סטודנטים במכינה באוניברסיטת חיפה קיבלו ציון עובר בקורסים בהם המרצים שבתו • שביתת הסגל הזוטר

לאור החלטת האוניברסיטה, המורים הודיעו כי הם מפסיקים לאלתר את השביתה, אך באותו יום קיבלו מכתב שמינויים מוקפא עד לסמסטר הבא. יפה בללי, יו"ר הסגל הזוטר: "עם חזרתם מהשביתה והעמדת עצמם זמינים לעבודה, זכאים כל עובדי המכינה ששבתו לשוב לעבודתם ולקבל את שכרם".

קייטנות בחיפה

שביתת הסגל הזוטר בהוראת המכינה באוניברסיטת חיפה:

לאחר למעלה מחודש של שביתה של מורים במכינת האוניברסיטה, הודיעה הנהלת האוניברסיטה לסטודנטים במכינה כי הם מקבלים ציון “עובר” בקורסים, שלא נלמדו עקב השביתה. המורים הודיעו מיד לאחר מכן על סיום השביתה והתייצבו ביום שלאחר מכן באוניברסיטה על מנת ללמד כרגיל.

הפגנת מורי המכינה בקמפוס

חלק מהסטודנטים הגיע ללימודים, אך במהלך היום קיבל כל אחד מהמורים מכתב מהאוניברסיטה ובו נכתב שהמינוי שלו מוקפא עד לתחילת הסמסטר השני בחודש פברואר על אף שנותרו כשלושה שבועות לסיום הסמסטר. כתוצאה מכך נוצר מצב שהמורים מעוניינים לעבוד ועל אף שהמשא ומתן לא הבשיל להסכם, הם מצידם כבר לא שובתים, אך אין להם אפשרות לעבוד. כעת המורים ממתינים לסמסטר השני, אך חוששים מכך שיהיו מספר חודשים ללא משכורת.

שוש קולין לימוד אנגלית מונפש 750 על 90

עוד על שביתת הסגל הזוטר בהוראת המכינה באוניברסיטת חיפה:

יפה בללי, יו”ר הסגל הזוטר מסרה לחי פה: “עובדי המכינה אינם עובדי קבלן אשר אמורים היו לספק מוצר כלשהו בו אין להנהלת האוניברסיטה צורך יותר. באם החליטה הנהלת האוניברסיטה להעניק לחלק מתלמידי המכינה ציון עובר – אין לכך כל נגיעה לעבודתם של המורים שכן הסמסטר לא הסתיים עדיין. הווה אומר, שעם חזרתם מהשביתה והעמדת עצמם זמינים לעבודה, זכאים כל עובדי המכינה ששבתו לשוב לעבודתם ולקבל את שכרם. במידה ולא תשלם המכינה את שכרם הרי שהלינה אותו ללא כל חילוקי דעות והארגון יעמוד על תשלום שכרם בצרוף הלנת שכר. האוניברסיטה פעלה בחוסר תום לב ותוך ניסיון פסול להעניש את מורי המכינה על ההחלטה להתאגד ולממש את זכותם החוקית לשפר את תנאי העסקתם בהסכם קיבוצי.”

מדוברות האוניברסיטה נמסר כי לאור השביתה הלא מוצדקת של מורי המכינה, שפגעה קשות בסטודנטים, וזאת מבלי שום נכונות של ועד הסגל הזוטר לסיים את השביתה למרות שכל שנותר במחלוקת מהותית בין האוניברסיטה למורי המכינה הוא מעמדם של מורי האנגלית, הם הגיעו לצערם למצב שבו לא ניתן לחדש את הלימודים שבועיים לפני סוף הסמסטר ולצפות שניתן להשלים את החומר שלא נלמד במהלך השביתה:

“לאור זאת, הודענו כי הלימודים בקורסים בהם לא התקיימה הוראה עקב השביתה הסתיימו ויתחדשו בסמסטר ב’ – על כל המשתמע מכך”.

רקטור האוניברסיטה פרופ’ גוסטבו מש: “לאור התמשכות השביתה הבלתי מוצדקת של מורי המכינה, החליטה אוניברסיטת חיפה למזער עד כמה שניתן את הפגיעה בסטודנטים – שהוחזקו כבני ערובה בעל כורכם במחלוקת שאין להם כל צד בה. לאור זאת, הוחלט כי סטודנטים לקורסים שבהם הייתה השבתה בפועל יקבלו ציון “עובר” על הקורס הספציפי והם יוכלו להתחיל בסמסטר הקרוב את הקורס ברמה הבאה. סטודנטים שיהיו מעוניינים בכך, יוכלו לחזור על הרמה אליה היו רשומים בסמסטר החולף, ללא תשלום כמובן. לא היינו מוכנים להסכים לפגיעה בסטודנטים, שעבור חלקם היה מדובר באי היכולת להתחיל את הסמסטר הקרוב. הפתרון שהצענו מאזן היטב בין הצרכים של הסטודנטים, כולל כאלה שרוצים לקבל אפשרות לחזור או לחזק את החומר שפספסו, לבין שמירה על הצרכים האקדמיים”.

הרב יהוד גינזבורג אתך המעגלי החיים – WB

הגב לכתבה

אורח: כתובת האימייל שלך לא תפורסם • ניתן להירשם לאתר כאן למעלה ואז התגובה מאושרת באופן מיידי.

ספורטן – כללי – רחב
ספורטן – כללי – רחב
קניון שער הצפון – מתחלף – רחב
הרב יהוד גינזבורג אתך המעגלי החיים – WB
האקדמית גורדון – הרשמה – רחב
שוש קולין לימוד אנגלית מונפש 750 על 90
האקדמית גורדון – הרשמה – רחב

האקדמית גורדון – הרשמה – רחב