גבי בן הרוש דורש התנצלות ופיצוי כספי ממשה עברי-סוקניק

יו"ר מועצת המובילים והמסיעים בישראל, גבי בן הרוש, דורש מיו"ר דירקטוריון נמל חיפה, משה עברי-סוקניק, לפרסם הודעת התנצלות בעיתונות וזאת כדי לטהר את שמו ושם בתו שהוכפש וכן לפצותו בסכום של 100,000 ש"ח.

003-_גבי_בן_הרוש.JPG

גבי בן הרוש (צילום: סמר עודה)
גבי בן הרוש, טוען כי יו"ר דירקטוריון נמל חיפה משה עברי-סוקניק, שיגר באחרונה מכתב לשרי התחבורה והאוצר, בו הוא כובל על ליקויים בהתנהלות מנכ"ל נמל חיפה מנדי זלצמן. עברי-סוקניק, ציין במכתב, כי הנמל מינה את בתו של בן הרוש, לתפקיד של מפקחת הגנת הסביבה בנמל ללא מכרז, לאחר שבן הרוש תמך בזלצמן, במאבקיו מול עברי-סוקניק. אולם, עברי-סוקניק העלים מידע מהשרים, כך אומר בן הרוש, בכך שלא ציין, כי בתו אוישה לתפקיד מתוך אותה חטיבה (אגף בינוי) ולכן לא נזקקה כלל למכרז, בעוד דווקא העובד המקביל לבתו, העובד באותו תפקיד במחלקה זהה, נלקח לתפקיד מחטיבה שונה, ללא כל מכרז בשכר גבוה בעשרות אחוזים מזה של בתו. עוד אומר בן הרוש, כי עברי-סוקניק, גם לא ציין, כי עובדת הקבלן שכביכול החליפה את בתו בתפקידה המקורי, עזבה לאחר זמן קצר כיוון שבתו לקחה על עצמה למלא את שני התפקידים ללא כל תוספת עלות לשכרה.

בן הרוש, פנה לעברי-סוקניק, באמצעות עו"ד אסנת שלחון-אהרוני, בו הוא טוען לפגיעה בשמו הטוב, כיוון ששמו ותמונתו מתנוססים בכתבות בעיתונות המתייחסות למכתבו של עברי-סוקניק לשרים, תוך השמצות פוגעניות ומשפילות ותוך העלמת פרטים חיוניים.

בן הרוש, אומר: "כל מטרתו של עברי-סוקניק, היא לנקום בהנהלת הנמל ובדירקטוריון על הגב שלי והגב של בתי. הלא, כל טענותיו כבר נבדקו במספר מסגרות: וועד העובדים, ההסתדרות ומבקר הנמל ולא נמצאו כלל ליקויים ודו"ח המבקר הונח על שולחן הדירקטוריון, למרות זאת הוא בחר לפנות לשרים משיקולים זרים ולא באמת בכדי "לחשוף שחיתות" ובכך גרם לי ולבתי נזק בלתי הפיך. הוא גם הוסיף חטא על פשע כאשר פנה לעיתונות לפרסום הדברים המכפישים. כך שטענותיו כי עשה את הדברים "בתום – לב", חסרות כל אחיזה במציאות".

בן הרוש מדגיש, כי מאחר והוא משמש כיו"ר מועצת המובילים ובמסגרת זו הוא פועל במסגרות ארציות, בוועדות הכנסת ונחשב לאוטוריטה מקצועית בעלת שם בתחום ההובלה והבטיחות, נוצרה אף פגיעה ישירה במעמדו הציבורי של הארגון ולכן הארגון עומד על זכותו להיפרע מנזקי המוניטין הציבורי שנגרמו לו ברמה הכלכלית והתדמיתית. על כן הוא דורש מעברי – סוקניק טרם הגשת תביעה בגין פגיעה בשמו הטוב: פרסום מכתב התנצלות אישי לכל הנמענים אליהם העביר הודעתו הפסולה, פרסום הודעת התנצלות בעיתונות תוך טיהור שמו ושם בתו ופיצוי בסך 100,000 ש"ח.

באת כוחו של עברי-סוקנינק, עו"ד פז מוזר מסרה לחי פה בתגובה: "סוקניק ממלא תפקידו כיו"ר הנמל ומנהל את ענייני הנמל במקום בו הם צריכים להתנהל ולא בתקשורת לכן לא יתייחס לטענות".

בנוסף, במכתב אותו שלחה עו"ד מוזר, לבאת כוחו של בן הרוש, והתקבל במערכת חי פה, היא ציינה, כי מרשה דוחה מכל וכל את הכתוב במכתב וכי שמו של בן הרוש, לא מופיע בכתב ששוגר לשרים כך שלא ברור על מה הוא מלין. עוד ציינה, כי מרשה פעל על פי החוק שמחייב אותו מתוקף תפקידו לדווח ללא דיחוי לשרים, מבקר המדינה והרשות אם מתגלה בחברה ליקוי וכך עשה. כך שמה שמרשה פרסם מותר בחוק ואינו מהווה עילה ללשון הרע, או עילה לתביעה פלילית או אזרחית וסיכמה בכך שכל הטענות של בן הרוש נדחות וכן דרישתו "חסרת הבסיס" לפיצוי של 100,000 ₪. נדחות וכן דרישתו "חסרת הבסיס" לפיצוי של 100,000 ₪.

לא ניתן להגיב