שנת הלימודים הבאה • אלה שילמדו בבי”ס ואלה שישארו בבית | החינוך והאוצר הגיעו לסיכומים

יואב גלנט (צילום: משרד ראש הממשלה)

שר החינוך יואב גלנט ושר האוצר ישראל כץ הגיעו לסיכום תכנית לפתיחת שנת הלימודים, נתניהו אישר

עלות התכנית – 4 מיליארד שקלים

שר החינוך, יואב גלנט ושר האוצר, ישראל כץ, סיכמו את התכנית המלאה לפתיחת שנת הלימודים הקרובה (תשפ”א) בצל המשך התפרצות נגיף הקורונה ורמת תחלואה גבוהה.
התכנית גובשה על ידי גורמי המקצוע במשרדי החינוך, האוצר ובשלטון המקומי – בתיאום ובשיתוף עם משרד הבריאות, ארגוני המורים וארגוני ההורים.
התכנית אושרה ע”י ראש הממשלה בנימין נתניהו, ותובא לאישור הממשלה.

התכנית גובשה בהתאם לתפיסה כי מערכת החינוך נדרשת להיערך להפעלת מוסדות החינוך במציאות של תחלואת קורונה בתרחיש מונע התפרצות. הפעלת מערכת החינוך בכלל – ובפרט בקרב הגילאים הצעירים – היא תנאי לפעילותו התקינה של המשק הלאומי.

יואב גלנט (צילום: משרד ראש הממשלה)
יואב גלנט (צילום: משרד ראש הממשלה)

עקרונות התכנית “לומדים בביטחון”

 1. שנת הלימודים תשפ”א תיפתח באחד בספטמבר בתרחיש מונע התפרצות.
 2. הלימודים בשנת תשפ”א יתקיימו בשילוב בין 2 שיטות עיקריות:
  א. למידה מרחוק באמצעים דיגיטליים.
  ב. למידה בתוך מוסדות החינוך בחצאי כיתות (עד 18 תלמידים בקבוצה).
 3. לוח הזמנים הקצר מחייב תחילת יישום התכנית על ידי ראשי הרשויות, מנהלי מחוזות החינוך ומנהלי בתי הספר כבר בתחילת השבוע הבא כתנאי לפתיחת הלימודים באחד בספטמבר (גיוס כח אדם, הכנות לוגיסטיות וכדומה).
 4. תחת ההנחיות הכלליות, יתאפשרו פתרונות דיפרנציאליים בין יישוב ליישוב, בין מוסדות חינוך שונים ובהתאם לצרכי המגזרים השונים – בכפוף לאישור משרד החינוך – כדי לאפשר לראשי הרשויות, למנהלי מחוזות החינוך ולמנהלי בתי הספר גמישות בניהול התוכנית, והתאמתה לצרכים הייחודים של כל מוסד חינוכי.
 5. אוכלוסיות ייחודיות יקבלו מענה נקודתי להמשך קיום המסגרות, ללא תלות בשיטת ההפעלה הראשית (בהן: החינוך המיוחד, נוער בסיכון, כפרי נוער וכדומה).
 6. התכנית תאפשר את הפעלת מסגרות החינוך באופן זה למשך כל השנה, או עד לקבלת החלטה אחרת. בשל ההיערכות המורכבת הנדרשת לטובת פיצול לחצאי כיתות, לא ניתן יהיה לעבור ללימודים בחצאי כיתות בגני הילדים ובכיתות א’-ב’ – אשר יתחילו ויסיימו את הלימודים במתכונת שאושרה ע”י משרד הבריאות.
השר ישראל כץ (צילום - ירון כרמי)
השר ישראל כץ (צילום – ירון כרמי)

שיטת הפעלת מערכת החינוך לשנת תשפ”א בשגרת קורונה

 1. גני הילדים – בהתאם להנחיות משרד הבריאות, כיתות הגן לא יפוצלו ויפעלו במתכונת מלאה כבשגרה.
 2. כיתות א’-ב’ – בהתאם להנחיות משרד הבריאות, הכיתות לא יפוצלו ויפעלו במתכונת מלאה כבשגרה.
 3. כיתות ג’-ד’ – ילמדו במוסדות החינוך במתכונת מלאה, כשהם מחולקים לחצאי כיתות הכוללות עד 18 תלמידים בכיתה וישתמשו גם במרחבי הלימוד של כיתות ה’-ו’.
 4. כיתות ה’-ו’ – ילמדו במתווה משולב הכולל למידה מרחוק ולמידה במוסדות החינוך (לפחות יומיים בשבוע) כשהם מחולקים לחצאי כיתות -עד 18 תלמידים בכיתה. יעשה מאמץ מרבי לאפשר לכיתות אלו ללמוד בכיתות לימוד יותר מ-2 ימים בשבוע, בין היתר באמצעות לימוד במרחבים ובמבנים סמוכים למוסד החינוכי.
 5. כיתות ז’-י”ב – ילמדו במתווה משולב הכולל למידה מרחוק ולפחות 2 ימים בשבוע במוסדות החינוך, כשהם מחולקים לחצאי כיתות (עד 18 תלמידים בכיתה).
 6. תוספות כח אדם – יגויסו בהליך מיוחד ומהיר לטובת פיצול כיתות ג’-ד’ ותגבור כיתות ה’-ו’.
  כח האדם יכלול מורים חדשים, הרחבת עבודתם של מורים מועסקים, עוזרי חינוך – כח אדם לא מועסק במשק המתאים למשימה – וכן סטודנטים.
 7. תתבצע הקפדה על כללי היגיינה בבתי הספר, שתכלול בין היתר, מיגון אישי משופר עבור עובדי ההוראה, ישיבה בשולחנות נפרדים במרחק 2 מ’ זה מזה בקבוצות המונות עד 18 תלמידים, עטית מסכה בגילאים המתאימים, הקפדה על חיטוי ידיים וחיטוי כללי של מוסדות החינוך (לרבות כיתות, חצרות ומתקני היגיינה).

תקציב התכנית

לבקשת משרד החינוך, תקצב משרד האוצר את התכנית ב-4.2 מיליארד שקלים. התכנית, ובכלל זאת התקציב, תובא לאישור הממשלה.

התקציב ייתן מענה ל- 4 צרכים מרכזיים:

 1. תשתיות ללמידה מרחוק – לתקצוב מוסדות החינוך, לרכישת תכני הוראה, להדרכות לצוותי ההוראה ולציוד קצה לתלמידים.
 2. כוח אדם – תוספת כח האדם תכלול את הנדרש לאור פיצול כיתות ג’-ד’ לחצאי כיתות וכן את תגבור כח האדם עבור כיתות ה’-ו’. תוספות כח האדם יכלול מורים חדשים, הרחבת עבודתם של מורים מועסקים, עוזרי חינוך – כח אדם לא מועסק המתאים למשימה – וכן סטודנטים.
 3. מיגון והיגיינה – לתגבור מערך הניקיון במוסדות החינוך וכן להצבת עמדות היגיינה וחיטוי.
 4. תמיכה באוכלוסיות מיוחדות – יינתנו מענים ממוקדים לאוכלוסיות מיוחדות (בהן: חינוך מיוחד, ילדים בסיכון, קשיים התנהגותיים ועוד).

לוחות הזמנים להפעלת התכנית

 1. אישור עקרוני של התקציב והקצאתו – באופן מידי.
 2. היערכות לפתיחת שנת הלימודים ע”י הרשויות המקומיות ובתי הספר בהכוונת ובהנחיית משרד החינוך – החל מהשבוע הבא (תחילת אוגוסט)
 3. פתיחת שנת הלימודים ב-01/09/20.

הגב לכתבה

אורח: כתובת האימייל שלך לא תפורסם • ניתן להירשם לאתר כאן למעלה ואז התגובה מאושרת באופן מיידי.

5 תגובות
 1. שלומית אמר/ה

  לא מתקבל על הדעת לפתוח גנים וכיתות א ב במלואן. זה מתכון להתפשטות המגיפה באוכלוסייה והדבקת צוותי ההוראה. לא תחסכו על חשבון הבריאות. תפסיקו עם ההחלטות ההזויות האלה שממעיטות בערך חיי אדם ומתמקדות בשיקולים כלכליים והרגעת ההורים על חשבון הבריאות.

 2. נועם קרואני אמר/ה

  מתווה הלמידה המקוונת לא נגישה לכל אחד. אני חושבת שלא הגיוני שליד בכיתה ג׳ ישב מול מחשב מעל 4 שעות. לא לכל תלמיד יש מחשב, במיוחד אחרי הקריסה הכלכלית לא כל משפחה יכולה לממן מחשב, ומשפחות רבות ילדים עם מחשב אחד לא יכולות להסתדר עם הלמידה המקוונת. יווצר פער בין ילדים שיש להם את הכלים ללמידה המקוונת לבין אלה שלא. משרד החינוך צריך לפתוח את בתי הספר בדיוק כמו שפתח בשנת הלימודים שעברה.

 3. אייל אמר/ה

  לדעתי אם לא יהיו בתי ספר ולא יהיו בתי חולים יגלו שני דברים:
  ללא בתי חולים הרבה פחות אנשים מתים – 5000 איש מתים כל שנה מזיהומים וסיבוכים כתוצאה מאשפוז..

  ללא בתי ספר רמת החינוך תעלה פלאים – החינוך המקוון מה שהוא עושה שההורים חייבים להיות מעורבים כי זה מהבית
  ואז רואים מה ואיך המורים מלמדים וזה החשש הכי גדול של המורים.

 4. ליז אמר/ה

  למה ממשיכים לנסות לטרפד את מינויו כת החינוך, כמה הילדים שלנו צריכים לספוג, תפתחו את הלימודים רגיל בבקשה מספיק עם השטויות של הלמידה מרחוק גם ככה כל המשק פתוח, מורים בסיכון צריכים לצאת לחל”ת כמו אחרים או לשמור על עצמם יותר טוב ולא לפגוע בילדים שמן הסתם לא ממש לומדים כשאין עליהם שום השגחה, הדור הצעיר ילך ויתדרדר בגלל הטעיות ‘של המדינה

 5. ציקי אמר/ה

  אף מילה על שטחחם פתוחים וחלונות ואוורור? שהיה בחלל סגור למשך כמה שעות?