מספר שיא של קני צבים ממין צב רך נמצאו במורד נחל קישון

צב_רך_צעיר_בקישון._צילום_מיכאל_קופליק_רשות_נחל_הקישון.JPG
לראשונה תועדה בקישון בקיעה של צבים רכים על גדת הנחל במהלך סקר לבדיקת בקיעת הצבים הצעירים.

שבעה קני צב רך נמצאו במורד נחל קישון בסקר קנים של המין צב רך, אותו עורכת רשות נחל הקישון מידי שנה בשלושה מועדים בתקופת האביב/קיץ- עונת ההטלה/ בקיעה.

הסקר בוצע ע”י ראש תחום סביבה ברשות נחל הקישון, מיכאל קופליק, וממונה הפיקוח ברשות, אלון בן מאיר, יחד עם פקחי רט”ג, יורם מלכה ושי קבסה, שסרקו ביסודיות את גדות הקישון לצורך הסקר. מתוך שבעת הקנים שנמצאו, אותרו שלושה טרופים, ככל הנראה על ידי נמיות או גיריות. כמו כן, במהלך הסקר נצפו מספר צבים רכים בוגרים.
00_קן_צב_רך_סקר_קנים_2014._צילום_מיכאל_קופליק_רשות_נחל_הקישון.JPG

קן של צב רך על גדת נחל הקישון – אוגוסט 2014
ברשות מציינים כי, מדובר במספר שיא של קני צבים רכים מאז שנת 2005, עת שהחלה הפעילות להשבת המינים, שבעבר היו חלק בלתי נפרד ממרקם החיים בנחל.

כחלק משימור ושיקום המגוון הביולוגי בקישון המשתקם אותו מובילים רשות נחל הקישון והמשרד להגנת הסביבה, מתוכננת הקמתן של מספר חוות הטלה ודגירה, לטובת התאוששות אוכלוסיית הצב הרך.

סקרי קנים מתחילת הפרויקט להשבת המינים (2005):
נחל_הקישון.PNG

לדברי שרון נסים, מנכ”לית רשות נחל הקישון: “הגידול המשמעותי במציאת מספר קנים של הצב הרך, במרוצת השנים, מצביע בין היתר, על השיפור הניכר באיכות מי הנחל וחזרת החיים למימיו וגדותיו. בעקבות מאמצי השיקום המתמשכים שמובילה רשות נחל הקישון והפעילויות הנעשות לשימור והשבת המינים אליו, בכוונת הרשות ליצור אתרים ייעודיים להטלה ודגירה ובכך לסייע להתבססות אוכלוסיית הצבים”.

הגב לכתבה

אורח: כתובת האימייל שלך לא תפורסם • ניתן להירשם לאתר כאן למעלה ואז התגובה מאושרת באופן מיידי.