'גשר יבשתי' יחבר בין נמל חיפה לדובאי ויעקוף את האיום החות'י

נמל חיפה (צילום: מרום בן-אריה)

'גשר יבשתי' יחבר בין נמלי דובאי וחיפה יופעל ע"י טראקנט באמצעות החמ"ל הלוגיסטי

ההסכם, שנחתם עבין טראקנט וחברת הלוגיסטיקה מאיחוד האמירויות  Puretrans FZCO, העובדת בשיתוף פעולה עם חברת הנמלים DP WORLD, הוא לשיתוף פעולה להובלה יבשתית של מטענים בנתיב המחבר בין דובאי, סעודיה וירדן, לבין נמל חיפה ובחזרה.

חסכון של 80% מהזמן

המעבר היבשתי, שקיבל את אישור משרד הביטחון וממשלת ישראל, צפוי לחסוך 80% מהזמן בנתיב השיט הימי, לספק אלטרנטיבה קצרה יותר למעבר דרך תעלת סואץ, ולהביא לפתרון הבעיות הביטחוניות בדרך הים, במחיר תחרותי.

עוד מדווחת החברה על התקדמות בשת"פ מול חברת הלוגיסטיקה מבחריין, הנותנת שירות לצבא ארה"ב, ופועלת באיחוד האמירויות, במזרח התיכון, אפריקה, אירופה והקווקז, שתחובר אף היא לפרויקט הגשר היבשתי.

חנן פרידמן, מנכ"ל טראקנט:

הנתיב היבשתי מאסיה לישראל, וממנה לאירופה, ומישראל לאסיה ולמזרח הרחוק, מהווה תרומה פורצת דרך שהנה תוצאה של הסכמי אברהם, לקידום הסחר והאצת הצמיחה הכלכלית במזרח התיכון, לצד הפיכתה של ישראל לצומת מסחר בינלאומית חשובה.

האיומים הביטחוניים על הסחר הבינלאומי בים האדום, מחייבים אלטרנטיבה יבשתית בטוחה, הפועלת בסטנדרט גבוה ובמחיר תחרותי.

מעבר לחיסכון של 80% מהנתיב הימי, הנתיב מספק מענה במחיר תחרותי, תוך עמידה בזמני הובלה אטרקטיביים, באמצעות חברת לוגיסטיקה מובילה באמירויות, העובדת בשיתוף פעולה עם חברת נמלי דובאי. הטכנולוגיה של טראקנט שתוטמע במובילים בקו זה, תייעל את שילוחם ותאפשר דיגיטציה ונראות מלאה בזמן אמת של תהליך השילוח, באופן שיבטיח עמידה בדרישות הרגולטוריות בכל המדינות בהן יעבור המטען, לרבות בדרישות של משרד הביטחון בישראל.

במסגרת השת"פ יכללו שירותי טראקנט למשתמשי נתיב הגשר היבשתי אוטומציה של הובלת המטענים, מעקב בזמן אמת אחר התנועה והמשלוחים ועוד.

בין הצדדים הוסכם על אימוץ מודל חלוקת הכנסות הדדי, בשיעור של 5% מסך ההכנסות המתקבלות מהלקוחות המשתמשים בשירותיהם בנתיב הגשר היבשתי. ההסכם הינו לתקופה בלתי מוגבלת, כאשר כל צד רשאי לסיימו על ידי מתן הודעה מוקדמת של 60 יום מראש.

נמל חיפה (צילום רחפן: מרום בן-אריה)

האפליקציה של חי פֹּה…

שיתוף פעולה רחב עם חברות נוספות

עוד מדווח כי ישנה התקדמות בשת"פ עם חברת תובלה ולוגיסטיקה מבחריין המספקת שירותים לצבא ארה"ב, ופועלת כיום ברחבי המזרח התיכון, אפריקה, אירופה והקווקז שתחובר אף היא לפרויקט הגשר היבשתי.

על פי הודעת חברת השילוח, בבחינה של Trucknet Smart Catalyst, המשווק על ידי החברה, התקבלו אינדיקציות ראשוניות טובות של חסכון בצריכת הדלק וחברת השילוח מעוניינת להתקדם ולהתחבר למערכת טראקנט לשם חישוב פליטות מכלי רכב. בנוסף, בכוונת חברת השילוח לגבש תכנית ותקצוב לשימוש במערכת טראקנט עבור 700 מסלולי האוטובוס היומיים המופעלים על ידה.

כמו כן, מסרה חברת השילוח, כי היא פועלת ליישום המערכת של החברה על מספר משאיות של קבלני משנה של חברת השילוח, המספקים שירותי הובלה באזור המפרץ הפרסי. המידע המובא לעיל בדבר שיתופי הפעולה של החברה עם חברות באיחוד האמירויות ובחריין הוא למיטב ידיעת החברה, על בסיס הנתונים המצויים בידיה. החברה אינה יכולה להעריך בשלב זה את סיכויי הצלחת ההוצאה לפועל של ההסכמים שנחתמו, אם בכלל.

נמל חיפה (צילום רחפן: מרום בן אריה)

צופה פני עתיד

בחברה מבקשים להבהיר כי דבר ההתקדמות וההצלחה ביישומם של ההסכמים המפורטים מהווים מידע צופה פני עתיד, כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך. מידע זה מבוסס על הערכות סובייקטיביות של החברה בהתאם למידע שנמסר לה והתממשותן תלויה בגורמים שונים, אשר חלקם אינם בשליטת החברה, כגון: הצלחה טכנולוגית ביישום האינטגרציה, שביעות רצון שותפים העסקיים של החברה, לקוחותיהם וצדדים שלישיים ממערכות החברה וההתאמות שיבוצעו לבקשתם, מידת שיתוף הפעולה של הלקוחות בהשלמת הליכי אינטגרציה, ומידת שביעות רצון הלקוחות מפלטפורמת טראקנט ומהמכשיר הקטליטי לאורך זמן. יובהר, כי הערכות אלה עשויות שלא להתממש, כולן או חלקן, או להתממש באופן שונה מכפי שהוערכו על ידי החברה.

האפליקציה של חי פֹּה – להורדה כאן…

הגיבו כאן לכתבה

9 תגובות
 1. משה נוימן אמר/ה

  מומלץ לעקוב אחרי תגובות מצרים הן במישור הגלוי והן במישור החשאי . שהרי המעבר היבשתי העוקף את תעלת-סואץ יפגע באופן מובהק בכלכלת מצרים .

 2. אייל אמר/ה

  צחקתי בקול רם. הסיכוי שזה יקרה הוא אפס.

 3. לימבו אמר/ה

  *מיצר (במקום מעצר)

 4. לימבו אמר/ה

  מחר הח׳ותים יעברו למעצר הורמוז אז. – הלכה ההשקעה לפח.

 5. ירון חנן אמר/ה

  הכל נשמע טוב ויפה, אך כרגיל קולה של עיריית חיפה לא נשמע ברגע האמת 😖 שערו בנפשכם שרק הכמות העצומה של המכולות שתגענה לפי ההסכם הזה למפרץ חיפה בנתיב היבשתי הזה יישארו להמתנה במפרץ חיפה עד העמסתן על אוניות ולו רק ל-24 שעות ונקבל פה גיהנום אורבאני שאף אחד לא מדבר עליו.
  בפועל זה ייצור זמני המתנה ויידרוש שטחי איחסון ענקיים שמגמדים את מה שרואים כיום במפרץ. איך זה מסתדר עם הרעיון של "מפרץ החדשנות" עאלק ? איך יראה מפרץ חיפה בתוכנית הזו עם כמות כ"כ רבה של שינוע ואיחסון בהאב יבשתי עצום כל כך בעורף הנמלים במפרץ? וכרגיל מי בכלל סופר אותנו פה בממשלה שכרגיל עובדת מעל לראשנו ומחליטה מה טוב עבורנו?

 6. דורון רז אמר/ה

  זה לא משתלב בנתיב היבשתי המתוכנן מהודו?

 7. יעל ר. אמר/ה

  אז יהיו פיגועי רחפני נפץ וטילים על המשאיות.
  הגיע זמן לטפל בטרור האירני במקור שלו – אירן

 8. אתי אמר/ה

  רק זה עוד היה חסר לנו. עשרות אם לא מאות משאיות ענק בכבישים שלנו העמוסים לעייפה ממילא.

 9. איש אמר/ה

  מגא-פיגוע אקלימי! מאות משאיות לכל אניה…

הגיבו כאן לכתבה