חיסון למחלימים מקורונה • הנחיות משרד הבריאות

משרד הבריאות - חיסון קורונה

משרד הבריאות התיר לקופות החולים ולבתי החולים בישראל לחסן אנשים שחלו בקורונה בעבר והחלימו תוך פירוט התנאים לכך

הנחיות מתן חיסון קורונה למחלימים:

נתונים מניסויים קליניים הדגימו שניתן לתת בבטחה תרכיבים נגד נגיף קורונה החדש לאנשים שנדבקו ב-2-CoV-SARS בעבר.

עד כה, משרד הבריאות הנחה לא לחסן מחלימים, זאת נוכח מלאי מוגבל של חיסון, עלילים (susceptibles), כולל אנשים בסיכון גבוה לתחלואה קשה שטרם חוסנו, והעדר עדות להדבקה חוזרת משמעותית.

מאז, רוב האוכלוסייה בסיכון התחסנה בשתי מנות, והגיע מלאי נוסף של תרכיבים. בנוסף, קיימת אפשרות תיאורטית של התפשטות וריאנטים של הנגיף אשר עלולים להדביק אנשים שהחלימו. קיימת עדות שמחלים המקבל מנה אחת של חיסון מפתח תגובת דחף שמקנה רמת נוגדנים גבוהה יותר ממחלים אשר לא קיבל חיסון ואף ממחוסנים בשתי מנות, אם כי אין הוכחה קלינית כי הדבר מגדיל את מידת המוגנות מפני הדבקה חוזרת.

לאור האמור לעיל, ההנחיות מתעדכנות כדלקמן:

 1. ניתן לחסן מחלימים.
 2. מחלים שטרם חוסן – ניתן לחסנו במנה אחת של חיסון, 3 חודשים לפחות ממועד הגדרתו כמחלים.
 3. מטופל שאומת לנגיף אחרי קבלת מנה אחת של החיסון – ניתן להשלים את המנה השנייה 3 חודשים לפחות אחרי מועד הגדרתו כמחלים.
 4. למרות ההמלצה למתן החיסון 3 חודשים לפחות ממועד ההחלמה, מנה שניתנה לפני שחלפו 3 חודשים במצבים המפורטים בסעיפים 2 ו-3 לעיל, תיספר כתקפה.
 5. מחלים שאובחן על פי בדיקה סרולוגית – ניתן לחסנו במנת חיסון אחת בכל פרק זמן ממועד ביצוע הבדיקה.
 6. מטופל שאומת לנגיף אחרי קבלת שתי מנות חיסון – אינו זקוק למנות נוספות.
 7. אין לבצע בדיקה סרולוגית כדי להחליט על הצורך במתן חיסון למי שהוגדר כמחלים. אם בכל זאת בוצעה, יש לפעול על פי סעיפים 6-2 לעיל ללא קשר לתוצאה .
 8. אדם שחוסן במנה אחת לאחר שאובחן כמאומת, תוקף התעודה יעודכן בשלב זה ל- 6 חודשים החל מ-7 ימים לאחר קבלת החיסון. במידה ולא ניתן חיסון, תוקף התעודה לא ישתנה.
 9. הן מחלימים והן מחלימים שקיבלו מנת חיסון אחת לאחר שאובחנו כחיוביים יהיו זכאים לתו הירוק.
משרד הבריאות - חיסון קורונה

קורונה – כל הכתבות

הגיבו כאן לכתבה

תודה על המשוב. לאן תרצו להמשיך מכאן?

 1. להגיב לכתבה
 2. לדף הבית של חי פה
 3. למדור בריאות בחיפה
 4. סגור והמשך בכתבה זו