קריאה להחזרת תכשיר טיפולי | הודעה מה-FDA ומשרד הבריאות

חברת גאמידה בע”מ, משווקת התכשיר כלורפרפ 3 מ”ל, מודיעה על איסוף מהשוק (Recall) של התכשיר’ עקב זיהום פטרייתי.

חברת גאמידה בע”מ, משווקת התכשיר שבנדון בישראל, החליטה, בתאום עם משרד הבריאות, על איסוף מהשוק של אצוות התכשיר, עקב זיהום פטרייתי.

ההחזרה תתבצע ברמה 1 (איסוף מרמת לקוחות).

ההודעה על ההחזרה מהשוק הגיעה מה- FDA. 
התכשיר אינו רשום בישראל, אך ומיובא ע”פ תקנה 29 לתקנות הרוקחים תכשירים.

בתי עסק שברשותכם מלאי מאצוות התכשיר המפורטות לעיל, מתבקשים להפסיק לנפק אצוות אלו ולהחזירן לצורך קבלת זיכוי. קיים תכשיר חלופי בנפח 10.5 מ”ל.

התכשיר (צילום: חברת גאמידה בע”מ)

לשאלות בנושא החזרות ונושאים לוגיסטיים, ניתן לפנות לסוזי משה, מנהלת לוגיסטיקה ואיכות גאמידה בע”מ 054-4825096.

למידע נוסף ניתן לפנות להילה וייל, QP גאמידה: 052-5802828
פרק הזמן לביצוע ההחזרה: על פי המפורט בנוהל: מיידי ועד 24 שעות בהחזרה מרמה 1.

הגיבו כאן לכתבה