קורונה: פרטי תכנית "רשת ביטחון כלכלית 2020-21" | שידור וידאו – סעיפי התכנית לשכירים ועצמאים ותמליל דברי נתניהו

רה"מ נתניהו ושר האוצר כ"ץ מציגים את תוכנית "רשת ביטחון כלכלית 2020-21" בשידור חי ממשרד ראש הממשלה. בהמשך הכתבה תמצאו את סעיפי התכנית ולאחר מכן את תמליל דברי ראש הממשלה נתניהו.

וידאו – ראש הממשלה ושר האוצר בשידור

הודעה משותפת
משרד ראש הממשלה ומשרד האוצר

ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר האוצר ישראל כ״ץ הציגו הערב את תוכנית "רשת ביטחון כלכלית 2020-2021" – חבילת צעדים שתעניק ודאות וביטחון כלכלי למשך שנה לשכירים, עצמאיים ועסקים בתקופת הקורונה

התוכנית כוללת עד חודש יוני 2021 – מתן דמי אבטלה לשכירים, מענק סיוע סוציאלי לעצמאים בגובה של עד 15,000 שקל כל חודשיים, מענק סיוע לעסקים, לעסקים חדשים ועוד.

במטרה לסייע לאזרחי ישראל שנפגעו מהתפרצות נגיף הקורונה, גיבשו ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר האוצר ישראל כ"ץ רשת ביטחון שתעניק רשת ביטחון כלכלית למשך שנה. התוכנית נועדה לתת ודאות וביטחון כלכלי לעצמאים, שכירים ועסקים המתמודדים עם השלכות משבר הקורונה.

חלק מהמענקים לעצמאיים ישולמו כבר בשבוע הבא. על מנת לאפשר את ביצוע יתר התשלומים לזכאים בהקדם האפשרי, תובא התוכנית לאישור הממשלה ביום ראשון הקרוב.

תוכנית זו מהווה הרחבה משמעותית לתוכנית הסיוע הכלכלית לנפגעי משבר הקורונה שהציגו ראש הממשלה ושר האוצר.


להלן עקרונות התוכנית:


רשת ביטחון לשכירים בחל"ת

הטבות בדמי האבטלה
– דמי אבטלה מלאים עד סוף יוני 2021 או עד ירידת האבטלה מתחת ל-10%
– ביטול 5 ימי המתנה בין תקופות אבטלה
– קיצור תקופת האכשרה ל-6 חודשים במקום 12 חודשים
– תשלום כפל קצבאות עד סוף יוני 2021
– הוספת זכאי אבטלה גם מינואר ופברואר (החל מחודש יולי 2020)
התאמת מנגנון החל"ת
קיצור הזמן המינימלי המזכה בדמי אבטלה ל-14 יום בלבד. המהלך דורש חקיקה בכנסת.
מענק הסתגלות
תשלום מענקי ההסתגלות בגובה של עד 4,000 שקל לחודש לבני 67 ומעלה עד חודש דצמבר 2020. המהלך דורש תיקון חקיקה בכנסת.
תכנית ממוקדת תעסוקה

 • ריכוז וטיוב נתוני התעסוקה – לטובת קבלת תמונת מצב שוטפת על היקף התעסוקה ומאפייניה
 • יעדים – קביעת יעדים חצי שנתיים להורדת שיעור האבטלה
 • הכשרת עובדים והשמתם – הגדלה נרחבת בהיקף ההכשרות המקצועיות ושילוב מעסיקים בתהליך ההכשרה.

רשת ביטחון לעצמאיים ולעסקים

מענק סיוע מיידי לעצמאים ובעלי עסקים עבור החודשים מאי –יוני 2020
עצמאי או שכיר בעל שליטה שקיבל מענק סיוע קודם יהיה זכאי למענק סיוע מיידי בסכום של עד 7,500 ש״ח. המענק המיידי צפוי להינתן למעל 380 אלף עצמאים ובעלי עסקים על ידי רשות המסים ישירות לחשבון הבנק ללא צורך בכל פעולה מצד העצמאי או בעל העסק.
מענק סיוע סוציאלי לעצמאיים ובעלי עסקים
עצמאיים ובעלי עסקים בעלי הכנסה שנתית חייבת של עד 640 אלף ש״ח בשנה שחוו ירידה במחזור של לפחות 40%, יקבלו אחת לחודשיים עד לחודש יוני 2021 מענק בגובה 70% מההכנסה החייבת ועד ל-15,000 ש״ח. המהלך דורש חקיקה בכנסת.
מענק סיוע לעסקים
עסקים ועצמאיים עם מחזור שנתי עד 100 מיליון ש״ח, ושמחזור מכירותיהם ירד בלפחות 40% לעומת התקופה המקבילה יקבלו אחת לחודשיים עד לחודש יוני 2021 מענק כמפורט:

 • עסק בעל מחזור שנתי של עד 300 אלף ש״ח – מענק סיוע לעסק קטן בגובה של 3,000-6,000 שקל לחודשיים כמפורט:
 • עד 100 אלף ש״ח מחזור שנתי – 3,000 ש״ח
 • 100-200 אלף ש״ח מחזור שנתי – 4,000 ש״ח
 • 200-300 אלף ש״ח מחזור שנתי – 6,000 ש״ח
 • עסק בעל מחזור שנתי בין 300 אלף ש״ח- 100 מיליון ש״ח- מענק החזר הוצאות קבועות עד 500 אלף ש״ח (עד ל-15% מהמחזור השנתי).
  מענק סיוע לעסק חדש
  מענק סיוע לעסקים שהוקמו בחודשים ינואר-פברואר 2020 המשולם אחת לחודשיים, עד לחודש יוני 2021:
 • עוסק פטור (עד 100 אלף שקל מחזור שנתי) – 3,000 שקל
 • עוסק מורשה (מעל 100 אלף שקל מחזור שנתי) – 4,000 שקל
  מענק ארנונה
  לעסקים בעלי מחזור שנתי של עד 100 מיליון שקל שחוו ירידה של לפחות 60% במחזור המכירות החזר בעבור הוצאות הארנונה לבית העסק עד לסוף יוני 2021.
  הגדלת הלוואות מסובסדות בערבות מדינה ובתנאים משופרים
  הגדלת הלוואות מסובסדות בערבות מדינה ובתנאים משופרים- הרחבת הלוואות מסובסדות בערבות המדינה לעסקים קטנים, בינוניים גדולים בכ-28 מיליארד שקל והעמדתה על סך של 50 מיליארד שקל. הגדלת היקף ההלוואות לעד 24% ממחזור העסק, הכנסת שחקנים נוספים ואפשרות ללקיחת הלוואה משני גופים שונים וטיפול בחסמים למיצוי המסגרת. מדובר בהרחבה משמעותית של התכונית שתאפשר לעסקים רבים לקבל אשראי בתנאים אטרקטיביים. הרחבת הקרן דורשת את אישור ועדת הכספים.
  רישוי עסקים
  הארכת תוקף רישיון העסק עד לסוף חודש יוני 2021. השינוי דורש הליך חקיקה.

נושאים נוספים

פטור ממס על משיכת כספים מקרן השתלמות
משיכה בפטור ממס לקרנות השתלמות לא נזילות (6 שנים ופחות), עד ל-10,500 שקל בחודש (השכר הממוצע), כהוראת שעה למשך 6 חודשים. המהלך דורש תיקון חקיקה.
הרחבת היתר משיכה מפיקדון חיילים משוחררים
משיכת עד מחצית מיתרת הפיקדון לכל מטרה, למשוחררים בחמש השנים האחרונות. המהלך דורש תיקון חקיקה.
סיוע לאוכלוסיות מיוחדות, מענה בריאותי ואכיפתי

 • אזרחים ותיקים – מיפוי ומתן מענים לצרכי הקשישים
 • אנשים עם מוגבלות – מתן מענים לאנשים עם מוגבלות ואוכלוסיות בסיכון
 • תגבור חקירות אפידמיולוגיות, בדיקות, הסברה ואכיפה
 • אזרחים בבידוד ובסגר
  תכנית האצה
  תיקבע בהמשך, בין השאר לפי יעילות הפרויקט, יכולת ביצוע והשפעה על תעסוקה.

דברי ראש הממשלה נתניהו

"אזרחי ישראל, מיד אציג לכם את רשת הביטחון הכלכלית שהכנו לשנה הקרובה. זוהי רשת ביטחון לשכירים, לעצמאים, ורשת ביטחון לעסקים. שר האוצר והצוותים שלנו עבדנו על התכנית הזאת בימים האחרונים מסביב לשעון – עבדנו כדי שתקבלו את הכסף, וכמה שיותר מהר.

אבל לפני הכל, אני רוצה לומר משהו מעומק לבי: אנחנו בעיצומה של סערה עולמית ומתגברת. אנו בעיצומו של גל שני של הקורונה. הוא הגיע אלינו, הוא הגיע גם למדינות אחרות – לדעתי הוא לא יפסח על אף מדינה, כמעט. אנחנו מנווטים את הספינה הלאומית שלנו בין גלים גבוהים וסכנות בריאותיות, שלא היו כדוגמתן בעולם ב-100 השנים האחרונות. ההתמודדות עם הקורונה דורשת קבלת החלטות מכריעות על בסיס יומיומי, כל הזמן צריך למצוא את האיזון בין הבטחת הבריאות והחיים שלכם, אזרחי ישראל, לבין פתיחת הכלכלה והחזרתה למסלול של יציבות. ההחלטות מתקבלות בשיטה של ניסוי וטעייה, פשוטו כמשמעו. אתה מנסה, טועה ומתקן. כך עושות כל הממשלות, וכל מנהיגי העולם שאני מדבר איתם – כל הזמן, כולל היום.

בגל הראשון של הקורונה הייתה לנו הצלחה מדהימה. סגרנו את השמיים ואת הגבולות מוקדם מאוד, הכנסנו אנשים לבידוד, השתמשנו בכלים דיגיטליים, הטלנו סגרים. כתוצאה מכך הורדנו את נתוני התחלואה לקומץ נדבקים ביממה – למרות שכל אובדן חיים הוא טראגי, ואני משתתף בצער המשפחות, אני יודע מה זה מחיר אובדן – למרות כל זאת, מספר הנפטרים אצלנו היה ונשאר קטן מאוד, יחסית לאלפים שמתו במדינות בגודל שלנו. זהו הישג שאנחנו חייבים להמשיך לשמור עליו.

אבל יש גם צד שני: הצעדים שנקטנו, שהביאו הצלחה כבירה במישור הבריאותי – גבו מאיתנו מחיר כבד במישור הכלכלי. כדי לאושש את המשק התחלנו לפתוח אותו. תחילה חזרנו לעבודה, אחר כך פתחנו חנויות, קניונים, בתי-ספר, ומסעדות, ולאחרונה פתחנו אולמות אירועים, מועדונים, ברים, ומקומות נוספים שיש בהם התקהלויות ומגע קרוב.

במבט לאחור, כחלק מהניסוי והטעייה, אפשר לומר שהשלב האחרון הזה היה מוקדם מדי. אמנם רבים דחקו בנו לעשות אותו, לפתוח את הכלכלה בלי חשבון, אגב – זה לא מונע מאותם אנשים לומר לנו היום 'למה פתחתם?'. אבל עשינו זאת לא בגללם, אלא בגלל שהקשבנו למצוקות שלכם, אזרחי ישראל, וכדי להחזיר כמה שיותר אנשים לעבודה. אני לוקח על עצמי את האחריות לצעד הזה, ואני גם לוקח על עצמי את האחריות לתקן אותו. לכן סגרנו עכשיו מקומות של התקהלויות חברתיות בחללים סגורים, ובמידת הצורך ננקוט גם צעדים נוספים.

אני רוצה לומר לכל אזרחי ישראל, כולל לאחינו היקרים בני הציבור החרדי – כל ההחלטות שלנו מתקבלות על בסיס מקצועי וענייני, על בסיס סטטיסטי, מתוך דאגה אמיתית לבריאותם של כלל אזרחי ישראל. אין שום אפליה נגד ציבור כלשהו.

לצערי, בניגוד להנחיות האחרונות שהוצאנו אני שומע על יוזמות פיראטיות בציבורים שונים לקיים חתונות גדולות. במקום באולמות – בווילות, בבתים פרטיים. אני רוצה לומר לכם: אל תעשו את זה. אי-אפשר לרמות את הנגיף. אנחנו אוסרים חתונות, כדי למנוע הלוויות. תעשו חתונות קטנות, ואל תתקהלו יותר מ-20 איש בשום מקום. לבשו מסכות – מחקרים הוכיחו שכששני אנשים לובשים מסכות במרחק של שני מטר זה מזה – הסיכוי להידבקות הוא אפסי. לכן אני שב ומבקש את שיתוף הפעולה שלכם, אזרחי ישראל, לבשו מסכות, ושמרו על מרחק. אם נשמור על הנחיות הבריאות בקפדנות, נשטח את עקומת התחלואה. אבל אני רוצה שתדעו, גם כשנעשה זאת העקומה עוד תעלה בגלל ההידבקויות שכבר קרו – ורק אחרי זמן נוסף, אפילו כמה שבועות, רק אז היא תרד בחזרה.

אנחנו עושים הכל להימנע מסגר מלא. זה בידיים של כולנו. נדרשת אחריות אישית – וערבות הדדית. הממשלה תמשיך ליישם את הלקחים, להפעיל בקרה, להשליט פיקוח, לקצר את משך התשובה לבדיקות הקורונה. אבל זכרו, מילוי ההנחיות הוא התנאי ההכרחי להצלחה. כל זה בנושא הבריאותי.

עכשיו אני רוצה לדבר על הנושא הכלכלי – על רשת הביטחון הכלכלית לשנה הקרובה, עבורכם אזרחי ישראל. אני קשוב למצוקות שלכם. אני שומע את הזעקה. אני מדבר איתכם ב'זום' ומדבר איתכם פנים-אל-פנים. שיחות גלויות לב, אמיתיות, נוקבות. אני נחוש לתת פתרונות. אני רואה לנגד עיניי את בעל המסעדה, את נהג המונית, את מוכר הפלאפל, את הספר והקוסמטיקאית, את עובדות הבמה והתיאטרון והאומנים והאומניות, את בעלות העסקים ובעלי העסק, את המנהלים ואת הפועלים. אני עובד יום ולילה בשבילכם.

מתחילת המשבר יזמנו תכניות שונות לסיוע כלכלי: הרחבנו את הזכאות לדמי אבטלה, נתנו מתן תמריצים לחזור לעבודה והקצינו מענקים בהיקפים גדולים, וגם הרבה הלוואות. עשינו מאמצים אדירים להתגבר על הבירוקרטיה הישראלית. אתם יכולים להאמין לי, זו היאבקות במשקל כבד, קרב סומו. אני יודע שבשבועות הראשונים היו תקלות ועיכובים לא מעטים, הם נבעו מחבלי הלידה הקשים של התכניות הקודמות שהבאנו, מבירוקרטיה כרונית שגם קיימת במערכת. חלק מהעיכובים הללו עדיין איתנו. לכן אתמול, שר האוצר ואני הנחינו את רשות המסים לזרז ולהגדיל את המקדמות לבעלי העסקים שהבדיקה בעניינם עדיין לא הסתיימה – ולהעביר להם את הכסף בהקדם.

הנה העקרונות שמנחים אותנו: קודם כל ודאות לשנה הקרובה, מהירות בהעברת הכסף, ושלישי, אני רוצה שתקשיבו לי כי אני יודע שכולכם מסתכלים על זה – מענק מיידי לעצמאים. אנשים מחכים לקבל כסף, לכן התעקשנו – מענק מיידי לעצמאים. אני תכף אפרט. כלומר, מה שדרוש עכשיו זו תכנית המשך, שנותנת ודאות כלכלית לשנה הקרובה, 12 חודשים שלפנינו, ונותנת כסף מהיר בחשבון. זוהי רשת ביטחון לכל אזרחי ישראל. אני רוצה שכל אחד ואחת מכם תדעו שהמדינה תעשה כל מה שנדרש להקל על המצוקה הכלכלית.

אני אציג את עיקרי התכנית החדשה, ושר האוצר ישראל כ"ץ ירחיב עליה בהמשך. המרכיב הראשון הוא רשת ביטחון לשכירים – אלה שהם מובטלים ואלה שנמצאים בחל"ת. בתכנית שנביא לאישור הממשלה בשבוע הבא אתם תקבלו דמי אבטלה עד סוף יוני 2021. כלומר, אנחנו מאריכים את הזכאות לדמי אבטלה, ואת התוקף של כל ההקלות שנתנו מתחילת המשבר. חשוב להגיד – כל זה יהיה בתוקף עד ששיעור האבטלה ירד לפחות מתחת ל-10%. אנחנו מקווים שנגיע לזה. אנחנו עובדים להגיע לזה.

המרכיב השני הוא רשת ביטחון לשנה הקרובה – לעצמאים ולבעלי העסקים שנפגעו מהקורונה. קודם כל, כפי שאמרתי לכם, הנחיתי לתת מענק מידי, שיגיע לחשבון הבנק שלכם כבר בשבוע הבא. גם בעניין הזה היינו חייבים להתגבר על מכשולים בירוקרטיים כמעט בלתי-אפשריים. היינו צריכים להביא לחדר אחד את האחראית על המחשוב, את האחראי על מס הכנסה, את היועצים המשפטיים של משרד האוצר, את צמרת משרד האוצר והביטוח הלאומי ובסוף פיצחנו את זה.

בשבוע הבא ניתן מקדמות של עד 7,500 ש"ח לאותם אנשים שסייענו להם בתחילת מאי – בלי לעשות חישובים חדשים, תכנות חדש, תנאים חדשים. זה התשלום המידי שאתם רואים כאן. שר האוצר יפרט את שאר התשלומים לעצמאים ולבעלי עסקים להמשך השנה. המרכיב השלישי בתכנית החדשה – רשת ביטחון נוספת לעסקים בשנה הקרובה. עסקים קטנים שנפגעו, בעלי מחזור שנתי של עד 300 אלף ש"ח, יקבלו מענק של עד 6,000 ש"ח אחת לחודשיים. עסקים גדולים יותר שנפגעו, בעלי מחזור שנתי של 300 אלף ש"ח עד 100 מיליון ש"ח, יקבלו אחת לחודשיים סיוע למימון ההוצאות הקבועות שלהם, שיכול להגיע עד 500 אלף ש"ח. אבל סכומי הסיוע תלויים, וזה ברור לכם, הם תלויים כמובן במידת הפגיעה בעסק.

חוץ מזה נביא כבר בשבוע הבא עוד החלטות לאישור הממשלה. למשל, ביטול הצורך לחדש את רישיון העסק בשנה הקרובה, והגדלה דרמטית של הלוואות בערבות מדינה בתנאים משופרים.

אם נצטרך, בשבועות הקרובים נביא עוד תכניות. אנחנו מדברים על זה. גם בתחום הכלכלה וגם בתחום הבריאות. אנחנו יכולים לעשות את זה ולהשקיע את הכסף הגדול הזה כי כלכלת ישראל מאוד איתנה. היא צברה הרבה מוניטין, עשינו פה הרבה רפורמות. הבאנו לצמיחה ייחודית, אני מאוד גאה בזה, אבל זה נותן לנו את היכולת ללוות כסף בריבית מאוד נמוכה. סטנלי פישר, כלכלן שהיה נגיד בנק ישראל, אמר לי אתמול: 'זה מצב ייחודי. היום אתם יכולים ללוות כסף בריבית מאוד נמוכה'. אני לא רוצה להשלות אתכם שזה יפתור את כל הבעיות, אבל אני כן מבטיח לכם שאני אישית אהיה מעורב כל הזמן – כדי להבטיח שהכסף יוצא אליכם, שתוכלו לקיים את עצמכם ואת המשפחות שלכם בתקופה הקשה הזאת.

אזרחי ישראל, היום החלו 'ימי בין המצרים'. אנחנו עם שזוכר את עברו, את המאורעות הגדולים בתולדותינו וגם את המאורעות הקשים. השורשים החזקים שלנו תמיד אפשרו לנו לעמוד בסערות הקשות. ידענו חורבן וגלות, אבל בזכות הרוח הכבירה שמפעמת בנו נעמדנו מחדש על רגלינו. הקמנו מדינה חזקה, מדינה פורחת ובעזרת ה' – באחריות אישית ובערבות הדדית – היא אף תגיע לשיאים חדשים לטובת כל אזרחי ישראל. כולנו יחד ננצח את הנגיף".


קורונה – תקנות שעת חירום

2 תגובות
 1. אייל אמר/ה

  את המצב עכשיו שאנחנו שיאני הדבקה בעולם ביחס לגודל האוכלוסיה אפשר היה למנוע. חודש שלם נתנו למספרים לטפס במקום לסגור את בתי הספר מייד כשגילו בגמנסיה בירושלים את מוקד ההתפרצות לפני חודש וחצי כבר היה צריך לפעול לסגור את מערכת החינוך כולה לשבוע ולהזהיר שזה מה שיקרה לכל ענף במשק שיפר את הכללים. במקום זה עסקו במסיבות סוף קורונה והימורים איזה מדינות יפתחו לתיירות ביולי. חיים בהזיות בקצב ההדבקה הנוכחי לא יהיו טיסות ותיירות עד אוקטובר לפחות, וגם אז יצטרכו לפחות חודש שלם רצוף של מספר יציב. הציבור ממוטט בחוסר משמעת את המשק, והסגר כולל זה כבר ברור שיהיה מחויב המציאות. ככל שימתינו הוא יקרה בתנאים קשים יותר עם עוד עשרות או מאות חולים קשה בבתי החולים

 2. אני אמר/ה

  נו ירון, ואתה מאמין לו לשקרן הפתולוגיה הזה?
  בחייאת!
  שבת שלום.

לא ניתן להגיב