בבית הספר הרצל אותרה רמת קרינה חריגה, על ידי איגוד ערים להגנת הסביבה – חיפה

ליד האגף החדש בבית הספר הרצל בכרמליה יש קרינה אלקטרומגנטית מכבל של חברת חשמל. הורים שילדיהם מיועדים ללמוד באגף החדש הודיעו, שלא ישלחו את הילדים אם המפגע לא יתוקן.

צוות אמיתי רחב

בדיקות קרינה שערכו מומחי איגוד ערים להגנת הסביבה חיפה, באגף חדש שנבנה בבית הספר הרצל בכרמליה, מגלים כי בנקודת מדידה קרובה לבית הספר התקבלה מדידה המראה על מצב חשיפה גבולי לקרינה אלקטרו – מגנטית. במדידה היזומה התברר כי באגף החדש שהוקם, ליד חדר השנאים, יש מדידה גבולית, וברחוב לוטוס הצמוד לאגף החדש של בית הספר יש מדידה לא תקינה.

הורים לתלמידים שעתידים לאכלס את בית הספר הודיעו כבר שעד שלא ימצא פתרון לרמת הקרינה האלקטרומגנטית, ילדיהם לא יגיעו לבית הספר. הם מתכוונים להשבית את הלימודים עד שימצא פתרון והלימודים באגף החדש לא יסכנו את הילדים.

 

מאיגוד ערים לאיכות הסביבה – חיפה, נמסר לחי פה:

איגוד ערים ערך בדיקות קרינה בבית ספר הרצל עקב הקמת האגף החדש בתאריך 17/7/201

הממצאים העלו שני מקורות קרינה:

  1. חדר שנאים
  2. כבל חשמלי מוטמן העובר בשולי הכביש שברחוב לוטוס.

הבדיקות העלו:

קניון שער הצפון – מתחלף – רחב

בבית הספר הרצל באגף הקיים אין בעיית קרינה. התקבלו ערכים נמוכים משמעותית מהסף.

באגף החדש, לעומת זאת,  אכן קיימים ערכים גבוליים והחשש שלנו הוא שכאשר האגף יאוכלס וצריכת החשמל תגבר, ערכי הקרינה יהיו אף גבוהים יותר. התרומה העיקרית לקרינה מקורה בכבל התת-קרעי שברחוב לוטוס.

בפגישה שנערכה בעירייה עם חברת החשמל הוחלט שהחברה תבדוק כבל זה ותתקן את הטעון תיקון בתוך שבועיים. לאחר מיכן יבדוק האיגוד שנית את הקרינה.

על המדרכה ברחוב לוטוס נמדדו ערכי קרינה גבוהים, אך אינם מהווים סכנה בריאותית, משום שזהו מקום מעבר ואין חשיפה ממושכת לקרינה. (ערכי הסף מתייחסים לדירות מגורים או חדרי לימוד בהם ישנה  חשיפה למשך זמן ארוך). התקן לחשיפה קצרה מגיע לערכים גבוהים בהרבה (1000).

 

מהמשרד להגנת הסביבה נמסר בתגובה:

הנושא מוכר והועבר לטיפול חברת החשמל, המחויבת לפי חוק להפחית בכל האפשר, בעלויות סבירות ובאמצעים טכניים מקובלים, את השדות המגנטיים אליהם נחשף הציבור בישראל ממרכיבים של רשת החשמל.
המשרד להגנת הסביבה מפקח דרך תנאי ההיתרים על רמות הקרינה סביב מתקני החשמל. במידה והתקלה לא תתוקן, המשרד יכול לחייב את חברת החשמל בנקיטת הצעדים הדרושים.

עם זאת, חשוב לציין כי בהתחשב בתוצאות המדידות ובכך שמקור החשיפה הינו כבל תת קרקעי כנראה מדובר בתקלה שהחברה תצליח לתקן הרבה לפני תחילת שנת הלימודים.

 

שרית גולן – שטיינברג (צילום: ירון כרמי)

חברת המועצה שרית גולן שטיינברג מסרה לחי פה:

“אנחנו כוועד בית הספר דאגנו שתבוצע הבדיקה ומה שגילינו הוא שעל אף שהבדיקה בחדר השנאים בוצעה בבוקר ועוד לפני שהאגף החדש התחיל לפעול, כבר הבדיקה הייתה גבולית, מה שאומר שרמת הקרינה לאחר שהאגף החדש יתחיל לפעול עלולה להיות גבוהה מהמותר.

מעבר לכך, האגף החדש נמצא צמוד לרחוב לוטוס, והמדידה שבוצעה ברחוב לא הייתה תקינה. חשוב לנו שיעשה התיקון הנדרש על מנת שהמדידה הבאה תראה שהקרינה היא ברמה, שמאפשרת לילדים ללמוד ולא להיפגע תוך כדי לימוד. פנינו לגורמים המעורבים על מנת שידאגו לכך שהכבל לא יהיה חשוף, ואנחנו עוקבים בדאגה אחרי המצב. בריאות ילדינו חשובה לנו יותר מכל דבר אחר, ולא נאפשר שום פגיעה בילדים”.
לטענת הורים הבדיקה של איגוד ערים להגנת הסביבה – חיפה, מצאה כי יש מצב חשיפה גבולי של כבל חשמל ברחוב לוטוס, ויש לטפל בכך לפני תחילת שנת הלימודים. ההורים פנו לעירייה על מנת שהיא תפעל מול חברת חשמל.

ממשרד החינוך נמסר:

האחריות לכל נושא הקרינה הנה של המשרד להגנת הסביבה. בכל רשות קיים רפרנט לנושא שאמור לטפל בנושא.

יד עזר לחבר – רחב
תגובות
בטעינה...