פרשת השבוע מפי הרב יהודה גינזבורג: הרבי, הצבּאי, ועבר הירדן

הרב יהודה גינצבורג חב"ד

כולנו עם אחד!

פעם אחת יצא הרבי מליובאוויטש מביתו לבית הכנסת, והנה הוא רואה יהודי צבאי סוחב בידיו שני דליי צבע. היהודי לא הכיר את הרבי, והרבי פנה אליו וביקש ממנו לעזור לו ולסחוב דלי אחד של צבע. היהודי כמובן הסכים, אך כמובן לאחר מספר צעדים פנו אל הצבאי אנשים ושאלו אותו בתמהון “אתה יודע את מי הטרחת? את הרבי בכבודו ובעצמו”.

היהודי ניגש אל הרבי ותוך כדי שהוא מבקש סליחה, רצה לקחת מהרבי את הדלי. אמר לו הרבי: גם אני יהודי, וגם לי מותר לעזור למישהו אחר..

*

בפרשת השבוע שלנו “מטות מסעי” אנו קוראים על הכניסה לארץ. שנים עשר שבטים עומדים הכן בעבר הירדן, מוכנים לכניסה. שני שבטים, ראובן וגד באו אל משה ואמרו “אנחנו לא רוצים להיכנס עם כולם, טוב לנו כאן בעבר הירדן”.

ענה להם משה: אתם רוצים להישאר כאן, אין בעיה. אבל קודם כל בואו איתנו, תכנסו איתנו לארץ, תילחמו ותכבשו איתנו ואחר כך תשבו במקומכם.

אנחנו כעת בתקופה של קיץ, דרכים סכנות וחום גדול. צריך לשים עין ולראות שיש לנו ערבות הדדית אחד לשני.

בימים אלו אנחנו נכנסים לשבוע של “תשעת הימים”, בהם אבלים על חורבן הבית. זה הזמן שנרגיש כולנו כעם אחד שעוזר אחד לשני, ובזכות זה נזכה לבנין בית המקדש השלישי בגאולה השלימה על ידי הרבי, בקרוב ממש!

שבת שלום ומבורך

הרב יהודה גינזבורג

הדלקת נרות בחיפה 19:16. צאת השבת 20:27

 

הגב לכתבה

אורח: כתובת האימייל שלך לא תפורסם • ניתן להירשם לאתר כאן למעלה ואז התגובה מאושרת באופן מיידי.