חוף הסטודנטים בחיפה | תמונת היום (צילום – גלעד שטיין)

חוף הסטודנטים בחיפה - תמונת היום (צילום - גלעד שטיין)

חוף הסטודנטים

חוף הסטודנטים בחיפה – תמונת היום (צילום – גלעד שטיין)

לא ניתן להגיב