ריאלי בית בירם בחיפה לא נפתח הבוקר (30/12/20) על אף החלטת קבינט הקורונה

מנדי רבינוביץ' מנהל החטיבה העליונה בבי"ס הריאלי בחיפה (אלבום פרטי)

על אף החלטת קבינט הקורונה שנתקבלה אמש בשעות הערב (ג' 29/12/20) ופורסמה בחי פה, כי בתי ספר בשכונות הצהובות בחיפה (עפ"י תכנית "הרמזור") יפעלו כסדרם, כולל בכיתות ה' – יב', למערכת חי פה הגיעו תלונות מהורי תלמידים בבית ספר הריאלי – בית בירם, אשר קיבלו הודעה מטעם הנהלת בית הספר, כי אין בכוונתם לשעות להחלטה וכי לא יפתחו את שערי בית הספר הבוקר (ד' 30/12/20).

במכתב מטעם מנהל בית הספר, מנדי רבינוביץ', נאמר כי ההנהלה נוטלת לידיה את האחריות והסמכות להחליט, עפ"י שיקוליה, באיזה אופן יפעל את בית הספר.

עיריית טירת כרמל – רחב

רצ"ב מכתבו של מנהל ריאלי הבית בירם – מנדי רבינוביץ', להורי התלמידים:

הורי בית בירם שלום רב,
אנו מבקשים להבהיר מספר עקרונות מנחים ולשתף בקווי הפעולה שלנו במהלך הסגר השלישי.

אנו מבינים ומודעים שתקופה זו אינה פשוטה לכם ולילדיכם – תלמידינו. גם עבורנו המנהלים, המורים, זוהי תקופה מורכבת בה עלינו לקבל החלטות חדשות מידי יום ביומו.

שני עקרונות מרכזיים מנחים אותנו בימים אלו:
הראשון – שמירה על בריאות התלמידים והמורים.
השני – טובת התלמידים בשלושת צירי העשייה החינוכית – הפדגוגיה, החברה והפרט.

את כל זאת אנו עושים תחת אילוצי הוראות השעה המגבילות נכון לעכשיו – שתי קפסולות לתלמיד וארבע קפסולות למורה.
כמו כן, לנגד עינינו עומד ערך היציבות. בית בירם כידוע הינו "ספינה גדולה" ואנו רוצים לשמור על יציבותם ולצמצם תנודות מטלטלות, דחופות מידי המקשות על תלמידינו.

בשיחות פתיחת השבוע שערכנו עמכם, הבהרנו היטב את ציפיותינו מהורי בית הספר בשעה זו ובראשן – גיבוי מלא להחלטותינו מול התלמידים והגברת הבקרה והפיקוח המידתי שלכם, על תפקודם. בשיחות הפתיחה שערכנו עם התלמידים תבענו מהם, דווקא בשעה זו, להתגבר על הקשיים ולהתמודד עימם תוך הסתייעות בנו.

במהלך השבוע הועברו אלינו, באמצעות יושבת ראש ועד ההורים, ד"ר רותם גלפן, הצעות ובקשות בכיוונים שונים. הבהרנו בעבר ואנו מזכירים שוב – אנו תמיד נקשיב לכל עמדה של הורים, כמו גם של תלמידים, אך קבלת ההחלטות היתה ותהיה תמיד חפה מלחצים ותתפרנס אך ורק ממיטב שיפוטנו הפדגוגי, על פי העקרונות שהוצגו לעיל.

האחריות, כמו גם הסמכות, בנוגע לאופן ההוראה וארגונה, מופקדת בידינו ונמשיך להבטיח לכולכם שכך ימשיך להיות, גם בתקופה מורכבת זו, בה, מן הסתם, קיים ריבוי דעות והעדפות של הורים ותלמידים.

אבקש לשתפכם בהחלטות הבאות של הנהלת בית בירם:

  1. מעבר בין המערכות השונות, יתקיים רק בתחילתו של שבוע לימודים, לאור הערכות המצב השוטפות שלנו ועל פי השינויים ברגולציה הלאומית, בכלל זאת צבעי ה"רמזור" האזוריים.
  2. לאור ניסיון השבוע הקודם, אנו נימנע ככל הניתן מלמידת "זום" בתוך בית בירם, אלא במקרים בהם אין מוצא אחר עקב היעדרות מורה במהלך יום בו התלמידים שוהים בקמפוס.
  3. לאחר בחינת האיזונים השונים במגבלות רגולוצית הקפסולות ועל מנת לאפשר נוכחות משמעותית יותר במהלך יום הלמידה וצמצום המעברים, ילמדו תלמידי שכבות י"א ו-י"ב במערכת השבוע הבא יום ארוך אחד בלבד בקמפוס בן 7-8 שעות. הנוכחות הפיזית ביום זה הינה חובה!! שכבת יוד תלמד יומיים קצרים יותר במהלך השבוע.
  4. כל תלמיד המבקש לקבל סיוע פרטני – מתבקש לפנות למורה המלמד עם העתק למחנכת הכיתה. אנו נרכז את הבקשות ונוודא שנמצא מענה מתאים.
  5. כל תלמיד המבקש לקבל סיוע ייעוצי – מתבקש לפנות ליועצת השכבה. אנו מבקשים גם מכם לפנות במידה ואתם חשים שהתלמיד חווה ניתוק פדגוגי, חברתי או שרווחתו הנפשית אינה כשורה.

סיכום דבר,
אנו מודעים ומבינים שהעומסים המצטברים בעת הזו הינם קשים ומייצרים לחצים מסוגים שונים. אנו קוראים לכולכם לגלות סבלנות רבה, לעמוד בקשר קרוב עם ילדיכם ועם מחנכי הכיתות, ולשקף לנו את הקשיים כדי שנוכל להעניק את המענים הטובים ביותר במגבלות הקיימות.

אנו שבים ומבקשים לשמור על איפוק ראוי ולנהוג במידה של כבוד מול המורים, המחנכים ונציגי ציבור ההורים.

בברכה,
מנדי רבינוביץ'
מנהל בית בירם

תלמידי הריאלי מפגינים בירושלים בתביעה להחזירם ללימודים (צילום: פעילים מהשטח)
תלמידי הריאלי מפגינים בירושלים בתביעה להחזירם ללימודים (צילום: פעילים מהשטח)
תגובה
  1. שלומית אמר/ה

    חוצפה שאין לתאר. לא רק תלמידי בית בירם מקופחים. גם הלומדים בראלי במרכז הכרמל מושבתים חודשים ארוכים בגלל המצב אבל שכר הלימוד הגבוה ממשיך לרדת מהחשבון והילדים מתוסכלים מלשבת 6 שעות ביום מול הזום.

לא ניתן להגיב