בתי הספר המצטיינים בחיפה לשנת הלימודים תשע"ט הם: פיכמן ורמב"ם

וועדת פרס החינוך המחוזית בחרה בשני בתי ספר יסודיים בחיפה כמצטיינים ומנהל המחוז במשרד החינוך ד"ר סער הראל קיבל את ההמלצה.

מנהל מחוז חיפה, ד"ר סער הראל קיבל את המלצות וועדת הפרס המחוזית לבתי ספר מצטיינים לשנה"ל תשע"ט. בין בתי הספר המצטיינים במחוז חיפה יש שני בתי ספר יסודיים מצטיינים: פיכמן (בית הספר הדמוקרטי בשכונת רמז) ובית הספר הממלכתי דתי רמב"ם (בנווה שאנן).  בתי הספר האלה נבחרו למצטיינים, בגלל תפיסתם פורצת הדרך במישורים ערכיים-פדגוגיים-קהילתיים. בנוסף, הם זוכים למוניטין בקהילה ויוצרים חיבורים משמעותיים עם הרשות המקומית ומשרד החינוך ותורמים לקידום תלמידיהם. גן הילדים שייצג את מחוז חיפה הוא גן פריאל. בין חמשת בתי הספר השש שנתיים המצטיינים במחוז חיפה אין אף בית ספר בחיפה.

מצוינות בבתי הספר בחיפה:

המצוינות היא אחד הערכים המרכזיים והמובילים במחוז חיפה. מצוינות איננה מצב אלא תהליך. תהליך מתמיד של תביעה עצמית לשיפור, נחישות לחתור להשגת המטרות, מתוך אמונה ביכולת להשיגן. פרס החינוך המחוזי הוא אות כבוד למוסדות החינוך השוזרים עשייה חינוכית עם איכות ומצוינות, יום יום ושעה שעה , הלכה למעשה ובשטח.

מנהל המחוז, ד"ר סער הראל מסר לחי פה:

״מחוז חיפה חרת על דגלו את קידום המצוינות, יזמות וחדשנות חינוכית. מוסדות החינוך שנבחרו גם השנה מאופיינים בהישגיות, חדשנות, יזמות ויצירתיות. כמו כן בתי הספר פועלים לצמצום פערים ולמניעת נשירה של תלמידים תוך מתן דגש על אווירה חינוכית איכותית השׂמה דגש על אקלים מיטבי על כבוד הדדי ועל דרך ארץ.

המוסדות המצטיינים מהווים מגדלור מחוזי, ובטוחני שיהוו מוקד השראה למוסדות נוספים במחוז ובארץ כולה הן בחתירה למצוינות והן בחשיבה ובעשייה פורצת דרך.

עוד מוסיף מנהל המחוז את מלוא הערכתו למנהלי מוסדות החינוך, לצוותי החינוך והמינהל, למפקחי מוסדות החינוך בחינוך הפורמלי והבלתי פורמלי והרשויות המקומיות על הובלה והעבודה החינוכית המשותפת בקידום מוסדות חינוך הללו".

לא ניתן להגיב