נס סוכות | אדם ניצל מסוכה שנפלה עליו ברכסים – וידאו ממצלמת האבטחה

נס סוכות • אדם ניצל מסוכה שנפלה עליו בזמן שעמד על סולם ברכסים. לאחר נפילתה של הסוכה, נפלו סוכות נוספות, כמו דומינו.

לא ניתן להגיב