יעילות חיסון הקורונה יורדת משמעותית, אך יש גם היבט אופטימי

חיסון קורונה (צילום: משרד הבריאות)

מבחינת תחלואה קשה ואשפוזים – יעילות החיסון נותרה גבוהה

משרד הבריאות מנטר את מועילות החיסון נגד נגיף הקורונה באופן שוטף.
מניתוח אפידמיולוגי של שירותי בריאות הציבור במשרד הבריאות, החל מה-6 ביוני, יש ירידה במועילות החיסון במניעת הדבקה ל-64% ובמניעת מחלה עם תסמינים ל-64%. הירידה נצפתה בו-זמנית עם התפשטות ווריאנט דלתא בישראל.

עם זאת, מועילות החיסון במניעת אשפוזים ותחלואה קשה בנגיף הקורונה נאמדת ב-93%.

הסבר חישוב מועילות החיסון

החישוב של מועילות החיסון, מבוסס על היארעות לזמן-אדם בהשוואה בין מחוסנים ולא מחוסנים בתקופת המעקב.

כאשר חיסון מועיל ב-100%, לא יהיה אף מקרה בקרב המחוסנים. כאשר חיסון אינו מועיל (0), שיעור תחלואה יהיה זהה בין מחוסנים ולא מחוסנים.

משמעות של מועילות החיסון היא איזה אחוז מהתחלואה (או אשפוזים או תמותה) ניתן למנוע על ידי החיסון.

הנתונים מנותחים במודל סטטיסטי המאפשר תקנון לגורמים שעשויים להשפיע על התוצאות, כגון גיל הנדבק ושבוע ההתפרצות.

אנשים שאומתו בקורונה לפני תקופת המעקב מוצאים מהניתוח, כי הסיכון שלהם להידבק שוב שונה מיתר האוכלוסייה שטרם נדבקה, להידבק בפעם הראשונה. המועילות נמדדת בבני 16 שנים ומעלה, זאת מכיוון שאין מספיק מחוסנים בני 15-12 לאפשר את החישוב.

להלן טבלאות נתוני תחלואה לפי תקופת המעקב שבבסיס החישוב של משרד הבריאות ונוסחת החישוב המלאה. נכון לעכשיו בודקים את הנתונים הבאים: הדבקות, מחלה תסמינית (חום ו/או תסמינים נשימתיים) אשפוזים, ומחלה קשה:

נוסחה לחישוב:
מועילות החיסון משווה את ההיארעות של התוצאה במחוסנים לעומת לא מחוסנים בתקופה מסוימת, על פי הנוסחה הבאה:

Disease היא תוצאת העניין כגון הדבקות, מחלה תסמינית, אשפוז, או מחלה קשה.

המונים והמכנים לכל שיעור מסוכמים בתוך כל קבוצות גיל (16-24, 25-34 ,35-44 ,45-54, 55-64,
65-74, 75-84, 85+) לכל שבוע מעקב.
המועילות הסופית מתוקננת לגיל ולשבוע התפרצות על ידי מודל סטטיסטי. (regression binomial Negative)

דוגמה להמחשה:
שבוע 20/06 – 26/06, בני 35-44, הדבקות בנגיף

הגיבו כאן לכתבה