עוד יום חול במועצת העיר חיפה

מועצת העיר הורידה מסדר היום את הצעתו של חבר המועצה אביהו האן, לעצירת כריית החול והרס החופים וערכי הטבע במפרץ חיפה. במחאה על הורדת ההצעה פיזר האן חול באולם מועצת העיר.

שוב חברי הקואליציה מצביעים ברוב מוחלט נגד הצעה חשובה ומורידים אותה מסדר היום. חבר המועצה אביהו האן, העלה בישיבת המועצה שהתקיימה בשלישי האחרון הצעה לעצירת כריית החול והרס החופים וערכי הטבע במפרץ חיפה. בהצעתו הסביר האן כי כבר היום חודשים אחרי כריית החול שהחלה בעקבות אישור הקמת נמל המפרץ ונמל הדלקים , ניתן לראות את ההשפעות הקשות שהתהליך יוצר.

תושבי חיפה והקריות משלמים מחיר סביבתי ובריאותי נוראי

אביהו_מועצה_חול.jpgלדבריו: "עבודות הכרייה למעשה מחסלים את חופי הקריות וכבר היום אנו רואים סוכות המצילים במים ואת נסיגת החולות מהחופים. בנוסף, הכרייה יוצרות תופעה של זרמים ומערבולות שיכולים לסכן את המתרחצים בחוף. כמו כן אנו שומעים מדייגים, ביולוגים ימיים שמכירים את אזור מפרץ חיפה על פגיעה קשה במערכת האקולוגית הימית במפרץ, עקב כריית החול. למעשה במציאות הנוכחית המערכת האקולוגית במפרץ חיפה נפגעת קשות באופן שלא יהיה ניתן לתיקון. שינוי זה יוצר מצב בלתי נסבל לתושבי חיפה והקריות שמשלמים מחיר סביבתי ובריאותי נוראי".

003-_אביהו_חול_מועצה.jpg

אביהו האן מפזר חול באולם מועצת העיר
האן, קרא להתערבותו של ראש העירייה יונה יהב, כנגד מפגע זה עד הליכה לעתירה מנהלית דחופה ולבית המשפט העליון במקרה הצורך ולהחזיר את המצב לקדמותו, וקרא ליהב ולחברי המועצה לפעול מיידית לעצירת ההרס שנגרם למפרץ חיפה. וזאת ע"י 1- הפעלת סמכותו של ראש העיר בגיבוי חברי המועצה להוצאת צו הפסקת עבודה לחברת הנמלים ועצירה מידית של המשך כרית החולות מקרקעית המפרץ . 2- דרישת הכנה מחדש של תסקיר השפעה על הסביבה והמשמעויות של כריית החול במפרץ חיפה ע"י גוף בלתי תלוי, אובייקטיבי ללא השפעה של חנ"י להובלת מהלך הבדיקה. 3- בחינת המשמעויות הסביבתיות והאקולוגיות מחדש של כל תוכניות נמל המפרץ ותפעולו בעתיד.

13 הצביעו נגד ו-3 בעד ההצעה הורדה מסדר היום.

נמל המפרץ

לא ניתן להגיב