השידור החל • ישיבת מועצת העיר חיפה • ב’ 12/4/21 בשעה 18:00 • צפו בשידור חי בחי פה

צפו בישיבת מועצת העיר בשידור חי בחי פה – תאגיד החדשות • היום, ב’ 12/4/21, בשעה 18:00

על סדר היום:

1. הודעות ראש העיר.
2. שאילתות.

3. הצעות לסדר:

1.3 הצעה לסדר מס’ 112 מאת גב’ נעמה לזימי, חברת מועצת העירייה בנושא: הקמת מתחם מתקני ספורט באחד הגנים/ פארקים בהדר.
2.3 הצעה לסדר מס’ 113 מאת מר צבי ברבי, חבר מועצת העירייה בנושא: הצבת שירותים בצירים מרכזיים.
3.3 הצעה לסדר מס’ 118 מאת גב’ סופי נקש, חברת מועצת העירייה בנושא: ריבוד ושיקום כביש הטכני.

4.3 הצעה לסדר מס’ 119 מאת גב’ תמי ברק, רו”ח אלי בן דיין, חברי מועצת העירייה בנושא: הקמת בית כנסת בקריית חיים.

4. אישור הקניית זכויות בעלות של העירייה לחוכרת ועד קהילת רמת ויז’ניץ בחלקה 161 גוש 11188 רחוב מקור ברוך חיפה.
5. אישור בקשה לאשר השכרה לטווח ארוך עבור יחידת הסעדה באצטדיון סמי עופר לבקשת חברת קריית הספורט והבילוי בע”מ.
6. אישור פרוטוקול ועדת הקצאות מס’ 15 מיום 17/11/20
7. אישור פרוטוקול ועדת הקצאות מס’ 18 מיום 7/4/21
8. אישור פרוטוקול ועדת השמות, ועדה לשילוט היסטורי ויקירי חיפה מיום 8/4/21
9. אישור התקנת תיעול באזור איסוף “מפרץ” בהתאם לחוק העזר לחיפה (תיעול),
התשמ”ג – 1983, בגוש 11647.
10. אישור בקשות להיתר עבודה נוספת מחוץ לעירייה.
11. אישור פרוטוקול ועדת כספים מס’ 26 מיום 7/3/21
12. אישור פרוטוקול ועדת כספים מס’ 27 מיום 8/4/21
13. אישור שינויים בוועדות ובתאגידים.

הישיבה תתקיים ללא קהל וכאמור, תשודר פה, אתר חי פה – תאגיד החדשות.

הגיבו כאן לכתבה

תודה על המשוב. לאן תרצו להמשיך מכאן?

  1. להגיב לכתבה
  2. לדף הבית של חי פה
  3. למדור פוליטי
  4. סגור והמשך בכתבה זו