יום המורה 2016 – עירוני א'

דבר אלי בפרחים, תלמידי

ורד אדום הוגש לכל מורה עם כניסתו על שטיח אדום בשער בית הספר. כך נפתחו הבוקר אירועי יום המורה 2016 בעירוני א'. חברי מועצת התלמידים הקדימו להגיע לבית הספר ולעטר את חדר המורים בבלונים, הציבו פינת קפה בה הכינו לכל מורה את הקפה האהוב עליו והניחו כרטיס ברכה בתא האישי של כל מורה. גם מסדרונות הבניינים קושטו, הכל ליצירת אווירת חג למורים שבמשך השנה מעניקים את כל כולם למען התלמידים.

יפית.jpg

גב' יפית כהן, מנהלת עירוני א, הבוקר בכניסתה לביה"ס
20161222_100140_001.jpg
להקת "א' קול" מופיעה בפני סגל המורים
שעה מאוחר יותר התכנסו המורים ב"אולם משאבים" יחדיו עם נציגים רבים מתלמידי בית הספר לאירוע המרכזי שהונחה בחן רב על ידי תלמידי כיתה יב' ובו הופיעה להקת "א' קול" של בית הספר. מנהלת מחלקת חינוך על יסודי בעיריית חיפה, שרון קלוז'ני, ברכה את המורים ואחריה עלה לברך מנשה שמש יו"ר ועד הורים מוסדי שבין היתר ציטט מהכתוב בשולחן ערוך בנושא "דיני רבו" ואצלנו "דיני מורהו ומורתו":
"כשם שאדם מצווה על כיבוד אביו ויראתו, כך הוא מצווה על כיבוד רבו ויראתו. ורבו יותר מאביו, שאביו הביאו לחיי העולם הזה, ורבו מביאו לחיי העולם הבא. דלכן אמרו חז"ל: אבידת אביו ואבידת רבו – אבידת רבו קודמת מטעם זה.

ואין לך כיבוד ככבוד רבו, ומורא כמוראו. ושנינו באבות: ומורא רבך – כמורא שמים. ואמרו חכמים: כל החולק על רבו – כחולק על השכינה. וכל העושה מריבה עם רבו – כעושה מריבה עם השכינה. וכל המתרעם עליו – כאילו מתרעם על השכינה. וכל המהרהר אחר רבו – כאילו מהרהר אחר השכינה"

הוראה אינה אלא כעבודת קודש
את מסכת הדוברים חתמה מנהלת בית הספר הגב' יפית כהן, בפנותה למורים:

מורים יקרים – זר לא יבין!!! תתכוננו לשמוע
את כל הקלישאות האפשריות שאפשר לומר
על עבודתנו על עבודתכם

אך גם קלישאות אלה לא יספיקו כדי לתאר
את כל העבודה ובכל זאת אכן עבודת קודש,
רק מורה העובד מתוך קדושה יזיל דמעה
כשיראה שביום של שביתה הכתה מגיעה
לתרגיל למבחן, רק מורה חדור תחושת
שליחות יגיע בהתרגשות לספר על ילד
ומצוקתו ולא יעזוב עד שישמע פתרון,
רק מורה שבא לתקן עולם יחליט ש"אי אפשר
לדחות ומיד יצא לביקור בית כדי לבדוק מה קרה…
רק מורה מלא השראה יתעקש שלא
הספיק את החומר והוא רוצה עוד שעות
כלומר רוצה לעבוד עוד.

מורים יקרים

אי אפשר למדוד תחושת שליחות,
אי אפשר למדוד עבודת קודש ואי אפשר למדוד תיקון עולם.
אבל מחמשת החודשים שאני בעירוני א'
למדתי שהמדד בהחלט יחרוג מהסקלה
הגבוהה, כי כאשר הרב קוק אמר ש: "כל מה
שצריך ילד הוא מבוגר אחד שיאמין בו" הוא
לא תאר לעצמו (לדעתי) שבמקום אחד יהיו
כל כך הרבה מבוגרים כאלה. ושוב "זר לא יבין"
אז על עבודת השליחות, עבודת הקודש
ותיקון העולם שבאתם לעדות – תודה!!!

20161222_102409.jpg

מנהלת עירוני א' מברכת את סגל המורים

חינוך בחיפה

לא ניתן להגיב