להקת נשרים הגיעה לביקור וצולמה מעל דניה | תמונת היום (צילום: אלעד קומיסר)

נשר מעל חיפה 23/11/2018 (צילום: אלעד קומיסר)
צוערים לשלטון המקומי – רחב

אלעד יצא לריצת הבוקר שלו באזור שכונת דניה, כאשר להקת נשרים חגה מעליו קרוב קרוב. הצילומים הם ממכשיר הסמארטפון.

הנשר הוא העוף הדורס השני בגודלו בישראל, כאשר לעיתים נדירות ניצפית כאן עזנייה, שהיא עוף גדול מהנשר. מוטת כנפיו מגיעה עד 280 ס”מ ומשקלו 5.3-8 ק”ג. הנשר ניזון מבעלי חיים ונבלות. בחי בר בכרמל נמצא גרעין רביה של נשרים ולעיתים מטופלים שם נשרים חולים או פצועים.

הסטודיו – אירועי החודש
נשרים מעל חיפה - מדרום לדניה 23/11/2018 (צילום: אלעד קומיסר)
נשרים מעל חיפה – מדרום לדניה 23/11/2018 (צילום: אלעד קומיסר)


נשרים מעל חיפה - מדרום לדניה 23/11/2018 (צילום: אלעד קומיסר)
נשרים מעל חיפה – מדרום לדניה 23/11/2018 (צילום: אלעד קומיסר)
נשרים מעל חיפה - מדרום לדניה 23/11/2018 (צילום: אלעד קומיסר)
נשרים מעל חיפה – מדרום לדניה 23/11/2018 (צילום: אלעד קומיסר)
נשרים מעל חיפה - מדרום לדניה 23/11/2018 (צילום: אלעד קומיסר)
נשרים מעל חיפה – מדרום לדניה 23/11/2018 (צילום: אלעד קומיסר)
נשר מעל חיפה 23/11/2018 (צילום: אלעד קומיסר)
נשר מעל חיפה 23/11/2018 (צילום: אלעד קומיסר)
נשר מעל חיפה 23/11/2018 (צילום: אלעד קומיסר)
נשר מעל חיפה 23/11/2018 (צילום: אלעד קומיסר)
נשרים מעל חיפה - מדרום לדניה 23/11/2018 (צילום: אלעד קומיסר)
נשרים מעל חיפה – מדרום לדניה 23/11/2018 (צילום: אלעד קומיסר)

הורדת האפליקציה איכות אוויר – איגוד ערים WB
תגובות
בטעינה...
צוערים לשלטון המקומי – רחב
ספורטן – כללי – רחב
עיריית חיפה – רחב
האקדמית גורדון – הרשמה – רחב
האקדמית גורדון – הרשמה – רחב
אונ’ חיפה – לימודי חוץ – רחב
הורדת האפליקציה איכות אוויר – איגוד ערים WB

הרב יהוד גינזבורג אתך המעגלי החיים – WB