מבצע הפחתת חובות הארנונה בחיפה הוארך עד סוף דצמבר 2017

ועדת הכספים אישרה את הבקשה להארכת מבצע גביית חובות הארנונה עד ליום 31/12/17. אישור שהובא למועצת העיר שהתקיימה השבוע.

המבצע ממשיך באישור משרד הפנים ולאור הצלחת סגירת חובות במיליוני שקלים מאז תחילתו של המבצע שיצא לדרך בחודש יולי השנה והיה אמור להסתיים בסוף נובמבר.

יש לציין כי המבצע חל על חובות ארנונה עבור כלל הנכסים לרבות דירות מגורים ועסקים אך אינו חל על נכסים המוחזקים ע”י המדינה, חברות ממשלתיות, תאגידים סטטוטוריים וגופים הפטורים חלקית מארנונה. במסגרת המבצע יופחתו חובות הארנונה שנצברו עד ליום 31.12.2014 ובלבד שהחייב שילם את מלוא חובות הארנונה שלו, לרבות תשלומי פיגורים, לשנים 2015 ו – 2016.

על פי תקנות משרד הפנים הפחתה בשיעור 50% תוענק למי שיפרע את חובו לאחר שיעור ההפחתה בתשלום אחד במזומן שיבוצע עד ליום האחרון של המבצע,  ובשיעור 45% לאלו שיפרעו את חובם בניכוי שיעור ההפחתה בתשלומים.

מועצת העיר קבעה מתחילת המבצע כי סכומי חוב המסתכמים בסך של עד 50.000 ₪ ניתן יהיה לשלם בפריסה של עד 24 תשלומים בצ’קים דחויים. חובות העולים [לאחר ההפחתה] על סך של 50,000 ₪ ניתן יהיה לפרוס עד 24 תשלומים ובלבד שאלו יבוצעו באמצעות כרטיס אשראי או הוראה בלתי חוזרת לבנק.

לבדיקת החוב ולבדיקת אפשרות להצטרפות למבצע יש לפנות לאגף אכיפת הגביה, ברחוב ברוולד 5 בימים א’ עד ה’ בשעות 08:00 – 14:00 ובטלפון מס’04:8357283

הגב לכתבה

אורח: כתובת האימייל שלך לא תפורסם • ניתן להירשם לאתר כאן למעלה ואז התגובה מאושרת באופן מיידי.