זרימה חזקה בנחל ציפורי | צפו

זרימה חזקה בנחל ציפורי במערכת הגשם 21/11/20 (צילום: צילום: רשות ניקוז ונחלים קישון)

מערכת הגשם הראשונה המשמעותית לשנה זו הביאה לזרימה יפה בנחל ציפורי

מרשות ניקוז ונחלים קישון נמסר לחי פה:
כ-71 מ"מ גשם ירדו מאז הלילה בממוצע באזור אגן ההיקוות של הקישון. כך מדווחים אנשי רשות ניקוז ונחלים קישון. זרימות מרשימות נרשמו ב-נחל ציפורי ובקישון. גם השנה, כמדי שנה, מפעילים אנשי רשות ניקוז ונחלים קישון מערכת ניטור ממוחשבת המפקחת על מספר סכרים אשר מונעים מכמויות מים גדולות לזרום באופן בלתי מבוקר ולהציף אזורי מגורים

זרימה חזקה בנחל ציפורי

צילום: רשות ניקוז ונחלים קישון

הגיבו כאן לכתבה