בחיפה יש כ-20 מבנים הבנויים בשיטת הפל-קל – הרשימה המלאה כאן

התנועה לחופש המידע חושפת את הרשימה שנמסרה לה על ידי עיריית חיפה. לטענת העירייה כל המבנים מטופלים על פי חוזר מנכ"ל משרד הפנים.

לפני 11 שנה קבעה וועדת חקירה ממלכתית שמבני פל-קל שלא חוזקו או קבלו היתר מיוחד מהווים סכנה לציבור ואינם חוקיים.

עיריית חיפה מסרה לתנועה לחופש המידע את רשימת המבנים בעיר שנבנו בשיטת הפל-קל. הרשימה מצורפת בסוף כתבה זו. מהרשימה עולה שרוב המבנים הם בתים פרטיים בשכונות על הכרמל. הרשימה התפרסמה בעקבות פניה של התנועה לחופש המידע שפנתה לכלל העיריות בארץ, בגלל שלטענתה מטה הפל-קל מסרב לחשוף את כתובות המגורים של המבנים הבנויים בשיטת הפל-קל.


16 שנים אחרי אסון ורסאי ו-11 שנים אחרי שוועדת חקירה ממלכתית קבעה שמבני פל-קל שאינם חוזקו או קיבלו אישור מיוחד אינם חוקיים ומהווים סכנה לציבור מסתמן כי בחיפה ישנה רשימת של כ-20 מבנים, שנבנו בשיטת הפל-קל. על פי הנתונים שמפרסמת עיריית חיפה מסתמן כי בעיר חיפה עומדים מספר מבני פל-קל – חלק בבתים פרטיים וחלקם מבני ציבוריים המוניים. הבתים הפרטיים בעיר הבנויים בשיטת הפל-קל, נמצאים בשכונות אלמוגי, שמבור, רמת בגין, דניה וקריית אליעזר. כל המבנים מוכרים לעירייה ומטופלים על ידי בדיקות מעבדה באמצעותן ניתן לקבוע האם צריך לחזק את המבנים על מנת שלא יתרחש, חלילה, אסון, כדוגמת אסון ורסאי.

יש לציין, כי כשדירה נמכרת, חלה על המוכר החובה לגלות לקונה את כל מה שעלול להשפיע על ערך הדירה, ומובן שבנייה בשיטת הפל-קל עלולה להשפיע על ערך הדירה. לכן חשוב מאוד שתושבי העיר יהיו מודעים לתופעה הזו. יותר מכך, חשוב שבעלי הדירות וכן המחזיקים במבני הציבור, יפעלו בשיתוף פעולה עם העירייה ויתחזקו נכון את הנכס, שבבעלותם.

לחי פה נודע כי באחד המבנים הבנויים בשיטת הפל-קל, עיריית חיפה לא זוכה לשיתוף פעולה מצד בעלי הנכס ולכן החיזוק נעשה על ידי סעד משפטי, שמחייב את בעלי הנכס לחזק את המבנה.

אסון אולמי ורסאי:

בחודש מאי, לפני 16 שנים, קרסו אולמי ורסאי. האסון הטראגי נצרב בתודעה הישראלית ואכן, מדינת ישראל עשתה מאמץ לנסות ולתקן את הליקויים. וועדת החקירה שהוקמה אז קבעה באופן מפורש כי בנייה בשיטת הפל קל היא מסוכנת וכל מבנה פל-קל חייב לעבור חיזוק או לקבל אישורים מיוחדים. לאור העובדה כי המטה הלאומי העוסק בסכנות מבני הפל-קל מסרב לחשוף את כתובות המבנים, פנתה התנועה לחופש המידע לעיריות בבקשה שיסייעו לה לייצר את הרשימה הזאת, שכן, העיריות מכירות את בנייני הפל קל בשטחן.

נירית בלייר מנכ"לית התנועה לחופש המידע הוסיפה:

"אז מה היה לנו כאן? אסון שגבה חיי אדם. ממשלה שהחליטה לקחת אחריות, הקימה מטה פעולה שאמור לתכלל פעולה כוללת שתמגר סכנה אמיתית לציבור ו 16 שנים שחלפו כשהבניינים האלה עדיין פה, חניונים, בתי ספר, בתי אבות, גני ילדים, מחכים בסבלנות לאסון הבא".

מעיריית חיפה נמסר בתגובה לחי פה:

בחיפה קיימים 20 מבנים הידועים ככאלה שנבנו בשיטת הפל קל. כל המבנים טופלו ע"י העירייה בהתאם להנחיות חוזר מנכ"ל משרד הפנים בנושא על פי הפירוט הבא:
• מבנה אחד בלבד "בית יד לבנים ברחוב הירקון" הינו מבנה עירוני. המבנה חוזק ע"י העירייה ואושר לשימוש ע"י מהנדס מבנים.
• מבנה בית הכנסת חוזק לאחרונה ואושר לשימוש.
• 5 מבנים נבדקו ע"י מהנדסי מבנים אשר קבעו כי אין צורך בחיזוקם.
• 11 מבנים פרטיים חוזקו ע"י בעליהם ומאושרים לשימוש ע"י מהנדס מבנים.
• לגבי מבנה נוסף הוגשה בימים אלה בקשה לחיזוקו וזו נמצאת בבדיקה לקראת ביצוע.
• מבנה אחד "שלד" שאינו בשימוש. המבנה עובר בימים אלה בדיקות הנדסיות מקיפות שיקבעו האם נדרשות לגביו עבודות חיזוק.
• לגבי מבנה אחד [בבעלות פרטית] מנהלת העירייה הליך משפטי במסגרת תובעת העירייה כי יטופל בהתאם להנחיות מנכ"ל משרד הפנים.
יצוין כי על פי הנחיות מנכ"ל משרד הפנים כל המבנים נבנו בשיטת הפל-קל מחויבים לעבור בדיקה ע"י מהנדס מבנים אחת לשנה.

הכתובות של מבני הפל-קל בחיפה וסטטוס הטיפול בכל מבנה

(הרשימה נמסרה לחי פה על ידי עיריית חיפה)

1. יאנוש קורצאק 2 מגורים עמידה בבדיקה ראשונית, אין צורך בחיזוק. במעקב שנתי, עפ"י נספח ב' להנחיות.
2. בר יהודה 3, 5 מסחר בדיקת מעבדה ובבדיקות לחיזוק הוגשה בקשה להיתר לחיזוק
3. אנדה עמיר 3 מגורים בדיקת מעבדה, אין צורך בחיזוק. במעקב שנתי, עפ"י נספח ב' להנחיות.
4. סחלב 27 מגורים חיזוק במעקב שנתי, עפ"י נספח ב' להנחיות.
5. יוליוס סימון פינת קצנשטיין משרדים חיזוק במעקב שנתי, עפ"י נספח ב' להנחיות.
6. הפלמ"ח 45 מגורים עמידה בבדיקה ראשונית, אין צורך בחיזוק. במעקב שנתי, עפ"י נספח ב' להנחיות.
7. יואב 11א' בית כנסת חיזוק במעקב שנתי, עפ"י נספח ב' להנחיות.
8. הסתדרות 60 מסחר, משרדים, מועדון חיזוק במעקב שנתי, עפ"י נספח ב' להנחיות.
9. המשביר 10 אחסנה, חניה, מלאכה חיזוק לפני הוצאת היתר בנייה
10. הסתדרות 142 תעשיה ומלאכה (שלד בלבד – איננו פעיל(. בבדיקות לחיזוק
בהליך משפטי
11. הסתדרות 32 מסחר, תעשיה נמצא בהליך משפטי בהליך משפטי
12. הירקון 48 מבנה ציבורי חיזוק במעקב שנתי, עפ"י נספח ב' להנחיות.
13. אסתר רבין 29 מגורים עמידה בבדיקה ראשונית, אין צורך בחיזוק. במעקב שנתי, עפ"י נספח ב' להנחיות.
14. הקיטור 14 אריזה חיזוק במעקב שנתי, עפ"י נספח ב' להנחיות.
15. הרב אוחנה 4 משרדים חיזוק במעקב שנתי, עפ"י נספח ב' להנחיות.
16 גרינבוים 18 אולם ספורט חיזוק במעקב שנתי, עפ"י נספח ב' להנחיות.
17. אליעזר בונה 9 תעשיה חיזוק בהליך משפטי
18. מבנה מספר 9 במת"מ תעשיית היי-טק חיזוק במעקב שנתי, עפ"י נספח ב' להנחיות.
19. בהרב יקוטיאל 37,39 מחסן חיזוק הוצא היתר בנייה
20. סורוקה 38 מגורים עמידה בבדיקה ראשונית, אין צורך בחיזוק. במעקב שנתי, עפ"י נספח ב' להנחיות.
2 תגובות
  1. נס אמר/ה

    ומה עם הבניני מגורים ארבע קומות כל אחד שלוש כניסות עשרים וארבע משפחות בדרך צרפת 47 49 51 53 55 כולם עם תחתית פלקל מתחת לבית בקומות ראשונות לא אתפלא אם גם בין הקומות למעלה שמו תבניות פלקל .

  2. אייל אמר/ה

    נשאלת השאלה אם ידוע הבעיה עם הפל-קל מדוע לא יוזמת העירייה תמריצים ייחודיים (תוספת זכויות בנייה) למבנים בשיטה זו כדי שייהרסו וייבנו מחדש לפי תמא 38.
    בנושא בית יד לבנים ברחוב הירקון זאת הפקרות מוחלטת. מדובר במבנה שהעירייה בקלות יכולה להרוס בעצמה, ולבנות במקום בניין חדש. עקב הגידול הרב במספר התושבים בסביבתו בגלל תמא 38 היה כדאי לבנות את בית יד לבנים עם תוספת 2-3 גני ילדים או מעונות יום

לא ניתן להגיב