נדחתה עתירת האגודה לזכויות האזרח בישראל נגד ראש העיר חיפה בעניין תערוכת “מק ישו” 

מוזיאון חיפה הלאומנות (צילום: ירון כרמי)

בית המשפט המחוזי בחיפה בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים דחה אתמול (א’ 10/02/19) את עתירת האגודה לזכויות האזרח נגד ראש עיריית חיפה, ד”ר עינת קליש-רותם בעניין תערוכת “מק ישו”, שעוררה סערה בחודש האחרון בקרב הציבור הערבי נצרי בחיפה, וקבע כי הגורם המוסמך לקבוע את תכני התערוכה במוזאון הוא הגורם המקצועי בתחום האומנות ועליו לפעול משיקולי אמנותיים. וכי לראש העיר אין סמכות  להתערב בתכני התערוכות המוצגות במוזאון אך יש לה סמכות לפעול למניעת פגיעה ברגשות אוכלוסיית העיר שהיא נבחרה להנהיג ולמניעת אלימות.

בפסק הדין שניתן ע”י שלושת השופטים רון שפירא, אברהם אליקים ובטינה טאבור, נכתב

“חופש הביטוי החל על הצגת תערוכה מסוג זה צריך להביא בחשבון את הזכות של כל  המבקר במוזאון לבחור, באופן חופשי, לצפות או להימנע מצפיה בתערוכה או בחלקים ממנה. הגורם המוסמך לקבוע את תכני התערוכה במוזאון הוא הגורם המקצועי בתחום  האומנות (אוצר המוזאון) ועליו לפעול משיקולי אמנותיים . עם זאת גם על הגורם המקצועי להביא בחשבון את החובה לפעול למניעת פגיעה ברגשות הציבור . זאת בדרך של יצירת האפשרות לכל מבקר במוזאון לבחור, לפי שיקול דעתו העצמאית. שלא לצפות ולא להיחשף לחלק כזה או אחר של התערוכה המוצגת במוזאון”.

 

עוד נכתב, “לראש העיר ,כמו גם לכל גורם שאינו חלק מגורמי המקצוע של המוזאון ,אין סמכות  להתערב בתכני התערוכות המוצגות במוזאון. החלטה זו שמורה, כאמור, לגורמי המקצוע בהנהלת המוזאון והתערוכות המוצגות במסגרתו. לראש העיר הסמכות, ואף החובה, לפעול למניעת פגיעה ברגשות אוכלוסיית העיר שהיא נבחרה להנהיג ולמניעת אלימות .לשם כך עליה לפעול באמצעות גורמי אכיפת החוק) משטרה וכיוצ”ב (בד בבד מוסמכת ראש העיר לפעול בדרך של עידוד  ההידברות בין קבוצות אוכלוסייה ועדות שונות”.

“בנוסף מוסמכת ראש העיר להנחות  את כל גורמי הרשות המקומית, לרבות גורמי אומנות ותרבות הפועלי מטעם   העיריה ובתחום שיפוטה, להביא במסגרת שיקוליה העצמאיים את החובה למנוע   פגיעה ברגשות ולאפשר ,כאמור לעיל בחירה חופשית באפשרות לצפות, או להימנע מחשיפה לתכני אומנותיי כאלו או אחרים”.

הגב לכתבה

אורח: כתובת האימייל שלך לא תפורסם • ניתן להירשם לאתר כאן למעלה ואז התגובה מאושרת באופן מיידי.