איגוד ערים עוסק באיכות אוויר (זיהום אוויר וניטור, זיהום מתחבורה), חומרים מסוכנים, קרינה אלקטרומגנטית, מניעת רעש, תעשיות ורישוי, תכנון סביבתי, חינוך סביבתי וקיימות.
כתבות מאת:

איגוד ערים להגנת הסביבה מפרץ חיפה