ישיבת מועצת עיר סוערת: התפרצות וצעקות בדיון בנושא האנטנות הסלולריות בחיפה

מובילת מאבק האנטנות הסלולריות בחיפה איריס בנדר, חוללה סערה במהלך הדיון בהצעתו של חבר מועצת העיר אביהו האן, בנושא הכנת מדיניות לפריסת אנטנות ומתקנים סלולריים בעיר.

בהצעתו האן, ציין כי המציאות הנוכחית של פריסה והקמה של אנטנות סלולריות בעיר חיפה היא עגומה ביותר וכי בשנים האחרונות אושרו ע”י העירייה אנטנות ומתקנים סלולריים רבים, חלקם הוקמו על גבי גגות מגורים, חלקם בצורת מתקנים סלולריים המוחבאים בדירות מגורים, חלקם מוסתרים כדודי שמש. בקיצור התפתח בעיר ג’ונגל סלולרי בלתי נשלט שמסכן את חיי התושבים.

האן, קרא לראש העירייה לקחת יוזמה ברוכה ואקטיבית ולעשות סדר במציאות הקשה של פריסת מתקני הסלולר בעיר, ולהורות למנהל ההנדסה בשיתוף עם איגוד ערים להגנת הסביבה, לבצע עבודת מטה מקיפה לגבי הפריסה ולשקף את המציאות לציבור החיפאי.

ד”ר מונה נופי נעמה, מנהלת אגף קרינה ומניעת רעש באיגוד ערים חיפה השיבה להאן, בנושא ואמרה לו כי הוא יכול להיות רגוע בכל נושא האנטנות הסלולריות בעיר, ואפילו יש לו על מה להתגאות בנושא הזה בעיר חיפה.

בזמן שדיברה ד”ר נופי, מובילת מאבק האנטנות הסלולריות איריס בנדר התפרצה בצעקות למה לא הביאו ארגונים סביבתיים העוסקים בכל נושא הקרינה הבלתי מייננת, רופאים ונתונים, וכי התושבים חוששים מסכנות הקרינה ודואגים לעתיד ילדיהם ושאלה בצעקה אם מישהו יכול להבטיח להם שלא יחלו.

על אף התפרצותה בצעקות, מ”מ ראש העירייה חדווה אלמוג, מנעה מהמאבטחים להוציא אותה מאולם המועצה.

ההצעה ירדה מהסדר עם  13 מתנגדים ורק 3 בעד.
הצעה לסדר אנטנות סלולאריות צילום סמר עודה

הגיבו כאן לכתבה