"תושבי חיפה לא יכולים לשלם את מחיר הרשלנות" • דרישה לכינוס ישיבת דחופה בנוגע להיערכות לחירום

ישיבת מועצה מיוחדת בחירות (צילום:סמר עודה כרנתינג'י)

(חי פה) חברי מועצת העיר חיפה, 16 במספר, חתמו על בקשה לקיים ישיבת מועצה שלא מן המניין, על מנת לדון בדחיפות בשלל נושאים הנוגעים למצב החירום.

בבקשה שהגישו חברי המועצה, נכתב כי לאחר 51 ימים בהם מצויה מדינת ישראל במלחמה ובמצב חירום, כשברקע הטבח הנורא שביצעו מחבלי החמאס ביישובי עוטף עזה, ועדיין חיפה אינה מוכנה להתמודדות עם מצב חירום ממשי, זאת כאשר הוכרז מצב חירום גם ביישובי הצפון וגם העיר חיפה פעלה בשבועות המלחמה הראשונים תחת מצב חירום זה.

"במועד זה התחוור לכולנו", כך במכתב, "כי מערכת החינוך בחיפה איננה ערוכה למצב חירום וכי מרבית המבנים הישנים נעדרים מרחבים מוגנים תקינים. עוד התברר כי מקלטים ציבוריים לא היו מוכנים למצב החירום וכי תקציבים שאושרו לשבילי חייץ לא מומשו והעמידו בסיכון תושבים הגרים בסמיכות לוואדיות העיר. אלו רק חלק מהדוגמאות אשר העידו כי חיפה איננה מוכנה למלחמה".

עוד נכתב, כי למרבה הצער, גם בחלוף 50 ימי מלחמה והגם שאושרו תקציבים משמעותיים במועצת העיר התברר כי לא תוגברה האבטחה במוסדות החינוך, מוסדות החינוך עדיין נעדרי מרחב מוגן, לא בוצעו פעולות לשבילי חיץ, לא סופק ציוד חירום לחילוץ והצלה וציוד רפואי לשכונות עצמן ובאשר לקליטת מפונים בעיר – הרי שהעיר נעדרת פעילויות הפוגה ותרבות אשר יסייעו בידם להעביר הזמן כמו גם יהוו תמריץ לסיוע לעסקים בעיר שחוו מכה קשה.

טירת כרמל – רחב

הרשמה לעדכונים בוואטסאפ…

תגבור האבטחה

1- תגבור אבטחה במוסדות חינוך ומוסדות תרבות עירוניים ובתי מלון בהם שוהים מפונים:
מועצת העיר מורה לתגבר את האבטחה במוסדות העיר באמצעות מאבטחים חמושים כך שבבתי הספר יימצאו שני מאבטחים. בגני הילדים יוצבו מאבטח בכל אשכול גנים שמעל 50 ילדים וכן יוצב מאבטח בכל בית מלון בו שוהים מפונים. בגנים בודדים ובמוסדות תרבות עירוניים יתוגברו סיורי הבטחון. לשם כך, מבקשת מועצת העיר להקצות סכום של שני מליון שקלים מתוך התקציב שאושר בסבב מיילים לטובת מצב חירום ביום 15/10/2023.

2- מיגון מוסדות חינוך – גני ילדים ובתי ספר:
בניגוד לפרסומים של ראש העיר בפייסבוק, נמסר בועדת הכספים כי פיקוד העורף לא מאשר הקמת מיגוניות או ממ"סים במוסדות החינוך. בנסיבות אלו, יש צורך לקדם בדחיפות הקמת מבני ממ"ד במוסדות חינוך. מועצת העיר מורה למהנדס העיר להכין תוכנית ואומדן תקציבי לכל אחד מבתי הספר והגנים בעיר אשר נעדרים מבנים מוגנים. מהנדס העיר יציג בפני מועצת העיר לוח זמנים לביצוע, לרבות לבית הספר גורדון אשר תקציב למיגונו אושר כבר בשנת 2021 אך למרבה הצער, הטיפול בו התנהל בעצלתיים ולבית הספר מוריה ברקאי הנעדר מיגון והמרוחק מבתי התלמידים כך שהורים יתקשו להגיע במהירות במקרה של מטח טילים.

3- סיוע לעסקים קטנים ובינוניים:
מועצת העיר מורה למנכ"ל העירייה לפעול למתן הפטורים הבאים לעסקים הפועלים בעיר על מנת שניתן יהיה לסייע בידם לחזור לפעילות במהירות. הפטור יינתן לתקופה שבין 7/10/23 ועד 31/1/24.
א. פטור מלא מאגרת שילוט
ב. פטור מהוצאת שולחנות וכסאות
ג. הוצאת סחורה לקדמת החנויות
ד. פטור מאגרת פינוי אשפה
ה. פטור מתשלום ארנונה לבעלי עסקים קטנים שהיקף מחזורם השנתי בשנה הקודמת הינו עד שלושה מליון שקלים ואשר בעל העסק או אחד מבעלי העסק גוייסו בצו 8. הפטור יינתן החל מיום 7/10/2023 ועד לשבועיים ימים לאחר סיום הלחימה.
סעיפים אלו לא יחולו על רשתות שיווק ארציות ועל מפעלי התעשייה הפטרוכימית.

4- קיום אירועי תרבות קטנים למפונים וחיפאים באמצעות אתו"ס:
מועצת העיר מורה לחברת אתו"ס באמצעות דירקטוריון החברה להכין תוכנית לאירועים קטנים להפוגה לטובת תושבי העיר והמפונים. יש להבטיח כי האירועים יקויימו בכל רחבי העיר ובמהלך כל חודש דצמבר 2023 וללא עלות למשתתפים בו. לשם כך, ינותב תקציב של מליון שקלים מתקציב שיועד "לחג של החגים" לחברת אתו"ס (התוכנית תכלול לפחות 6 אירועים). יתר התקציב שאושר במועצת העיר לטובת החג של החגים יוסת לטובת תקצוב מיגון למוסדות חינוך כמפורט בסעיף 2.

5- הקמת קרן לשיפוץ מבנים מסוכנים שהוצא להם צו מבנים ואשר טרם קודם בעניינם תוכנית התחדשות עירונית:
תוקם קרן על סך חמישה מליון שקלים לסבסוד שיפוץ מבנים מסוכנים ה=בהם שוכנים בפועל דיירים למגורים ואשר הוצא להם צו מבנים מסוכנים.
מהנדס העיר יפעל להכין קריטריונים לסבסוד עירוני ביחד עם גזבר העירייה. תינתן עדיפות לדיירים אשר הגישו בקשה לתוכנית התחדשות עירונית ואשר בשל מחדל העירייה טרם קודמה.

6- רכישת ציוד חילוץ והצלה, רכישת ציוד רפואי לחלוקה בשכונות העיר:
מעבר מתפיסת חבלים לתפיסה של שכונות וביצוע רכש בהתאם – לכל שכונה יירכש ציוד בהתאם לגודלה באופן שלא יפחת מעשרה שקלים לתושב. הציוד יימסר לעובדים או מתנדבי עירייה ויאוחסן בתוך השכונות עצמן.
בהתאם לכך, יפעל גזבר העירייה להשבת כספים לנציגי שכונות שקנו ציוד דומה בכספם הפרטי והציוד יעבור לבעלות העירייה ובמשמורת של המתנדבים בשכונה עצמה.

7- ביצוע שבילי חיץ תוך שמירה על ערכי טבע עירוני:
תוכנן לאלתר מיפוי תוכנית לשבילי חיץ בכדי להפחית הסיכון לבתי מגורים השוכנים על הואדיות. התוכנית תיעשה בשיתוף נציגי ארגוני סביבה לשמירת ערכי הטבע העירוני . תקציב לתוכנית אושר במועצת העיר בעבר אך לא מומש ויש לפעול להכנת התוכנית ומימושה בתוך 60 ימים לכל המאוחר.

8- סבסוד עירוני לטיפול רגשי ונפשי לתלמידי העיר באמצעות המרכז לקידום למידה:
לצורך קיום טיפולים למשפחות מעוניינות יתוקצב המרכז לקידום למידה בסך של 2 מליון שקלים. המרכז יכין תוכנית קריטריונים ליישום ההחלטה ויעבירה לאישור ראש מנהל חינוך.

9- ביצוע פעילויות תרבות וטיפולים רגשיים לבני הגיל השלישי תושבי חיפה והמפונים באמצעות תאגיד מיל"ב:
מועצת העיר מורה לקצב את התאגיד העירוני מיל"ב בחצי מליון שקלים נוספים מתקציב הרזרבה לטובת תוכנית פעילות תרבותית ומתן טיפולים רגשיים לבני הגיל השלישי תושבי חיפה ומפונים השוהים בעיר.

שרית גולן שטיינברג (צילום: ראובן קפוצ'ינסקי)
שרית גולן שטיינברג (צילום: ראובן קפוצ'ינסקי)

חברת מועצת העיר שרית גולן שטיינברג מסרה לחי פה:
"היה מצופה כי קליש תפעל כבר לפני כחודש לקיים ישיבת מועצה ולאשר בהקדם התקציבים המבוקשים על ידינו. מאחר שהדבר לא נעשה, פנינו 16 חברי מועצה בבקשה לקיים דיון דחוף בשלל נושאים הנוגעים למצב החירום. התושבים לא יכולים לשלם את מחיר הרשלנות והניהול החובבני של ראש העיר ושותפיה".

דיור מוגן – רחב
הגיבו כאן לכתבה

14 תגובות
 1. אבי אמר/ה

  אבוי לבושה. מנהל בכיר עירוני לקוי וראשת עיר שלא מעלה את הכוננות מול התושבים ואת ההסברים והלווי הדרושים ולא מעלה את נושא התקציב לכך.
  נ.ב – לא שכחו לדפוק ארנונה של 11,000 שח לדירת מגורים של 4 חדרים, בכרמל ב- 2024, שלחו עם מעטפה ישנה של 2023, בלי שום איגרת לתושב – מה צפוי. סגל בכיר עירוני מנותק.. מזל שהכנתי את המקלט המשותף.

 2. דני אופיר אמר/ה

  למה לא מופיע סעיף יציאה נוסף לשכונה במקרה אסון
  כי זה לא פופולרי ?

 3. רחל אמר/ה

  מה הפלא ראשת העיר לא מתפקדת מתחילת הקדנציה שלה

 4. רוחמה, כרמל אמר/ה

  שרית גולן שטינברג פוגעת בתושבי חיפה. היא היחידה שהצביעה נגד מתן פטורים והנחות לבעלי עסקים בחיפה. עצוב שאשה כזאת בכלל נמצאת במועצת העיר.

 5. אביעד ברוך אמר/ה

  ההנחות ינתנו רק למגויסים .ושאר התלונות יופנו ליונה יהב .

 6. לימבו אמר/ה

  למה תגבור אבטחה למפונים?
  לכולם מגיעה אותה רמת אבטחה.
  ציוד חירום יחולק?
  אם חינם, …מי ערב שלא יגנה?

 7. אייל אמר/ה

  מה לא כתבתם?
  קליש רצתה לאשר בסבב טלפוני 10 מליון שקל סכום עצום על מה?? לא ברור לאף אחד. וזה אחרי שבתחילת הלחימה אישרו כבר 10 מליון שקל באוקטובר ובדקו וראו שממנו נוצל רק 3 מליון שקל
  הגברת כנראה מצטיידת לקראת הבחירות בתקציב צ'יפור עובדי עירייה בשעות נוספות (שוחד בחירות?), המון פרסום ושיפוציאדה הצגה לציבור במסווה של תקציב חירום
  חייבים ועדה קרואה בחיפה.

 8. אבי הראל אמר/ה

  מבקש שבישיבה תוצג כוונת העיריה לצייד את צוותי המתנדבים השכונתיים במתזים וזרנוקים בקוטר צול, ובעזרים הנדרשים להפעלתם, כפי שהוסבר והודגם בהשתלמות כב"א.

 9. זה שיודע אמר/ה

  בלה בלה בלה בלה בלה, יש מי שמדבר ויש מי שעושה והמבין יבין

 10. אבי שדמי אמר/ה

  כל מי שנמצא במועצת העיר ורואה עצמו כמועמד לראשות העיר איננו ראוי לקולות ו, רבים מחבריי חושבים כך, המועמדים איכזבו אבל ראש העיר חייבת לעוף הביתה כמה שיותר מהר, לא מהר? דחוף!! כל יום זה מחדל מתמשך.

 11. מורדי גפן אמר/ה

  ממש לא נכון – פרסמו תיקון
  חיפה קבלה ציון 100 לעיר במוכנות לחירום
  ראו בקישור

 12. avino אמר/ה

  מה הפלא שהעיר חיפה רבתי אינה ערוכה למלחמה ?
  קריית חיים קריית שמואל, פרברי העיר חיפה,
  כן ערוכים ? היש מקלטים במקומות ציבור? בתי ספר?
  גני ילדים? ראשי העיר חיפה מראשת העיר ועד אחרון
  חברי המועצה, אינם עושים לקהילה,לדעתי.
  אולי אם יוטל על מדינת סין העבודה, או אז יבוצע הכל
  על הצד הטוב ביותר, לדעתי. ובאה גאולה לישראל.

 13. אייל אמר/ה

  אתמול בערוץ טלגרם חזבאללה איים על נמל חיפה.
  מי שחושב שבמלחמה אפשר לקחת "פסק זמן בזמנים רגישים"
  בדיוק הפוך. בזמנים כאלו חייבים לדון בחוסר ההערכות לחירום.
  אם עכשיו מערכת החינוך מושבתת שוב לחודש, המערכת ערוכה ללמד מרחוק?
  מישהו יכול להסביר למה בעשרות גני ילדים ובתי ספר ציבוריים אין מקלטים?
  מה זאת אומרת ניצול ציני – עיריית חיפה ערוכה? כן או לא ולמה לא. נגמרה אחרי 7.10 תרבות ה"סמוך".
  לא סומכים עליכם ולא מאמינים לכם. דיון דחוף זה צו השעה תרתי משמע לעיריית חרפה.

 14. אין טעם בכותרת כזו אמר/ה

  בזמנים רגישים כאלה.
  תמסרו בבקשה לשרית שגם אין טעם או צורך בניצול ציני של המצב למטרות פוליטיות.

  אפשר וראוי להרגיע עם הגוועלד בעת הזו.

הגיבו כאן לכתבה