונות מזויפים.
רישיון מנופאי – הדפסת רישיונות קשים לזיוף והוספת תמונה למאגר בעלי הרישיון, על מנת להקשות על שימוש ברישיון מזויף.
מנופים – משרד העבודה והרווחה יפעל להסדרה על פי חוק של האחריות לכלל היבטי תחזוקת המנוף, תקינותו, תחזוקתו השוטפת והעמדתו באתר באופן בטיחותי. לשם הגברת הבטיחות בתחום, תוך שלושה חודשים ייקבעו קריטריונים חדשים להרחבת מספר בודקי המנופים המוסמכים בישראל.
אתתים – כמענה לאתתים בעלי הכשרה בלתי מספקת באתרי הבנייה, יוגבר הפיקוח להבטחת אתתים מוסמכים כדין.

| רשם הקבלנים:

משרד הבינוי והשיכון יפעל לקדם תיקון לחוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ”ט – 1969, באופן שרשם הקבלנים יהיה מוסמך לפסול, שלא לחדש, להתלות ולהפעיל את סמכויותיו הנוספות שבחוק, על בסיס ליקויי בטיחות, בהתאם להמלצת מנהל הבטיחות במשרד העבודה, וכן סמכות התליית רישיון מיידית בנסיבות חמורות, והכל במטרה כי החקיקה תושלם עד לתום המושב הנוכחי של כנסת ישראל.
עוזרי בטיחות:

קידום הצעת חוק להכנסת עוזרי בטיחות לאתרי הבנייה, הקובעת כי בכל אתר של בנייה רוויה ימנה הקבלן עוזר בטיחות שיסייע למנהל העבודה באכיפת ענייני הבטיחות באתר.
ממוני בטיחות:

קבלנים בסיווג ג5 (הדרגה הגבוהה ביותר בסיווג ההיקף הכספי שמותר לקבלן לבצע בענף שבו הוא רשום) יחויבו במינוי ממונה בטיחות במשרה מלאה.
מכרזים ציבוריים:

| הכנסת מפרט בטיחות למכרזי החשב הכללי:

החשב הכללי במשרד האוצר יפרסם בחודש הקרוב הוראה שתחייב את משרדי הממשלה ויחידות הסמך, להכליל מפרט בטיחות במכרזי בינוי ותשתית של הממשלה, לרבות חובת התקנת רשתות מגן לעבודה בגובה. חובת הבטיחות תוחל תוך 30 יום על כל מכרז חדש של בינוי ותשתית של הממשלה.
מעמד “קבלן מוכר” – החשב הכללי בהיוועצות עם מנהל הבטיחות במשרד העבודה יגבשו תנאים להכרה בקבלן מוכר לעבודות בנייה עבור הממשלה על בסיס הפרות קודמות של הקבלן. קבלנים בעלי היסטוריית בטיחות בעייתית לא יוכלו לגשת למכרזי החשב הכללי.

| הגברת המודעות הציבורית לנושא הבטיחות:

קמפיין ציבורי – בכפוף להנחיות היועץ המשפטי לממשלה, יועלה קמפיין להעלאת מודעות ציבורית בנושא חשיבות כללי הבטיחות. במהלך הפרסומי, שימומן במשותף על ידי משרד העבודה וההסתדרות, יינתן דגש מיוחד על כללי העבודה בגובה, ועל שימוש ברתמות ובציוד מגן.

| הקמת קו חם:

משרד העבודה יקים קו חם טלפוני ואינטרנטי, במינהל הבטיחות על מנת לאפשר דיווח על הפרות של כללי בטיחות באתרי הבנייה. הקו יוקם עד יוני 2019.

| אחריות מזמין העבודה:

שר העבודה יקדם תיקון של תקנות הבטיחות בבנייה לשינוי המצב הקיים כיום שבו מנהל העבודה הוא האחראי הבלעדי לבעיות הבטיחות באתרי בנייה. השינוי יבוצע באמצעות קביעת מדרג אחריות הכולל, בין היתר, את מזמין עבודת הבנייה.
השתלמות בסיסית בתחום הבטיחות:

מינהל הבטיחות במשרד העבודה והרווחה יגבש ויאכוף חובת השתלמות בטיחות לכל עובד באתרי הבנייה. ההשתלמויות תהיינה במימון המעסיקים ובאחריותם, תוך הגדרת הגופים המורשים לבצע את ההשתלמות.


הידיעה המקורית על השביתה (אשר בוטלה):

בעקבות ריבוי התאונות באתרי הבנייה וחוסר האכיפה של כללי הבטיחות, הכריזה ההסתדרות על שביתה מחר (ד’) למען נפגעי התאונות, אלא אם יגיעו להסדר עם משרד האוצר, לתקצוב המאבק נגד תאונות העבודה באתרי הבנייה.

מקומות העבודה באזור חיפה, הכלולים בשביתה הכללית במשק הצפויה מחר:

  • עיריית חיפה, תאגידי המים, חברות עירוניות, וכלל משרדי הממשלה.
  • בתי החולים הממשלתיים כרמל ובני ציון, שירותי בריאות כללית וקופת חולים מאוחדת.
  • נמל חיפה, אגד, רכבת ישראל, רשות שדות התעופה ביניהם שדה תעופה חיפה, רשות המסים, המוסד לביטוח לאומי וכל הבנקים.
  • המוסדות להשכלה גבוה האוניברסיטה הפתוחה, אוניברסיטת חיפה, הטכניון.
  • הרשות הארצית לכיבוי והצלה, מגן דוד אדום וחברות הביטוח והסלולר.

שימו לב: ייתכנו שינויים בהתאם להתקדמות המו”מ בין ההסתדרות לאוצר. אנחנו נעדכן בהתפתחויות בכתבה זו. השארו אתנו.

הגב לכתבה

אורח: כתובת האימייל שלך לא תפורסם • ניתן להירשם לאתר כאן למעלה ואז התגובה מאושרת באופן מיידי.