תמונת היום בחיפה: חוף מרידיאן בחיפה – גם האבנים בדום מתוח

תמונת היום בחיפה

לא ניתן להגיב