הנחיות טקסי יום הזיכרון ויום העצמאות בבתי ספר ובגני ילדים

המתווה לקיום טקסים במערכת החינוך לרגל יום השואה ולרגל יום הזיכרון והעצמאות

ניתן לקיים טקסים בהרכב של עד 50 משתתפים בשטח פתוח

משרד החינוך מפרסם היום (יום ב' 5/4/21) את המתווה לקיום טקסים במערכת החינוך לציון יום השואה והגבורה, יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ולנפגעי פעולות האיבה ויום העצמאות ה-73 למדינת ישראל.

בהתאם למתווה זה, ניתן לקיים טקסים במערכת החינוך בהרכב של עד ל- 50 משתתפים בשטח פתוח. הרכב המשתתפים בחלל סגור הוא בהתאם למתווה הרלוונטי לשכבת הגיל (כלומר, ניתן לקיים טקס בהרכב של כיתה מלאה, בשכבות בהן אין חלוקה לקפסולות).

בנוסף, ניתן לשתף בטקס גם אנשים נוספים הרלוונטיים לקיומו, פרט לתלמידים ולצוות החינוכי, ובלבד שהם בעלי תו ירוק למחוסנים ומחלימים (הכוונה היא לחיילים, לאמנים, לאנשי עדות, למשפחות שכולות) . בטקסים בחלל סגור בהם יש משתתפים נוספים, פרט לתלמידים ולצוות החינוכי, המספר המקסימלי של המשתתפים לא יעלה על 20.

הטקסים יתקיימו תוך הקפדה על עטיית מסיכות ועל מרחק של 2 מטר בין היושבים. כמו כן, הטקסים יתקיימו ללא הפסקות, וללא קטעי ריקוד, ובמהלכם לא יוגשו מזון או שתייה לנוכחים.


יום העצמאות בחיפה (צילום: אסף בן-אברהם)
יום העצמאות בחיפה (צילום: אסף בן-אברהם)

המתווה המלא לקיום אירועי וטקסי ימי הזיכרון והעצמאות 73 במערכת החינוך – הנחיות מפורטות

1. בימים הקרובים יתקיימו טקסים ואירועים לציון יום השואה (8/4/21) יום הזיכרון לחללי צה"ל (14/4/21) ויום העצמאות (15/4/21) שנת ה- 73 במערכת החינוך, במגבלות הקורונה.
2. קיום האירועים יהיו בכפוף להנחיות המתעדכנות מעת לעת במשרד הבריאות – דף הנחיות שגרה ולפי העקרונות והכללים שיפורטו במסמך זה.

3. הקווים המנחים והנחיות הבריאות להפעלת האירועים והטקסים כאמור לעיל:
א. אירועים וטקסים בתחום המוסד החינוכי יתקיימו ע"פ אורחות החיים של המוסד הרלוונטי (ביה"ס/ גן
ילדים) ובהתאם למתווה ההפעלה החינוכי שבתוקף (גודל כיתות/קבוצות לפי שכבות הגיל, מעבר מורים ואנשי צוות חינוכי, מפעילים חיצוניים ללא תו ירוק/בעלי תו ירוק וכו')

ב. המבקשים לקיים טקסים עם משתתפים חיצוניים בתוך המוסד החינוכי, יפעלו בהתאם להנחיות הבאות:
1) הטקסים והתכנסויות יהיו עד 20 משתתפים בחלל סגור, ועד 50 משתתפים בשטח פתוח.
2) אם מקום ההתקהלות כולל גם חלל סגור וגם שטח פתוח (כל עוד בחלל הסגור לא יהיו יותר מ 20
אנשים) – עד 50 משתתפים לכל היותר.
3) משתתפים חיצוניים – ניתן לשתף הורים הפעילים בטקס עצמו (ולא כצופים), עדים, אמנים, חייל/ת,
איש הגברה וכד' באירוע/בטקס, בתנאי שהם בעלי תו ירוק והציגו אותו בפני למנהל המוסד החינוכי.
4) בעת התקהלות יש להקפיד על שמירת מרחק 2 מטר, עטיית מסכה, היגיינה אישית וניקיון מקום
האירוע.

5) הקפדה על סעיף כללי כניסה למוסד החינוכי לכל המשתתפים:
א) אישור מנהל המוסד החינוכי.
ב. הצגת הצהרת בריאות בכניסה /תו ירוק ע"י המשתתפים החיצוניים.
ג. חובת עטיית מסיכה במוסד החינוכי.
ד. הקפדה על שמירת ריחוק והיגיינה האישיים.
ה. מניעת מגע וקרבה בין המשתתפים באירוע.

6) כללים לארגון הטקס:
א. מקומות ישיבה מופרדים במרווח של 2 מטר אחד מן השני.
ב. כניסה ויציאה מדורגת למקום האירוע למנוע התגודדות – יש לתזמן זאת בלו"ז מסודר/בהזמנה
ג. שילוט ועמדות חיטוי – בהתאם לתקנות.
ד. ללא הפסקות כדי למנוע התגודדויות והתקהלויות לא רצויות.
ה. בתוך מבנה – לדאוג לאוורור.
ו. ללא ריקודים.

7) דגשים מיוחדים:
א. ללא הגשת מזון.
ב. מסיבות/אירועים הכוללים ריקודים שתייה ומזון – חל איסור לקיימם.
ג. עטיית מסיכה בזמן האירוע – חובה בכל מהלך האירוע מכיתה א' ומעלה למעט אנשים הפטורים
מכך כמפורט בהנחיות לעטיית מסכה. בעת חזרות (למעט שירה) או הופעות תיאטרון או מוזיקה,
לא תחול חובת עטיית מסכה, תוך שמירה על מרחק 2 מטרים לפחות בין אדם לאדם, ככל האפשר.
ד. ניקיון ציוד הפקה – יש להקפיד שלא יועבר ציוד מאדם לאדם לרבות מעמד לתווים, מיקרופונים,
כלי נגינה וכיוצא בזה.

ג. טקסים ואירועים מחוץ למוסד החינוכי במסגרת הפעילות של המוסד החינוכי:
1) יתקיימו ע"פ ההנחיות האמורות בסעיף 3 ב. שלעיל בכפוף לכללי התנהגות במרחב הציבורי תוך דגש
על שמירת מרחק 2 מטר, עטיית מסיכה, היגיינה אישית וניקיון מקום האירוע.
2) ביטחון, בטיחות וחירום – כל הטקסים והאירועים יתואמו ויאושרו ע"י הרשות המקומית ומשטרת
ישראל בכל הסדרי הבטיחות והביטחון וכיו"ב.
4) ככל שיהיו שינויים בהנחיות הבריאות אנו נעדכן בהתאם.
5) יש להפיץ הנחיות אלו למנהלי מוסדות חינוך ולרשויות המקומיות.

לא ניתן להגיב