הציבור מוזמן לדיון פומבי בנושא טיוטת שינוי תנאים בהיתר הפליטה של מפעל דור כימיקלים שייערך בחיפה ב-30 בינואר 2019

דור כימיקלים (צילום -אילן מלסטר - דוברות המשרד להגנת הסביבה)

היתר הפליטה של מפעל דור כימיקלים – דיון ציבורי:

המשרד להגנת הסביבה מזמין את הציבור לדיון פומבי בנושא טיוטת שינוי תנאים בהיתר הפליטה של מפעל דור כימיקלים והערות הציבור שהתקבלו. זאת, בהתאם לחוק אוויר נקי. הדיון יתקיים ב-30 בינואר 2019 בין השעות 16:30 ל-19:00 בקריית הממשלה בחיפה.

במשרד להגנת הסביבה מציינים, כי  הצורך בעדכון ההיתר עלה בעקבות שינוי בפעילות המפעל שכוללת את הפסקת פעילות מתקני הטיפול בפסולת וכן קליטת פעילויות של ייצור דבקים ממפעל שרפי כרמל.

מהות העדכונים להיתר הפליטה של דור כימיקלים:

  • הפחתת פליטה ממערך ייצור האנרגיה – דרישה למעבר לשימוש בגז טבעי.
  • הכנסת ארובת טיפול מערך עמדות ניפוק MTBE, מתנול ומכלי חוף, במסגרת ההיתר וקביעת ערכי פליטה.
  • חיוב המפעל בחיבור מקורות פליטה נוספים למתקן טיפול ה- CTO, באופן שיעלה את ערך הפליטה ממתקן זה מ-5 מ"ג/מק"ת ל-7 מ"ג/מק"ת, אולם יפחית את הפליטות לסביבה.
  • דרישה להקמת מתקן גיבוי למתקן הטיפול מסוג CTO.

 במשרד להגנ"ס מדגישים כי מספר המקומות באולם מוגבל.

כתובת מדויקת למעוניינים להגיע:

קריית הממשלה – רח' פל-ים 15, בניין א', קומה מינוס 2.

לא ניתן להגיב