מנהלי חנ"י זומנו לחקירה בגין חשד לעבירות בנייה במיכל האמוניה

עיריית חיפה שלחה היום (ב') זימון לחקירה למנהלי חברת נמלי ישראל (חנ"י) וחברי הדירקטוריון שלה, בגין אחריותם כבעלי הקרקע של מיכל האמוניה וחשד לעבירות בנייה במיכל. ראש העירייה, יונה יהב דורש מהחברה לפעול מידית להפסקת פעילות המיכל.

003-_מיכל_האמוניה_צילום_סמר.JPG

מיכלהאמוניה – צילום: סמר עודה
בעירייה מסבירים כי המיכל מוצב על קרקע בבעלות חנ"י אשר משכירה אותה לחיפה כימיקלים ולפיכך היא בין האחראיות להפעלת המיכל. לחקירה שתתבצע בימים 1/2.3.2017 זומנו כל ראשי החברה בהם: מנכ"ל חברת חנ"י שלמה בריימן, חברי הדירקטוריון של חנ"י, מנכ"ל חברת חיפה כימיקלים נדב שחר ומנהל התפעול של חיפה כימיקלים עמיחי זיידר.

המוזמנים לחקירה נחשדים באחריות לשימוש במיכל מבטון, לצורך אחסון אמוניה בנפח של 14,300 טון שנבנה ללא היתר. בפנייתו למנכ"ל חנ"י צירף יהב, את דו"ח ועדת המומחים בראשותו של פרופסור אהוד קינן, המצביע על הסכנות האדירות המרחפות על כמיליון תושבים בשל הימצאותו של המיכל במפרץ חיפה ולאור כניסתה של אניית האמוניה למפרץ, השקולה לאניית תופת הנושאת על גבה מספר פצצות אטום.

מחיפה כימיקלים נמסר בתגובה: "יונה יהב ממשיך במרץ לפגוע בתעשייה בצפון. חברת חיפה כימיקלים פועלת לפי החוק ובהתאם לכל האישורים הנדרשים מהרשויות המוסמכות. במקום לתמוך במפעלים בחיפה ראש העיר מחפש דרכים לחבל בפרנסה של מאות ואלפי תושבים. מיכל האמוניה נבנה בהתאם לתקנים המחמירים ביותר ונמצא תקין על-ידי מומחים בינלאומים".

מחברת נמלי ישראל נמסר בתגובה: "נושא היתר הבניה למיכל האמוניה מצוי זה שנים בדיון משפטי בין עיריית חיפה ומוסדות התכנון לחב' חיפה כימיקלים, המתברר בפני בית המשפט העליון. החברה, שקיבלה היום את הזימון לחקירה, לאחר שהופץ לתקשורת, סבורה שניסיונה של עיריית חיפה לפתור בעיה ברמה הלאומית- שמטופלת בדרג הבכיר של מקבלי ההחלטות ובשתי ערכאות משפטיות- על דרך של זימון מנהלי החברה לחקירה אינו ענייני, מיותר, נועד ליח"צ וחבל שנעשה".

עוד נמסר מהחברה: "ההחלטה על השבתת מיכל האמוניה הינה החלטה ברמה הלאומית. בהחלטת ממשלת ישראל ממרס 2013, שעסקה בקידום ההקמה של מפעל לייצור אמוניה במישור רותם שבנגב לשם יצירת חלופה למיכל האמוניה במפרץ חיפה, נקבע בנוסף שהדבר יעשה מבלי לפגוע בהבטחת האספקה השוטפת של אמוניה לכלל צרכי המשק בכל עת. ולו משום כך ומבלי להתייחס לסוגיות נוספות, אין בסמכותה של החברה לפעול להשבתת המתקן על דעת עצמה, והיא פנתה מיד עם קבלת פנייתו של ראש עיריית חיפה (מ-8.2.), למשרדי הממשלה הרלוונטיים ובראשם למנכ"ל המשרד להגנת הסביבה ולמנכ"ל המשרד לביטחון פנים, לקבלת הנחייתם באשר להמשך פעילות המתקן".

מנהלת עמותת אזרחים למען הסביבה, עו"ד ג'מילה הרדל ואכים: "זהו צעד משמעותי ומתבקש לאור העובדה שחברת נמל חיפה (המדינה בעצם) מתנערת מלקיחת אחריות על מיכל האמוניה, על אף הוראות הסכם החכירה שקיים בין הצדדים. מדובר בהסכם חכירה (BOT- build, operate, trannfer ) בין רשות הנמלים וחכ״ב מ- 1987 . על פי ההסכם, הקצתה חנ"י לחברה את השטח במסוף הכימיקלים שבצפון אזור הקישון בנמל חיפה שבו פועל מכל האמוניה. בהסכם נקבע כי בתום תקופת ההסכם, במרץ 2007 , כל המבנים שהקימה החברה באתר והמתקנים המחוברים לקרקע חיבור של קבע בהם מכל האמוניה, יועברו לבעלותה הבלעדית של חנ"י. המשמעות היא שמיכל האמוניה היה אמור לעבור לבעלות הרשות ב-2007 ,והדבר לא נעשה וחברת הנמלים וחברת נמל חיפה מאפשרות לחכ״ב להפעיל מתקנים שאמורים להיות בבעלותן וברשותן אף ללא חוזה שכירות".

"משרד מבקר המדינה העיר לחברת נמלי ישראל בע״מ כבר בשנת 2013 כי עליה להסדיר בדחיפות את העברת הבעלות על מיכל האמוניה לידיה, כמתחייב על פי ההסכם ולסכם את מתכונת הפעלתו. המשמעות היא שהאחראית הראשונה על מחדל מכל האמוניה היא המדינה: המשרד להגנת הסביבה שאפשר את המשך הפעלת המכל עד היום, ורשות נמלי ישראל שיכלה לקחת לידיה את ניהול המכל ותפעולו והתנערה מכך".

לא ניתן להגיב