כתבות נוספות בנושא

מזון שאינו ראוי למאכל אדם

כל העדכונים אודות הודעות ריקול וצוי סגירה לבתי אוכל וסופרמרקטים אשר אינם עומדים בדרישות משרד הבריאות