כתבות נוספות בנושא

ועדת המשנה לבדיקת סוגיות תכנון וסביבה במפרץ חיפה