אין שריפה ברחוב הלל בחיפה. מדובר בעבודות קבלן בבניין

שריפה ברב קומות ברחוב הלל בחיפה. הדיווח שהתקבל הוא על קומה 18.
ארבעה צוותי לוחמי אש בסיוע סולם גבהים בראשות מפקד המשמרת בדרכם למקום.

הצוותים מזהים עשן בקומה 19.
הרחוב מאוד צר ובעייתי לגישה והתמקמות. לוחמי האש סורקים אחר מקור העשן
לאחר סריקות ממושכות נמצא המקור לעשן: עבודות שיפוץ הנעשות באחת מדירות הבנין. העשן התפשט בחללי המבנה דרך פיר האשפה. אין שריפה במבנה.

הגיבו כאן לכתבה