המשרד להגנת הסביבה הוציא צו מנהלי לקבוצת בז"ן: "עליכם למנוע חריגות בנזן באופן מיידי"

המשרד להגנת הסביבה הוציא צו מנהלי לקבוצת בז"ן לפיו על מפעלי הקבוצה לפעול למניעת חריגות בנזן באופן מיידי. אם הפעולות שינקטו לא יפסיקו חריגות מערכי הסביבה, יהיה עליהם לצמצם את פעילותם - עד כדי סגירת מתקנים.

בז"ן - בתי הזיקוק לנפט בחיפה בשקיעה (צילום - חי פה)

המשרד להגנת הסביבה הוציא צו מנהלי למנכ"ל קבוצת בז"ן אבנר מימון, ולמפעלי הקבוצה בז"ן, כאו"ל (כרמל אולפינים) וגדיב ומנהליהם, למניעה ולצמצום של זיהום אוויר חזק או בלתי סביר הנגרם בשל חריגות מערכי הסביבה בחומר בנזן, שמקורן בפליטות מתחום המפעלים של החברות בקבוצה במפרץ חיפה. בנוסף לצו, המשרד בודק אם ישנה תשתית ראייתית לפתיחת תיק חקירה פלילית על ידי המשטרה הירוקה, וימשיך ויפעיל את מלוא הסמכויות המוקנות לו, לרבות חקירות פליליות, בכל מצב שבו יהיו עבירות חמורות.

כזכור, המשרד הזמין את מנהלי הקבוצה לשימוע ב-24 במאי 2017 בשל חריגות בריכוזי בנזן מעל לערך הסביבה היממתי בתחנות ניטור סביבתי בקרבת מפעלי המתחם ובדיגומים סביבתיים סביב המתחם אותו מבצעת הקבוצה, והבהיר כי על החברה למצוא ולהציג פתרון שייתן מענה לאיתור והפסקת פליטות מפעילות החברות בשגרה, על-ידי נקיטה באמצעים לאיתור מקורות הפליטה והפסקתם. עוד התריע המשרד, כי לא יקבל מצב של חריגות חוזרות, המשך מדידת ריכוזים החורגים מערכי הסביבה, וכן עליות בריכוזי הבנזן הנמדדים בתחנות הניטור ובדיגומים הסביבתיים.

בעקבות השימוע המפעל הציע לבצע איתור באמצעות מערכת חדשה של חישה מרחוק. המשרד אישר את התקנתה, אבל דרש עמידה במדדי הצלחה (היעדר עליות מערך יממתי של בנזן) בזמן קצוב. אלא שעד למועד זה, נציגי המפעלים טרם דיווחו למשרד כי הצליחו לזהות את כלל מקורות הפליטה שהביאו לחריגות שנמדדו בתחנות הניטור וחריגות החוזרות ונשנות בדיגומים הסביבתיים שהם מבצעים.

לאור העובדה שהמפעל הציג למשרד כי איתר מספר מקורות פליטה שלטענתו הם הגורמים לחריגות; ולאור עמדת משרד האנרגיה שלפיה סגירת מתקנים יכולה להוביל לשיתוק משק הדלק בישראל – דרש המשרד בצו מקבוצת בז"ן להגיש בתוך שבועיים תוכנית שמשך יישומה לא יעלה על ארבעה חודשים, לטיפול בפליטות הבנזן ומניעת החריגות. אם יישום התוכנית המיידית לא יביא להפסקת החריגות הנמדדות סביב המתחם – יהיה על הקבוצה לצמצם, לשנות או להפסיק פעילות עד הפסקת החריגות.

בנוסף לפעולות המיפוי והניטור הקבועות של המפעל, על החברות במתחם בז"ן להמשיך ולהפעיל את מערכת החישה מרחוק ולמפות את כל המתקנים שבהם עובר חומר עם ריכוז של 1% ומעלה של בנזן העלולים להוות מקורות פליטה בשגרה. יש לציין, כי כבר כיום יש אמצעי ניטור ומדידה רבים סביב המתחם ובתוכו, כולל ניטור מסביב למתחם וכן דיגום בסמיכות לגדרות המתחם. כמו-כן, המשרד הרחיב את דרישתו, שעוגנה בהיתר הפליטה של בז"ן, להקמת מערכת חישה מרחוק על גדרות המפעלים לאיתור פליטות, גם למפעלים כאו"ל וגדיב מהקבוצה.

זאב אלקין – השר להגנת הסביבה

השר להגנת הסביבה, זאב אלקין: "חריגות הבנזן חייבות להיפסק מיידית. נמשיך לנקוט ביד קשה כלפי מפעלים מזהמים עד שיפנימו שלא משתלם לזהם. תושבי מפרץ חיפה זכאים לנשום אוויר נקי ואנו נפעל ככל יכולתנו לשמירה על איכות חייהם ובריאותם".

 

ירון מזוז – סגן השר להגנת הסביבה

סגן השר להגנת הסביבה, ירון מזוז: "כתושב הקריות והצפון, אני גאה ומברך על המשך פעילות האכיפה של המשרד כנגד המפעלים המזהמים. שוב ושוב אנו מוכיחים שאין משוא פנים, וכל מפעל מזהם – יתן על כך את הדין".

 

ישראל דנציגר, מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה: "אנחנו ממשיכים במגמת ההרחבה וההעמקה של הפיקוח והחמרת האכיפה, תוך שימוש בכל הכלים העומדים לרשותנו – וזאת כדי למנוע פגיעה בתושבים ובבריאותם".

 מקבוצת בזן נמסר בתגובה: 

"בזן הציגה בפני המשרד להגנת הסביבה תכנית להפחתת פליטות הבנזן, והיא מיישמת אותה מזה מספר חודשים – בטרם הוצאת הצו. התכנית ייחודית וכוללת ניטור, מיפוי, איתור וטיפול במקורות הבנזן הנמצאים במתחם. תכנית זו נעשית בהמשך לשורת פעולות שהחלה בשנת 2016, אשר נועדה לצמצם, ככל שהדבר תלוי בקבוצת בזן, את ערכי הבנזן בסביבת המתחם. ואכן, בעקבות הפעילות חלה ירידה משמעותית מאוד במדידות ערכי הבנזן. הקבוצה תמשיך לשתף פעולה על אף הרגולציה הסביבתית ההולכת ומחמירה. בנוסף לפעולות אלו, ערב חג הסוכות – לאחר שנה של מאבק בירוקרטי – אושרו בוועדת התכנון פרויקטים סביבתיים בהיקף של כ-50 מיליון שקל, אותם בכוונת הקבוצה להקים מרגע קבלת היתר הבניה".

"החיוניות והקפדה על תעשיה בטוחה של קבוצת בזן, כפי שגם משרד האנרגיה הדגיש בפני המשרד להגנ"ס, באו לידי ביטוי ביתר שאת במהלך המשבר שנוצר בעקבות עצירת אספקת הגז הטבעי. קבוצת בזן סיפקה את צרכי המשק בזמן המשבר ובחרה לעשות שימוש בחומרים יקרים יותר אשר משאירים חותם סביבתי נמוך באופן משמעותי".

הצו המלא:

[pdf-embedder url="https://haipo.co.il/wp-content/uploads/2017/10/צו-45-למתחם-בזן-המשרד-להגנת-הסביבה.pdf" title="צו 45 למתחם בזן – המשרד להגנת הסביבה"]

לא ניתן להגיב