רגישים, יצירתיים וסקרנים • מורי העתיד באקדמית גורדון

חוגורדון (צילום: מיקי אופק, האקדמית גורדון)

שיטת הערכה חדשה לסטודנטים באקדמית גורדון, המבוססת על מיומנויות אישיות ובין אישיות

האקדמית גורדון לחינוך השיקה לאחרונה שיטת הערכה חדשה, אשר נותנת נראות לכישורים ולמיומנויות של הסטודנטים, וזאת בנוסף להערכה מסורתית של ההישגים האקדמיים.

הערכה משלימה תאפשר לסטודנטים ליצור פרופיל עשיר של יכולותיהם ומיומנויותיהם הנדרשות במקצוע ההוראה. על פי הסקרים שנערכו בארץ ובחו"ל, מנהלי בתי ספר מחפשים מורים שיודעים לעבוד בצוות, להוביל פרויקטים, לפתח קשר עם תלמידים, הורים ועמיתים, למצוא פתרונות יצירתיים לבעיות ולהביע דעה מנומקת על נושאים העולים לסדר היום בבית הספר.

לצורך כך, נבנתה תשתית אקדמית לפיתוח המודל, הוקמה תשתית טכנולוגית ראשונית והוגדרו שבעה תגים להערכה, המבוססים על מיומנויות נצפות: חשיבה ביקורתית, למידה עצמית, מנהיגות, סקרנות ועניין בלמידה, עבודת צוות, פתרון בעיות ורגישות בין-אישית. שלל מיומנויות אלה, הנקראות "מיומנויות יסוד" או "מיומנויות רכות", נדרשות במיוחד היום, כאשר מערכת החינוך עוברת מהפך בשיטות ההוראה ובאופן שהחיים מתנהלים בכלל, בעקבות הפנדמיה העולמית, 19-COVID.  

האקדמית גורדון חיפה (צילום: אקדמית גורדון)
האקדמית גורדון חיפה (צילום: אקדמית גורדון)

ד"ר ליאורה נוטוב, מובילת הפרויקט במכללה:

כאשר השקנו את הפרויקט, האמנו בחשיבותו ובערך המוסף שהוא יכול לתת לסטודנטים. כמובן שלא ציפינו שכבר כעבור מספר חודשים נקבל הוכחה לכך שהפרויקט הוא כל כך חשוב. במיוחד בימים אלו, הוראה מקוונת מדגישה את החשיבות של פיתוח מיומנויות יסוד. יצירת אווירה לימודית, בה הלומדים תומכים אחד בשני, מפגינים רגישות בין-אישית או לומדים בקבוצות קטנות מבלי להכיר אחד את השני, הרבה יותר מאתגרת מלמידה המתקיימת פנים אל פנים. מרצים שיישמו הערכה משלימה למרות הלחץ העצום שהוטל עליהם עם פרוץ המגיפה, מדווחים על העלאת המוטיבציה אצל הסטודנטים לעזור אחד לשני, לקחת אחריות על הלמידה והנכונות לחפש פתרונות לבעיות שהתעוררו. למרות האתגרים, העומס והלחץ בו עבדנו בסמסטר האחרון, התוצאות של הפיילוט מעודדות. 

האקדמית גורדון מאמינה ששילוב הערכה משלימה כחלק אינטגרלי מתוכנית ההכשרה, תכין את הסטודנטים לכלל ההיבטים של תפקיד המורה: לא רק להיבט הדיסציפלינרי-דידקטי אלא גם להיבט המוסרי-ערכי וההיבט הארגוני. בימים אלו, ההטמעה של הערכה המשלימה מתרחבת – מספר המרצים שמתכננים ליישם בקורסים שלהם הערכה זו גדל, גם המדריכים הפדגוגיים מצטרפים לפרויקט, וכמובן, הבסיס האקדמי של המודל ממשיך להתפתח.

מרחבי למידה דיגיטליים - באקדמית גורדון מכשירים את המורים שמובילים את המהפכה (צילום: חי פה)
באקדמית גורדון מכשירים את המורים שמובילים את המהפכה (צילום: חי פה)

כבר היום, צוות הפרויקט עובד על פיתוח כלי יישומי להערכה משלימה: נכתבה חוברת הדרכה בעברית לפיתוח תגים דיגיטליים פתוחים, מתוכנן סקר נרחב של המשתמשים בהערכה משלימה – הסטודנטים, מנהלי בתי הספר וקובעי מדיניות, ומתוכנן גם דיון נרחב של מומחים להערכה.   

לא ניתן להגיב