קריית ביאליק • אישור מהיר לבניית ממ"ד פרטי

צו השעה! אישור מהיר לבניית ממ"ד פרטי במבנים עד שתי קומות או ליחידת דיור צמודת קרקע בקריית ביאליק

לנוכח מלחמת חרבות ברזל המתחוללת בחודש האחרון (החל מה-7.10.23), החליטו לאפשר אישור מהיר לבניית ממ"ד פרטי במבנים עד שתי קומות או ליחידת דיור צמודת קרקע בקריית ביאליק. זאת, במטרה לצמצם את פערי המיגון ברחבי הארץ גיבשו מינהל התכנון בשיתוף פיקוד העורף תקנות תכנון ובנייה ולפיהן יינתן פטור מהיתר בנייה לצורך הקמת ממ"ד בדירות המצויות במבנים עד שתי קומות או ליחידת דיור צמודת קרקע.

המטרה היא זירוז תהליכים עד כמה שניתן

מתן הפטור אושר במסגרת הוראת שעה אשר תהיה בתוקף שנה מיום אישורה. ראש העיר, אלי דוקורסקי סיכם עם סגנו וממלא מקומו ויו״ר הועדה המקומית לתכנון ובניה קריות, יוסי אזריאל, כי עיריית קריית ביאליק והועדה המקומית יסייעו ככל הניתן לזירוז ההליכים.

זמן בחינת הבקשה לא יעלה על 14 יום

בקשות ייבחנו על ידי פיקוד העורף תוך פרק זמן שלא יעלה על 14 ימים סה"כ. האחריות על בניית הממ"ד בהתאם לנספח המיגון שאושר ונחתם על ידי פיקוד העורף, יחולו על תושבי העיר מבקשי האישור.

להגשת הבקשה בפיקוד העורף…
לדיווח במנהל התכנון…

הגיבו כאן לכתבה